O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Nová archivní legislativa a badatelský řád v platnosti od 1.7. 2009

Dne 1. července vstupuje v platnost zákon č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Ke stejnému datu vstupují v platnost novelizované prováděcí předpisy:

Vyhláška č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Vyhláška č. 192/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. (V souvislosti s touto vyhláškou se mění Badatelský řád a Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy.)


K 1. 7. 2009 nabývají účinnosti vyhlášky k provedení zákona č. 300/2008 Sb.:

Vyhláška č. 193/2009 Sb. o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránekPříloha: Sbírka zákonů. Česká republika. Částka 57

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (1,64 MB)


Na základě zmocnění stanoveného v § 70 odst. 2 novely zákona o archivnictví vydalo Ministerstvo vnitra ve Věstníku MV č. 76/2009 Národní standard pro elektronické systémy spisové služby s příslušnými metadatovými XML schématy.


Související informace v dalších rubrikách webu


Badatelský řád