Výstava "Zlaté časy médií" v Národním muzeu

V Národním muzeu v Praze byla 25. listopadu 2005 otevřena výstava Zlaté časy médií, která potrvá až do konce března 2006.

Výstava je rozdělena do tří částí. Ve vstupní části výstavy si má návštěvník uvědomit, jak ho média každý den obklopují. Může posedět v internetové kavárně, hospodě s televizí, čekárně kadeřnictví, prohlédnout si novinový stánek zevnitř.

V historické části výstavy "Od Gutenberga k internetu" je na 59 panelech znázorněno postavení a role médií ve vývoji společnosti, s důrazem na 19. a 20. století. Je sledován podíl novinářů na politických událostech, vztah vládnoucích režimů a politických stran k médiím, a to až do současnosti. Dokumenty a fotografie vybíral tým autorů i z fondů a sbírek Národního archivu.

Ve třetí části, nazvané "Práce v médiích", si návštěvníci mohou sami vyzkoušet, jak dnes vzniká televizní zpravodajství, titulní stránka novin, jak se v rozhlase pracuje s modifikací zvuku a budou mít také možnost pochopit hlavní znaky současné mediální produkce . Hlavním záměrem je vysvětlit možnosti, jaké médiím nabízí digitální technologie zpracování informací.

Závěrečná, 4. část - "Média v umění a ve vědě" - bude otevřena v únoru 2006.

Zveme Vás proto na návštěvu zdařilé výstavy, o níž více naleznete na adrese http://vystava.nm.cz.