O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

Konference CNZ 2010

eArchivace na výsluní… 

Dlouhodobé důvěryhodné ukládání elektronických dokumentů, které je hlavním tématem konferencí CNZ, se v České republice dostává stále více do popředí zájmu veřejných a v poslední době také privátních organizací. Hlavní podíl na popularizaci využití elektronických dokumentů namísto papírových má spuštění „Informačního systému datových schránek“. Desítky miliónů elektronických dokumentů tímto systémem doručených je třeba uložit tak, aby mohly sloužit svému účelu stejně, jako dříve dokumenty papírové.

Letošní V. ročník konference, s podtitulem „eArchivace na výsluní…“, bude výjimečný jak počtem zahraničních přednášejících, tak i prezentovanými tématy. V úvodní přednášce bude poprvé V České republice představen celoevropský projekt EU – SPOCS, který má zjednodušit komunikaci prostřednictvím elektronických dokumentů v rámci evropské směrnice o službách - „Service Directive“. Tato směrnice vstoupila v platnost již v lednu tohoto roku. Další velmi zajímavou přednášku se podařilo zajistit na téma budování „Národního digitálního archivu“ u našich sousedů v Rakousku. Tyto dvě hlavní přednášky doplní přednášky o zahraničních zkušenostech se správou elektronických dokumentů ze Slovenska a Slovinska.

Díky přísnému výběru bude již tradičně kvalitní i další program konference, který je rozdělen do odborných sekcí a sestává z přednášek z řad partnerských firem a dalších přednášejících z české odborné veřejnosti.

Konferenci pořádá sdružení CNZ pod záštitou ředitelky Národního archivu. Uskuteční se 30. září 2010 od 9:00 do 16:00 hodin v prostorách Národního archivu v Praze – Chodovci. O CNZ: CNZ („Co po nás zbude“) je občanským sdružením (do roku 2008 iniciativa), které sdružuje širší odbornou veřejnost se zájmem o dosud opomíjené otázky eArchivace. Mezi stěžejní cíle sdružení patří přispívat k vyšší úrovni dlouhodobého ukládání elektronických dokumentů, podporovat profesní růst pracovníků spisové a archivní služby a vytvářet neformální prostředí a odbornou platformu pro setkávání svých členů.

Více informací najděte zde

pdf icon Dokument ve formátu PDF 
rtf icon Dokument ve formátu DOC