O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Evropské archivy jednají v Praze o zpřístupnění dokumentů o holocaustu

Jak lépe zpřístupnit prameny o holocaustu? Jak vzájemně propojit dokumenty, fotografie či výpovědi rozptýlené po celém světě? A jak přitom chránit osobní data těch, kteří přežili? Jaké digitální výzkumné rozhraní pro badatele vytvořit? Tyto a další otázky si kladou zástupci evropských archivů, kteří se ve dnech 23. až 25. května 2011 sejdou v Praze v rámci projektu Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu (European Holocaust Research Infrastructure, EHRI), financovaném Evropskou unií. Zasedání projektu EHRI se koná ve spolupráci s Národním archivem v Praze, který poskytl své prostory pro jeden z jednacích dnů. Evropská infrastruktura pro výzkum holocaustu je jedním z největších evropských projektů v oblasti humanitních věd a archivnictví. Židovské muzeum v Praze, které setkání spoluorganizuje, se významným způsobem podílelo na přípravě projektu a na formulaci jeho cílů. Židovské muzeum v Praze v současnosti vede dílčí projekt zaměřující se na propojování rozptýlených archivních pramenů o terezínském ghettu a židovských obcích v okupované střední Evropě. Národní archiv v Praze pečuje o významné archivní dokumenty, které jsou důležité pro poznání dějin středoevropských Židů a připravil pro účastníky zasedání výstavu archiválií vztahujících se k problematice holocaustu a perzekuce Židů v době protektorátu.

Čtyřletý projekt EHRI koordinuje NIOD, nizozemský Institut pro výzkum války, holocaustu a genocidy, a podílí se na něm na dvacet evropských archivů a výzkumných institutů ze třinácti zemí, včetně izraelského Jad Vašem. Projekt EHRI financuje Evropská unie jako součást Sedmého rámcového programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace. V České republice se na projektu kromě Židovského muzea podílí také Památník Terezín. Hlavním tématem plánovaného květnového zasedání je otázka přístupu k archiváliím obsahujícím osobní údaje.

Kontaktní osoby pro novináře:

Odborníci, kteří mohou poskytnout rozhovor:

Barbora Patočková (barbora.patockova@jewishmuseum.cz), vedoucí Odboru rozvoje a vztahů s veřejností, Židovské muzeum v Praze

Magdalena Sedlická (magdalena.sedlicka@jewishmuseum.cz ), Oddělení pro dějiny šoa, Židovské muzeum v Praze, tel. 222 749 238

Kontakt na zahraniční odborníky:

Mgr. Michal Frankl (michal.frankl@jewishmuseum.cz), PhD., Židovské muzeum v Praze, vedoucí Oddělení pro dějiny šoa

Odborníci, kteří mohou poskytnout rozhovor:

dr. Conny Kristel, NIOD, vedoucí projektu

Mgr. Michal Frankl (michal.frankl@jewishmuseum.cz), PhD., Židovské muzeum v Praze, vedoucí Oddělení pro dějiny šoa

prof. Dieter Pohl, Univerzita Alpen-Adria Klagenfurt

dr. Haim Gertner, Jad Vašem, vedoucí archivu

PhDr. Zdeňka Kokošková (Zdenka.Kokoskova@nacr.cz ), Národní archiv v Praze

pdf iconDokument ve formátu PDF

pdf iconProgram ve formátu PDF