O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Sbírka plakátů – plakáty z občanské války ve Španělsku

Reprodukce archiváliePlakáty v době občanské války ve Španělsku představovaly jeden z nejběžnějších nástrojů masové komunikace. Kromě renomovaných malířů se na jejich tvorbě podílelo i mnoho dobrovolných amatérských tvůrců, z nichž řada zůstala dodnes anonymní. Nadšení z boje za nezávislé Španělsko se promítalo i do tvorby plakátů. Grafický design dosáhl v tomto období vysoké úrovně experimentálního vyjádření a avantgardní formalizace.

Plakáty jsou rozčleněny do dvanácti celků podle vydavatelů. Inventární jednotku tvoří jeden plakát, čímž se rozumí jedno graficky jedinečné provedení plakátu. Pokud se ve sbírce vyskytuje více exemplářů (a to i různých rozměrů) jednoho graficky totožného plakátu, jsou tyto exempláře uloženy pod jedním inventárním číslem a v regestu je uveden počet kusů. Regest tvoří originální text plakátu (pokud je příliš rozsáhlý, je krácen; v případě že chybí, je uvedeno „bez textu“), následuje stručná charakteristika plakátu s případným vysvětlením užité symboliky, zasazením do dobového historického kontextu a českým překladem originálního textu. Dále je uvedena datace, rozměry, barva, adjustace (podlepený, nepodlepený s počty kusů), tiskárna, vydavatel a autor. Texty na plakátech (často se jedná o krátká úderná hesla, vyskytují se ale i texty delší jako např. výroky a citáty španělských politiků včetně částí projevů prezidenta Španělské republiky, koláže z novin, výčet práv mládeže apod.) jsou psány převážně ve španělštině, zastoupena je i katalánština, baskičtina a francouzština.

Sbírka plakátů z občanské války ve Španělsku představuje graficky velmi zajímavý soubor, který byl v minulosti několikrát využíván i pro výstavní účely, a to i v zahraničí.


Sbírka plakátů z občanské války ve Španělsku on line

Pozvánka na výstavu plakátů 

Reprodukce archiválie Reprodukce archiválie

Reprodukce archiválie