O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Národní archiv v Praze zve na odborné přednášky PhDr. Denka Čumlivského, odborného archiváře Národního archivu

Národní archiv v Praze zve na odborné přednášky PhDr. Denka Čumlivského, odborného archiváře Národního archivu

21. 6. 2012, 15.30 hod.
Miniatury na znakových privilegiích Vladislava II. pro cechy v Lounech z let 1473 a 1478. Spolupráce královské kanceláře s pražskou iluminátorskou dílnou Mistra Valentina na tvorbě erbovních listin pro města, cechy a ostatní příjemce.

28.6. 2012, 15.30 hod.
Souvislosti vzniku miniatur na znakových privilegiích císaře Fridricha III. a krále Vladislava II. pro Staré Město pražské z let 1475 a 1478. Královská kancelář – dílna Mistra Valentina – Samuel z Hrádku a z Valečova.

Místo konání: Přednáškový sál Národního archivu, Archivní 4, 149 01 Praha 4 – Chodovec. Vstup volný.

Přednášky jsou pořádány v rámci doprovodného programu mezinárodního projektu EUROPA JAGELLONICA.