O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Zahájen projekt Národní digitální archiv

Ve středu 9. února 2011 se v prostorách Národního archivu uskutečnilo první oficiální setkání členů projektového týmu projektu Národní digitální archiv (NDA). Projektový tým zahájil svou činnost za přítomnosti náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví Františka Vavery a řady dalších hostů z řad zainteresovaných skupin veřejné správy.


Projekt je kromě rezortních prostředků spolufinancován také z prostředků Integrovaného operačního programu strukturálních fondů Evropské unie. V průběhu příštích let vznikne při Národním archivu v Praze specializované servisní pracoviště, které zajistí trvale udržitelné a bezpečné uchování digitálních dokumentů vybraných veřejnými archivy k uložení. Digitální archiválie budou dále zpracovávány a zpřístupňovány pro potřeby veřejné správy i občanů.Na formálním setkání byl nastíněn rámcový harmonogram projektu. V roce 2011 budou zpracovány projekty staveb a podrobný realizační projekt informačního systému NDA. Projekty zpracují dodavatelé vybraní na základě řádně vypsaných veřejných zakázek, o nichž Národní archiv informoval formou předběžného oznámení již 29. 11. 2010 http://www.isvzus.cz; evidenční čísla 60053175, 60053176, 60053177). Zpracované projekty budou počínaje rokem 2012 realizovány tak, aby mohl v roce 2013 proběhnout testovací provoz NDA a následné audity a certifikace.


Rutinní provoz Národního digitálního archivu se předpokládá na konci roku 2013.pdf iconPrezentace ve formátu PDF

http://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-zahajilo-projekt-narodni-digitalni-archiv.aspx

http://www.euro.cz/detail.jsp?id=5812&s=newsletter