O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

První oznámení o konání XV. semináře restaurátorů a historiků

Dovolujeme si Vás pozvat na v pořadí již XV. seminář restaurátorů a historiků, připravovaný spoluprací Muzea umění Olomouc – Arcidiecézního muzea Olomouc, Zemského archivu v Opavě, Národního archivu, Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra České republiky a Odborné skupiny pro restaurování a konzervování Pobočky České informační společnost, o.s. při Národním archivu ve dnech 9. až 12. října 2012 v prostorách Muzea umění Olomouc – Arcidiecézního muzea Olomouc.

Zahájení semináře bude spojeno se zahájením výstavy „Opatovický misál. Restaurování 2007–2010“, pořádanou Muzeem umění Olomouc – Arcidiecézním muzeem Olomouc v Novém sklepení Arcidiecézního muzea Olomouc v době od 9. října do 18. listopadu 2012.

Odborná jednání XV. semináře restaurátorů a historiků budou tradičně zaměřena na:

- praktické restaurování a konzervování;
- výzkum v oblasti restaurování a ochrany písemných památek;
- restaurátorské a konzervátorské materiály a prostředky;
- etické problémy restaurování a konzervování;
- problematika vystavování, zpřístupňování a využívání písemných památek;
- živelní pohromy – preventivní opatření a náprava škod;
- zkušenosti ze zahraničních stáží, studijních pobytů a cest;
- vzdělávání restaurátorů.

Budete-li se chtít semináře zúčastnit a máte-li zájem o zaslání podrobnějších informací a programu semináře, vyplňte, prosím, předběžnou on-line přihlášku.

Budeme potěšeni, když se podělíte s ostatními účastníky o výsledky své práce a nabyté zkušenosti. Pokud se tak rozhodnete, rádi bychom požádali o sdělení názvu a stručného obsahu vašeho příspěvku. Zvláště oceníme vystoupení praktických restaurátorů. Neopomeňte, prosím, do předběžné přihlášky poznamenat, zda váš příspěvek bude mít charakter přednášky (20–30 minut), informace (10 minut) či výsledky své práce budete na semináře prezentovat prostřednictvím zpracovaného posteru.

Kromě on-line přihlášky si můžete stáhnout také textovou verzi předběžné přihlášky (v pdf formátu), vyplnit a zaslat poštou na adresu: Roman Straka, Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 – Chodovec nebo na e-mail: roman.straka(zavinac)nacr.cz. Prosím, učiňte tak nejpozději do pátku 13. dubna 2012.

Případné dotazy Vám rádi zodpoví tito členové přípravného výboru semináře:
Dr. Ing. Michal Ďurovič – odborný garant.

Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 472, e-mail: michal.durovic[zavinac]nacr.cz


Roman Straka – organizační garant.
Národní archiv, Archivní 4/2257, Praha 4, tel.: 974 847 468, e-mail: roman.straka[zavinac]nacr.cz

Za přípravný výbor: Dr. Ing. Michal Ďurovič
V Praze dne 1. března 2012