O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Paměti Václava Laciny

obálka publikace Národní archiv ohlašuje vydání vzpomínek básníka, spisovatele, publicisty a satirika JUDr. Václava Laciny (1906–1993). Po absolvování právnických studií působil V. Lacina v letech 1930–1945 a 1947–1948 jako soudce (v Chebu, Kašperských Horách a Praze), v letech 1945–1947 jako úředník ministerstva informací a v letech 1948–1952 ministerstva spravedlnosti. Ve svém literárním díle se věnoval zejména literární parodii a společenské satiře, vrchol představuje jeho kniha Čtení o psaní (1947).

Druhý svazek pamětí vydávaný pod názvem Co vám mám ještě povídat navazuje na svazek první, který vyšel pod názvem Co vám mám povídat v roce 1966. Lacina popisuje svou dráhu soudce (včetně líčení retribučních procesů), ministerského úředníka i svou dráhu spisovatelskou. Editor Martin Kučera doplnil práci bohatým poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem.


Informace o prodeji zde