Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Národní archiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Starší aktuality
Aktuality

Nejnovější aktuality na úvodní stránce

 
Dočasné zastavení rešerší ve fondech sčítání obyvatelstva. Vzhledem ke stěhování sčítacích archů z mimopražského pracoviště do budovy v Praze na Chodovci jsou v podzimních měsících dočasně pozastaveny rešerše ve sčítacích arších. (26.8.05)
Oznamujeme našim badatelům, že studovny a knihovna Národního archivu budou ve dnech 23., 27.-30. prosince 2005 z provozních důvodů uzavřeny. Našim badatelům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší v roce 2006. (7.12.05)
Národní archiv spravuje význačné archivní fondy z činnosti československých škol ve Velké Británii z období druhé světové války. Své fondy rozšířil o dokumenty poskytnuté bývalými žáky těchto škol. (14.10.05)
Národní archiv zve jako spolupořadatel na výstavu "Život a dílo Ludvíka Salvátora - výstava z Rodinného archivu toskánských Habsburků" v zámku Brandýs nad Labem. (14.10.05)
Národní archiv (oddělení předarchivní péče) Vás jako spolupořadatel zve na seminář "Ochrana dokumentů před elektromagnetickými poli". (20.9.05)
Program výuky: spisová služba a předarchivní péče pro studenty archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pořádá Národní archiv (zimní semestr 2005/2006). (2.9.05)
Na dny 24. září až 6. listopadu 2005 Národní archiv připravil výstavu "Návrat ke kořenům" o dokumentech k poznání života vlastních předků a rodiny. Doprovodná konference se uskuteční 23. září 2005. (26.8.05)
V červnu proběhlo II. setkání archivářů politických stran a hnutí a dalších soukromoprávních původců. (26.8.05)
Zpráva z průzkumu nacistických dokumentů nalezených na zámku Zbiroh. (28.6.05)
Nová kniha - Zdeněk Šamberger: Studie k dějinám československého archivnictví. (28.6.05)
Národní archiv mění e-mailové adresy, staré budou v provozu do konce roku 2005. (18.5.05)
Z provozních důvodů budou dne 4.7.2005 uzavřeny studovny a čítárny knihoven. Děkujeme za pochopení. (9.6.05)
Letní provoz: studovny a čítárny knihoven budou v době od 1.8 do 26.8 2005 uzavřeny. Přejeme příjemnou dovolenou a krásné prázdniny. (9.6.05)
Nový přírůstek: sbírka dokumentů z činnosti československých škol ve Velké Británii. Slavnostní předání dne 15.6.2005. (9.6.05)
K dispozici je platný Badatelský řád a ceník služeb státních archivů. (18.5.05)
Zveřejněny cestovní zprávy pracovníků za rok 2004. (18.5.05)
Nejbližší konanou akcí je konference k 60. výročí ukončení 2. světové války "Rok 1945: na rozhraní dvou epoch." . (18.5.05)
Národní archiv vypisuje výběrové řízení na funkci kontrolora (vnitřní audit). (13.4.05)
Vydán byl výbor prací předního českého archiváře Karla Beránka z let 1958-1999 a Studie k dějinám československého archivnictví Zdeňka Šambergera. (13.4.05)
K dispozici jsou nové formuláře žádostí o vyhledání některých typů dokumentů. (25.3.05)
Výroční zpráva Státního ústředního archivu za rok 2004 ke stažení. (RTF, ZIP, 104 kB) (25.3.05)
V prodeji je další číslo sborníku "Historická fotografie". (25.3.05)
Od 1.1.2005 platí nová organizace archivu. Především bylo zrušeno oddělení informatiky. (25.3.05)
Nejbližší plánované akce Národního archivu. (25.3.05)
Jako v loňském roce se i letos Národní archiv zúčastní konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové. Zveme Vás na diskusi u kulatého stolu na téma "Co po nás zbyde..." k otázce uchovávání elektronických dokumentů (pondělí 4.4.2005, 12.20 hod., Vysegrádský salonek). Najdete nás také na stánku Ministerstva vnitra v 2. patře kongresového centra. (25.3.05)
Nové publikace archivu: Sborník Paginae historiae č. 12 (v příloze CD-R Wunschwitzova sbírka - pohřební štíty); edice Zemědělské družstevnictví - Kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD, 1946; V. svazek Soupisu židovských rodin z roku 1793. Kraje: Čáslavský, Klatovský, Rakovnický. Přehled publikací na zvláštní stránce. (25.3.05)
