Nový svazek sborníku Paginae historiae

Právě vydaný 14. svazek sborníku Národního archivu Paginae historie vychází v nové grafické úpravě i se změněnou vnitřní strukturou. Kromě vědeckých studií, které nadále tvoří základní část, je do sborníku zařazena nově rovněž zpráva o činnosti Národního archivu v uplynulém roce a na ni navazující zprávy o vědeckých projektech, akcích pro veřejnost a recenze a zprávy o publikacích Národního archivu. Aktuální číslo obsahuje mimo jiné studie o archivu břevnovského kláštera, katalogu studentů pražského piaristického gymnázia z roku 1778, řádu sv. Štěpána a jeho působení v Toskánsku a v Čechách nebo organizačním vývoji Německého státního ministerstva pro Čechy a Moravu a Ministerstva vnitra v Londýně. Z materiálových prací upozorňujeme na edici seznamů tzv. politicky kompromitovaných osob z roku 1857, seznamy představitelů kapucínského řádu a přehled změn územní organizace politické správy v letech 1928-1948. Cena sborníku o 750 stranách je 150 Kč.