O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Pracovní verze národního standardu pro elektronické spisové služby

Pracovní verze národního standardu pro elektronické spisové služby. Urèeno pro informaci odborné veøejnosti.


pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (795 kB)