O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Cena Rudolfa Medka pro rok 2015

Paní Raisa Machatková, prom. hist., dlouholetá odborná archivářka Národního archivu, se stala nositelkou Ceny Rudolfa Medka pro rok 2015. Ocenění získala za svůj mimořádný příspěvek ke zpracování a zpřístupnění osobních fondů i fondů institucionální povahy vztahujících se k činnosti ruské a ukrajinské emigrace v meziválečném Československu a za svou bohatou publikační a ediční činnost související s touto problematikou.

Cena, kterou paní Raisa Machatková převzala 26. května, je udělována Národní knihovnou ČR – Slovanskou knihovnou (letos společně se spolkem Ruská tradice) od r. 2008. Jejím cílem je ocenit badatele, spisovatele, nakladatele, filmové tvůrce, novináře a další odborníky z oblasti vědy a kultury, kteří se zabývají česko-ruskými (československo-sovětskými) vztahy ve 20. století.

viz

Gratulujeme!