O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Semináře věnované problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích

ČESKÁ INFORMAČNÍ SPOLEČNOST, o. s. pobočka při Národním archivu v Praze ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové Vás co nejsrdečněji zve na seminář věnovaný problematice audiovizuálních médií v paměťových institucích I. část FOTOGRAFIE Přednáškový sál Národního archivu v Praze-Chodovci 3. listopadu 2011 od 10.00 hodin.Česká informační společnost, o. s. (ČIS), je sdružení občanů, kteří pracují v některém z oborů zabývajících se vyhledáváním, uchováváním a zpřístup-ňováním informací odborného (vědeckého, technického, ekonomického, medicínského apod.) charakteru. Jedná se zejména o informační pracovníky, archiváře, bibliografy, knihovníky, administrátory informačních systémů v informačních institucích a další příbuzné profese.

html icon Pozvánka ve formátu PDF (68 kB) 

html icon Program a přihláška ve formátu PDF (82 kB)