O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

VI. ročník Konference CNZ 2011

VI. ročník Konference CNZ 2011, s podtitulem "Elektronické dokumenty - nové možnosti", se uskuteční dne 22. září 2011 v Národním archivu v Praze.

Konference přináší nové informace z oblasti správy dokumentů a jejich dlouhodobého ukládání, zvláštní pozornost je věnována veřejné správě – v letošním roce zazní např. příspěvky týkající se zdravotnické dokumentace nebo soudních spisů.

Více »