Těsně před Novým rokem byly vydány prováděcí vyhlášky k zákonu o archivnictví: - Vyhláška MV ČR č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů - Vyhláška MV ČR č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (19.1.05)
Zveřejňujeme výroční zprávu o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb., (19.1.05)
Dne 12. ledna 2005 budou studovny a knihovna archivu uzavřeny. (3.1.05)
Nový zákon o archivnictví a spisové službě přináší od 1.1.2005 řadu zásadních změn, mimo jiné změnu názvu archivu, jeho kompetencí apod. Omluvte prosím zastaralost některých údajů. Na stránkách se pracuje. (23.12.04)
Přejeme všem čtenářům našich stránek a uživatelům archivu šťastné Vánoce a mnoho štěstí v novém roce!. (23.12.04)
Slavnostní prezentací byl zakončen vědecký projekt „Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku na základě písemností Školského spolku Komenský ve Vídni". (23.12.04)
Ředitelka SÚA vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího nově zřizovaného oddělení předarchivní péče, fondů státní správy po roce 1992 a elektronických dokumentů. (18.11.04)
Ve dnech 20 prosince až 31. prosince 2004 budou studovny a knihovna archivu uzavřeny. (2.11.04)
Dochází ke změnám v otevíracích hodinách studovny 1. oddělení v Dejvicích. (26.10.04)
Dne 29. října 2004 budou studovny a knihovna archivu uzavřeny. (26.10.04)
Ve dnech 11.-15.10.2004 se náš archiv poprvé účastní - v rámci prezentace Ministerstva vnitra - mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX 2004. Najdete nás v pavilonu B uprostřed. (8.10.04)
Mezinárodní konference "Archivy v mezinárodním kontexu" měla velmi silnou mezinárodní účast.
Malá reportáž. Sborník z konference je v prodeji (50,- Kč). (8.10.04)
Díky zájmu a pomoci Dr. Nielse Brübacha z Hlavního saského archivu v Drážďanech byla spuštěna německá verze internetových stránek SÚA. (8.10.04)
Od 1. ledna 2005 vstupuje v platnost nový zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Státní ústřední archiv mění název na "Národní archiv". Text zákona zveřejníme v nejbližší době. (1.10.04)
K výročí archivu byla vydána reprezentativní publikace:
Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto. K jubileu ústředního archivu českého státu 1954-2004.
Cena 210,- Kč. (1.10.04)
Zveme Vás na výstavu k jubileu Státního ústředního archivu s názvem
"Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto"
. (1.10.04)
Den otevřených dveří se vydařil (malá fotoreportáž je tu). Hlavním překvapením byla autogramiáda paní Dany Zátopkové. Osobní fond Emila a Dany Zátopkových je uložen v SÚA a je zastoupen i na probíhající výstavě. (1.10.04)
Zveřejňujeme první elektronické archivní pomůcky. (17.9.04)
Vyšel sborník ze semináře o nuceném nasazení za druhé světové války "Museli pracovat pro říši". Cena 70,- Kč. (17.9.04)
Nepřehlédněte! 28. září 2004 zahajujeme mimořádnou výstavu k jubileu Státního ústředního archivu s názvem
"Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto"
. (17.9.04)
S tím, co děláme máte možnost seznámit se v den otevřených dveří 28. září 2004 (10.00 až 18.00 hodin).
Připraven je bohatý program
. (17.9.04)
Studovna archivu a knihovna v Praze-Dejvicích budou zcela uzavřeny do 1. října 2004 včetně. (8.9.04)
Státní ústřední archiv vydal IV. svazek Soupisu židovských rodin v Čechách z roku 1893 (kraje Chrudimský, Plzeňský, Žatecký a Hradecký). Cena 200,- Kč (8.9.04)
Mezinárodní konference "Archivy v mezinárodním kontexu" (program) (12.8.04)
Zveřejněny byly cestovní zprávy pracovníků SÚA za rok 2003. (12.8.04)
Ke stažení je k dispozici výroční zpráva SÚA za rok 2003 (13.7.04)
Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty UK zahajuje v říjnu 2004 druhý běh čtyřsemestrálního Archivního kurzu. Výuka bude probíhat i v SÚA. (2.7.04)
V internetových stránkách SÚA je možné fulltextově vyhledávat, pro rychlou orientaci slouží i rejstřík stránek. (27.6.04)
Dne 29. června 2004 bude z technických důvodů uzavřena badatelna SÚA na Chodovci. (25.6.04)
Nový přehled archivních fondů a sbírek SÚA je tady. Možnost vyhledávání v textu. (24.6.04)
V červenci a srpnu bude omezen provoz studoven SÚA. Studovna a knihovna v Praze-Dejvicích budou zcela uzavřeny. (4.6.04)
Vyšla nová publikace: Neveřejné úzkorozchodné dráhy. Soupisy z let 1909 a 1925-1930. (24.5.04)
3. června projekce 5. dílu filmu z cyklu "ČECHY KRÁSNÉ, ČECHY MÉ". (2.3.04)
Dne 21. dubna 2004 budou po dobu jedné hodiny z důvodu protestní stávky uzavřeny badatelny a podatelna. (16.4.04)
Bernard Lavédrine přednáší o preventivní konzervaci fotografických materiálů. Přihlášky na seminář do konce dubna. (16.4.04)
Jak SÚA hospodařilo v minulém roce? Údaje za loňský rok jsou součástí výroční zprávy. (2.3.04)
Seznam archivních pomůcek Státního ústředního archivu ke stažení. (12.2.04)
V dubnu zahajuje výstava Museli pracovat pro říši. Součástí výstavy je i doprovodná konference a projekce filmu "Bylo nás 640 000". (12.2.& 1.4.04)
V dubnu se koná kromě výstavy k pracovnímu nasazení také pracovní setkání k výročí založení Československé námořní plavby, seminář k problematice fotografických dokumentů a promítání dalšího dílu filmu z cyklu "Čechy krásné, Čechy mé". (1.4.04)
Náš archiv se prezentoval na mezinárodní konferenci informatiky ISSS 2004. (1.4.04)
Státní ústřední archiv v Praze vypisuje výběrové řízení na funkci vedoucího 2. oddělení. (18.3.04)
V loňském roce náš archiv vydal řadu publikací. Především je to 11 číslo sborníku Paginae Historiae, dále Soupis poddaných Plzeňsko-Klatovko, Soupis židovských rodin (6 krajů) a Berní rula II/25 - Plzeňsko. V prodeji je také katalog k výstavě dopisů toskánských Habsburků a sborník prací k jubileu E.Čáňové. (2.3.04)
V nejbližší době se v SÚA koná Výroční schůze pobočky České informační společnosti při SÚA (17.2.), a promítání v rámci Videofestivalu 2004 (28.2. a 4.3.) . (12.2.04)
Státní ústřední archiv nabízí k odprodeji nepotřebný nábytek. (12.2.04)
Zásady pro vystavování archiválií. Pro účast archiválií SÚA na výstavách jsou závazná. (16.1.04)
Pokud naši pracovníci neodpovídají na Vaše e-maily zaslané na adresy s jinou doménou než "mvcr.cz", omlouváme se. Příslušný útvar Ministerstva vnitra znemožnil přístup z našich počítačů do poštovních schránek zřízených u některých jiných poskytovatelů. Použijte prosím oficiální adresy. (16.1.04)
Co Vás u nás v tomto roce také čeká?
Přehled akcí na rok 2004. (16.1.04)
Zveřejňujeme povinnou výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. (16.1.04)
Informační systém Archivní Vademecum úspěšně atestován dle standardu životního cyklu ISVS. (16.1.04)
Z technických důvodů zatím nemůžeme aktualizovat seznam fondů, za což se omlouváme. (16.1.04)
Dne 4. prosince 2003 se uskutečnila za účasti ministra informatiky v SÚA konference "Archivy, muzea a knihovny v digitálním čase." (16.1.04)
Omezení provozu badatelny a knihovny!
Ve dnech 17. listopadu 2003 (státní svátek) a 22. prosince 2003 až 2. ledna 2004 včetně bude badatelna i knihovna SÚA uzavřena. Děkujeme za pochopení. (31.10.03)
Zveme Vás na výstavu Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků. Výstava se koná 15. listopadu - 14. prosince, denně od 10 do 18 hodin kromě pondělí. (31.10.03)
Informace o kurzu pro pracovníky spisoven a podnikových archivů (RTF formát 12 kB). (1.10.03)
Dne 7.-10. října se koná 12. seminář restaurátorů a historiků. (1.10.03)
Povodně: Státní ústřední archiv v povodních, utopené archivy a spisovny, pomoc při záchraně dokumentů atd.
