Vědecké zasedání - Pragmatické písemnosti v kontextu právním a správním


POZVÁNKA NA VĚDECKÉ ZASEDÁNÍ

Vědecké zasedání pořádané Katedrou pomocných věd historických a archivního studia FF UK ve spolupráci s Archivem hl. města Prahy a Národním archivem ve dnech 26.- 28. října 2006.


Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

Je tomu již 6 let, kdy jsme se naposledy sešli na konferenci o církevní správě a diplomatice; domníváme se proto, že nastal čas setkat se opět na půdě klíčových disciplín našeho oboru – diplomatiky, dějin správy, paleografie. Titul letošní konference ovšem naznačuje širší záběr - „pragmatickými písemnostmi“ rozumíme písemnosti, které vznikaly za účelem správním a v kontextu úřední činnosti. Důraz bychom chtěli položit na vzájemné souvislosti diplomatické a správní, tedy na okolnosti vzniku a působnost vydávaných písemností. Časový záběr zasedání zahrnuje období středověku, raného novověku i 19. a 20. století.


Kde ležela hranice mezi „úředním“ a „soukromým“? Jak byli vnímáni úředníci a úřady? „Život“ úřední písemnosti – a její „druhý život“…To jsou některé problémy, nad nimiž bychom se chtěli zamyslet.


Jednacími jazyky jsou čeština, němčina a polština.

Přednesené referáty budou publikovány ve sborníku.

Na podzimní setkání se těší členové katedry PVHAS.


Program vědeckého zasedání je k dispozici zde.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (63 kB)
rtf icon   Dokument ve formátu RTF »  (20 kB)