O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkumy Archiv zpráv Předarchivní péče

Velký pokrok v projektu Národní digitální archiv

Schválení výběrovou komisí MV - 7 kol za námi, 4 před námi (21 - 65 dnů do podpisu o financování ze strukturálních fondů) 

Dne 15.11. 2010 zasedla hodnotící komise k výzvě č. 10 IOP - Elektronizace služeb veřejné správy a schválila projekt podaný Národním archivem v celkové hodnotě přes 466 milionů korun. Alokace, která činila více jak 470 milionů korun, tak byla téměř vyčerpána. Cílem tohoto projektu je vytvoření Národního digitálního archivu, tzn. vybudování infrastruktury, která zajistí trvale udržitelné a bezpečné uchování elektronických dokumentů vybraných veřejnými archivy za archiválie a jejich zpřístupnění subjektům veřejné správy a občanům. Dále vznikne komplexní metodika pro standardizaci procesů správy elektronických dokumentů.

Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

pdf icon Dokument ve formátu PDF