O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Nad krajinou slz a radiace – odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy.Nad krajinou slz a radiace – odtajněné letecké snímky z oblastí nedobrovolné těžby uranové rudy

Výstava vychází z dosud nepublikovaných leteckých snímků, které zachycují, jak postupnou proměnu krajiny poznamenané produkcí uranové rudy, tak pracoviště a tábory nesvobodných pracovních sil (1946–1986). Uranová ruda nabývá na významu po svržení atomových bomb na Hirošimu a Nagasaki v srpnu 1945. Sovětský svaz nedisponoval touto zbraní a veškeré své úsilí napřel k tomu, aby ji co nejrychleji vyrobil. Jeho první atomová bomba vybuchla 29. 8. 1949 u Semipalatinska. K jejímu sestrojení byla převážně využita (zneužita) uranová ruda, která pocházela z území tehdejšího Československa. Po konci 2. světové války se na Jáchymovsku nacházely jediné otevřené provozuschopné uranové doly v mocenské sféře Sovětského svazu. Kromě civilních zaměstnanců se na těžbě uranové rudy podílely nesvobodné pracovní síly v podobě německých válečných zajatců (1946–1950), chovanců táborů nucených prací (1949–1951) a dále pak odsouzených ve výkonu trestu (1949–1986). Tito nedobrovolní pracovníci byli soustředěni do třech oblastí Jáchymovska, Hornoslavkovska a Příbramska.

Nejstarší letecké snímky pocházejí z roku 1936 a zachycují téměř uranovou těžbou nedotčenou krajinu. Tyto snímky tvoří základ pro srovnávání rozrůstání měst v oblastech těžby (Ostrov, Horní Slavkov a Příbram) zejména během 50. let minulého století. Na nich je již zcela jasně patrný vliv těžby uranové rudy na krajinu (budování pracovních táborů, budování důlních děl, šachet, odvalů, koridorů v neposlední řadě i rozšiřování měst). Na snímcích z 60. a 70. let 20. století je znatelný rozmach těžby na Příbramsku doprovázený rozvojem města i následný útlum těžby na Jáchymovsku a Příbramsku. Letecké snímky doprovází dobové dokumenty, které ukazují perzekuci a utrpení jednotlivých vězňů, a fotografie, zachycující dnešní stav lokalit. Výstavu doprovází i osudy vybraných vězňů, které zobrazují jejich tragický osud.

Pravdou je, že kolem těžby uranové rudy koluje stále řada mýtů, dodnes tradovaných a snad i uměle udržovaných. Podrobné vědecké bádání, objektivní a nestranný pohled na dané téma může přispět k odmýtizování některých polopravd a k reálnému pohledu na historické události.

Pozvánka