Kurz pro pracovníky spisové služby a podnikových archivů

V letním semestru ak. roku 2006/2007 pořádá katedra pomocných věd historických a archivního studia ve spolupráci se Národním archivem v Praze. Kurz navazuje na úspěšné kurzy tohoto typu realizované v minulých letech. Je určen pro pracovníky státní správy počínaje většími městskými úřady po orgány ústřední správy, resp. i ministerstev, angažované ve spisové službě, především přímo ve vlastních spisovnách a věnujících se především následujícím oblastem činnosti: spisové službě a předarchivní péči u úřadů státní správy i v oblasti nestátních původců, podnikatelských subjektů a péči o jejich archiválie (ochrana a ukládání archiválií), problematice skartačního řízení. Reaguje na změny ve státní správě a v oblasti archivní péče zvláště.

Obsahové zaměření kurzu: národohospodářká správa a hospodářský vývoj v českých zemích zvl. ve 20. stol.; spisová služba a předarchivní péče u úřadů státní správy i v oblasti nestátních původců, podnikatelských subjektů a jejich péče o archiválie (ochrana a ukládání archiválií), problematika skartačního řízení (základní pojmy, koncepce, legislativní zakotvení); etika archivní práce vzhledem k předarchivní péči a spisové službě; spisovna, registratura, registraturní pomůcky a novodobé ukládací registraturní systémy.


Požadavky: úplné střední vzdělání či odborné s maturitou


Přijímací zkoušky: nekonají se


Místo konání kurzu: Národní archiv, Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec


Termín: 9. března - 1. června 2007 (jedenkrát týdně - pátek 10-17 hod, tj. 8 vyuč. hodin, cel-kem 96 hodin)


Ukončení kurzu: písemná práce + závěrečný test


Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování vydané Univerzitou Karlovou v Praze


Cena kurzu: 8 000,- Kč (včetně DPH)


Bližší informace: dr. Ivana Ebelová (ivana.ebelova@ff.cuni.cz)


Přihlášky zasílejte do 23.února 2007 na následující adresu:


Filozofická fakulta UK

katedra PVH AS (dr. Ivana Ebelová)

nám. J. Palacha 2

116 38 Praha 1Informaci lze stáhnout ve formátech PDF či RTF:


pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (24 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (12 kB)