Výstava "Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech"

Můžete též navštívit trvalou webovou expozici vybraných archiválií z výstavy.

Doba konání: 21. dubna 2006 - 21. května 2006, otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 17.30 hod., vstup volný

Místo konání: výstavní sál Národního archivu, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Dopravní spojení: metrem trasy C do stanice Opatov, odtud bus. č. 213 do zastávky Chodovec nebo metrem trasy A do stanice Želivského a odtud bus č. 213 do zastávky Chodovec


Informace o výstavě

Titulní list katalogu výstavu Národní archiv ve spolupráci s Moravským zemským archivem Brno - Státním okresním archivem Jihlava připravuje pro veřejnost ve dnech 21. dubna až 21. května 2006 další unikátní výstavu, tentokrát nazvanou "Doba vlády Karla IV. a jeho rodiny v archivních dokumentech". Tato výstava je současně doprovodnou akcí výstavy pořádané Správou Pražského hradu pod názvem "Karel IV. - císař z Boží milosti. Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků", která měla svou premiéru v minulém roce v Metropolitním muzeu v New Yorku, kde sklidila obrovský úspěch. K účasti na newyorské výstavě byl vyzván i Národní archiv, který však nemohl vyhovět žádosti o zapůjčení originálů ze svých sbírek, protože doba jejich vystavení byla proponována na půl roku. Jak již četní návštěvníci našich výstav dobře vědí, originální středověké pergamenové dokumenty lze vystavovat, aniž by byl ohrožen jejich fyzický stav, pouze 4-6 týdnů.


Na co se mohou návštěvníci těšit

Letos nejen na velkorysý výběr exponátů z pokladnice Národního archivu, ale i na poklady Moravského zemského archivu v Brně - Státního okresního archivu Jihlava, který byl vyzván ke spoluúčasti. V expozici budou k vidění nejen listiny Karla IV., ale i dalších českých panovníků z rodu Lucemburků, které jsou součástí archivního souboru Archiv České koruny - jednoho z mála zachovaných středověkých královských a státních archivů v Evropě, prohlášeného za národní kulturní památku. Pro zajímavost uvádíme, že v tak bohatém výběru byly naposled vystaveny v roce 1978. Divácky přitažlivé budou jistě i ukázky cenných dokumentů církevního charakteru z dalších českých středověkých listinných archivů. Ty jsou majetkem jednotlivých institucí katolické církve - Arcibiskupství pražského, klášterů a kapitul - a Národní archiv o ně pečuje na základě depozitních smluv. S úspěchem u návštěvníků se jistě setkají i dva exkluzivní exponáty zapůjčené Státním okresním archivem Jihlava - Gelnhausenův právní kodex a opis Zbraslavské kroniky. Jedná se o vzácné iluminované rukopisy z konce14. a počátku 15. století s vyobrazeními lucemburských panovníků a jejich manželek. Pozorného diváka jistě zaujme i druhá část výstavy, v níž budou prezentovány prostřednictvím kreseb, grafických listů, originálních stavebních plánů slavných architektů Mockera, Schmoranze a Láblera a originálních starých fotografií čtyři lokality související s obdobím vlády Karla IV. a Václava IV. - katedrála sv. Víta na Pražském hradu, hrad Karlštejn, chrám sv. Bartoloměje v Kolíně a Vlašský dvůr v Kutné Hoře.


Katalog a cyklus doprovodných přednášek

Výstavu doprovází barevný česko-anglický katalog a cyklus 5 přednášek v přednáškovém sále Národního archivu:


1. Dvůr Karla IV. v roce 1361 v erbech na hradu Laufu u Norimberka

(PhDR. Vladimír Růžek, AS MV ČR), datum konání 20.4. 2006 od 17 hod.


2. Karel IV. a jeho sbírka sv. relikvií

(Mgr. Libor Gottfried, NA), datum konání 27.4. 2006 od 17 hod.


3. Kaple sv. Kříže - výklad výzdoby

(Mgr. Libor Gottfried, NA), datum konání 4.5. 2006 od 17 hod.


4. Heraldická symbolika českých Lucemburků

(Mgr. Pavel Sedláček, NA), datum konání 11.5. 2006 od 17 hod.


5. Karel IV. a korunovační klenoty

(Mgr. Libor Gottfried, NA), datum konání 18.5. 2006 od 17 hod.


Z katalogu výstavy


Zlatá bula Karla IV. jako římského císaře a českého krále, avers, 1355, NA, AČK, inv. č. 511.

Zlatá bula Karla IV. jako římského císaře a českého krále, avers, 1355, NA, AČK, inv. č. 511.Karel IV. uděluje pražským biskupům právo korunovat českého krále, 1347, NA, AČK, inv. č. 280

Karel IV. uděluje pražským biskupům právo korunovat českého krále, 1347, NA, AČK, inv. č. 280Ukřižování a přísaha jihlavských konšelů, poč. 15. století, MZA Brno - SOkA Jihlava, Gelnhausenův kodex, fol. 21v.

Ukřižování a přísaha jihlavských konšelů, poč. 15. století, MZA Brno - SOkA Jihlava, Gelnhausenův kodex, fol. 21v.Opis Karlova privilegia s miniaturou Karla IV. jako římského císaře a českého krále, poč. 15. stol. MZA Brno - SOkA Jihlava, Gelnhausenův kodex, fol. 56r.

Opis Karlova privilegia s miniaturou Karla IV. jako římského císaře a českého krále, poč. 15. stol. MZA Brno - SOkA Jihlava, Gelnhausenův kodex, fol. 56r.Hrad Karlštejn od jihozápadu s řekou Berounkou, kresba, 1720, NA, ČDK, I B 1.

Hrad Karlštejn od jihozápadu s řekou Berounkou, kresba, 1720, NA, ČDK, I B 1.Západní strana nádvoří vlašského dvora s palácem, věží a kaplí před zahájením obnovy, fotografie, asi 1893. NA, SMP, inv. č. 2760/11.

Západní strana nádvoří vlašského dvora s palácem, věží a kaplí před zahájením obnovy, fotografie, asi 1893. NA, SMP, inv. č. 2760/11.Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, fotografie, 1863, NA, Sb. poz. I 6500.

Katedrála sv. Víta na Pražském hradě, fotografie, 1863, NA, Sb. poz. I 6500.