O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

V Národním archivu bylo zahájeno restaurování soudního spisu Dr. Milady Horákové

Měření kyselosti dokumentů dotykovou elektrodou Totalitní režim po únoru 1948 vytvořil a přijal represivní zákony, které pod pojmem ochrany lidově demokratické republiky skrývaly nástroj tvrdého potlačení jakéhokoliv jednání, jež mohlo být označeno jako velezrádné, protistátní, záškodnické a pobuřující. Zákonem č. 232/1948 Sb. vznikl Státní soud pro celé území Československé republiky se sídlem v Praze. Samostatná oddělení měl v Brně a Bratislavě. Soudní proces s Dr. Miladou Horákovou a spol., který se před Státním soudem odehrál v květnových a červnových dnech roku 1950, byl spolu s následnými procesy, počtem odsouzených a výší udělených trestů, největším a nejkrutějším v naší poválečné historii. Soudní spis o tomto procesu získal Národní archiv (dříve Státní ústřední archiv v Praze ) již v roce 1997 v rámci přejímky spisů Generální prokuratury od Nejvyššího státního zastupitelství. V té době byl prvním a jediným spisem Státního soudu, který byl uložen v depozitářích (Státního ústředního archivu) Národního archivu. Díky tomu také unikl poškození při povodni v roce 2002.

Velmi špatný fyzický stav soudního spisu, a zároveň zájem veřejnosti o jeho studium, urychlil zahájení komplexního restaurování a konzervování těchto dokumentů v restaurátorských atelierech Národního archivu, jehož cílem je zachování této vzácné památky pro budoucí generace. Stav dokumentů, které jsou v řadě případů již velmi křehké, lámavé, potrhané nebo dokonce některé části chybí, byl způsoben jednak velmi nekvalitním papírem, který byl v té době používán, jeho nadměrnou kyselostí, častou a nešetrnou manipulací (Obr. 1, 2).

Před samotným restaurátorským a konzervátorským zásahem jsou dokumenty digitalizovány.

Proces záchrany dokumentů je zahájen měřením kyselosti (pH) papíru pH metrem s použitím speciální dotykové elektrody. Tato informace je důležitá pro rozhodování o dalším postupu konzervování dokumentů (Obr. 3).

Je-li papír dokumentů kyselý (hodnota pH je nižší než 5,5), jsou dokumenty odkyselovány. Vzhledem k přítomnosti vodorozpustných razítek a různým druhů novodobých inkoustů na dokumentech je používána technologie odkyselování papírové podložky oboustranným postřikem neutralizační disperzí Bookkeeper® (mikročástečky oxidu hořečnatého rozptýlené v perfluorheptanu). Odkyselováním se neutralizují v papíru přítomné kyseliny a vytváří se tzv. alkalická rezerva chránící papír před kyselostí do budoucna (Obr. 4).

Samotné restaurování dokumentů spočívá především v opravách trhlin a v doplňování chybějících částí dokumentů speciálním kvalitním japonským papírem Hosokawa. Jako lepidlo se používá pšeničný nebo rýžový škrob (Obr. 5).

Křehké a lámavé dokumenty se zpevňují celoplošným podlepením pro tyto účely speciálně vyvinutou folií Filmoplast R na laminátoru firmy Neschen®. Použitá fólie je kvalitní japonský papír jednostranně impregnovaný akrylátovým polymerem, který se na laminátoru aktivuje zvýšenou teplotou, a tím dojde ke spojení fólie s originálem (Obr. 6).

Zároveň mohou být v jedné operaci také doplněny chybějící části dokumentů japonským papírem Hosokawa (Obr. 7, 8, 9).

Konzervované a restaurované dokumenty budou uloženy v nekyselých archivních přebalech a v archivních krabicích a skladovány v klimatizovaných depozitářích Národního archivu, ve kterých je celoročně udržována teplota 15 ± 2 oC a relativní vlhkost: 55 ± 5 % (v letních měsících) a relativní vlhkost 50 ± 5 % (v zimních měsících).

Fotografie


Stav dokumentů před restaurováním

Obr. 1. Stav dokumentů před restaurovánímStav dokumentů před restaurováním

Obr. 2. Stav dokumentů před restaurovánímMěření kyselosti dokumentů dotykovou elektrodou

Obr. 3. Měření kyselosti dokumentů dotykovou elektrodouOdkyselování dokumentů postřikem neutralizační disperzí Bookkeeper®

Obr. 4. Odkyselování dokumentů postřikem neutralizační disperzí Bookkeeper®Lokální opravy japonským papírem Hosokawa

Obr. 5. Lokální opravy japonským papírem HosokawaLaminace fólií Filmoplast R na laminátoru firmy Neschen®.

Obr. 6. Laminace fólií Filmoplast R na laminátoru firmy Neschen®Dokument jednostranně zpevněný folií Filmoplast R (chybějící části jsou zároveň doplněny japonským papírem Hosokawa)

Obr. 7. Dokument jednostranně zpevněný folií Filmoplast R (chybějící části jsou zároveň doplněny japonským papírem Hosokawa)Dokument před restaurováním

Obr. 8. Dokument před restaurovánímTentýž dokument po restauraci

Obr. 9. Tentýž dokument po restauraci