Ministerstvo dopravy: usušeno! Ještě k loňským povodním. (13.8.03)
V důsledku dovolených bude ve studovnách a knihovně omezen v červenci a srpnu provoz. (6.6.03)
Dochází ke změně telefonních čísel 1. oddělení SÚA (Dejvice, třída Milady Horákové). (6.6.03)
Studie o sušení povodní postižených dokumentů je přeložena také do angličtiny. Současně byla zprovozněna anglická mutace naší úvodní stránky. (28.5.03)
Krajanské archivy - seminář 27. května. (14.04.03)
Povinné informace o ISVS (informační systém veřejné správy) (14.04.03)
Zveme Vás na naši nejbližší akci: výstavu "Skončeno a podepsáno." (Drama Pražského povstání) 6.5.-6.6.2003 (26.3.03, 30.3.03)
Byla doplněna výroční zpráva SÚA za rok 2002 a aktualizovány informace o organizaci a pracovnících SÚA. (26.3.03)
O mikrovlnné sušení doplněná Studie k metodám záchrany povodní zasažených dokumentů. Doplněn byl rovněž přehled o pomoci SÚA institucím při desinfekci a uložení povodní zasažených dokumentů.. (22.1.03)
Na Internet zpracovány výroční zprávy SÚA za léta 1993 - 2001; uveřejněna zpráva za rok 2002 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Nově upraveno záhlaví a zápatí stránek - přidáno logo SÚA; rejstřík www stránek SÚA se připravuje. (11.2.03)
Přehled akcí SÚA na rok 2003: z nejbližších jsou to "Mezinárodní pracovní setkání věnované restaurování povodní zasažených archiválií a knižních fondů" 19.2.2003 a "Výroční členská schůze pobočky České informační společnosti při SÚA" 25.2.2003. (11.2.03)
Doplněn seznam publikací vydaných SÚA (berní rula Plzeňsko, soupis židů 1793, soupis poddaných podle víry - Chrudimsko, vznik JZD 1953, katalogy a edice k 11. československé vládě, katalog k výstavě státní a panovnické symboliky aj.). (17.1.03)
Nabídka zaměstnání. (17.1.03) (nabídka uzavřena; 3.2.2003)
Státní ústřední archiv přeje všem veselé vánoce a hodně štěstí v novém roce 2003.
Studovny i knihovna SÚA budou uzavřeny od 23.12.2002 (včetně) do 1.1.2003. (17.12.02)
Nabídka zaměstnání. (17.12.02) (místo obsazeno; 6.1.2003)
Zajímavá statistika po povodních zamražených dokumentů uložených v Mochovských mrazírnách a.s., provozovna Kladno. (9.12.02)
Rozhovor Rádia Vnitro s Dr. Ing. Ďurovičem (SÚA) o záchraně povodní poškozených archiválií (mp3). (9.12.02)
Knihovna SÚA je uzavřena 9. až 12. prosince 2002. Studovna i knihovna SÚA budou uzavřeny dne 16. prosince a 23.12.2002 až 1.1.2003. (9.12.02)
Dne 2. prosince bude z technických důvodů uzavřena studovna SÚA, dne 9. až 12. prosince pak knihovna. (26.11.2002, M.K.)
Zveme všechny zájemce na premiéru filmu "Po řece Vltavě" v 17. hodin dne 28. listopadu 2002 v kinosále SÚA. (26.11.2002, M.K.)
Představujeme projekt záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni uskutečňovaný Státním ústředním archivem s podporou Ministerstva zahraničních věcí ČR. (6.11.2002, M.K.)
26. listopadu 2002 se koná pracovní seminář "Současné archivnivctví a spisová služba na Slovensku". (6.11.2002, M.K.)
Dne 12. listopadu bude zahájena nová výstava "Dějiny českého novinářství a českých novinářských spolků". Potrvá do 15. prosince 2002 s výjimkou pondělků a 18.- 22.11.2002. Otevřeno je od 9.00 do 18.00. (6.11.2002, M.K.)
Do konce října můžete navštívit výstavu "Česká panovnická a státní symbolika"
Zveřejňujeme zprávu o činnosti SÚA v době povodní a v týdnech následujících s poděkováním za nabídky pomoci
U příležitosti zahájení výstavy "Česká panovnická a státní symbolika" se dne 27. září (pátek) koná v 15.00 hodin tisková konference. Řeč bude také o povodních v archivech a spisovnách.
28. září - den otevřených dveří v SÚA.
Naše první čistě internetová výstava: Vladimír Clementis 1902-1952, československý státník a politik
(k 100. výročí narození a 50. výročí tragického úmrtí)
Telefonní čísla Státního ústředního archivu (a celého ministerstva vnitra i Policie) začínají trojčíslím 974 (bez "pražské" dvojky!).
Např. původní číslo 261 447 240 (ještě předtím 02/614 47 240) je změněno na 974 847 240, tj. místo 2614 je 9748. Pokud máte při telefonování k nám problém (např. tón "číslo neexistuje"), kontaktujte správce Vaší pobočkové telefonní ústředny. Toto volání je i jinak tarifováno. Platí zde jednotný, celorepublikový tarif (tj. bez meziměstských pásem): 1,55 Kč v silném provozu (špička) a 0,85 Kč mimo špičku.
Jednu z možností sušení vodou zasažených dokumentů představuje firma AiP Beroun
Stránky Mochovských mrazíren, a.s.Dne 29.8. se uskutečnila schůzka postižených institucí s vedením Mochovských mrazíren, a.s.
Přinášíme také podrobný přehled institucí, které mají v Mochovských mrazírnách dokumenty.
Dochází ke změně termínů některých dříve ohlášených akcí SÚA: "Současné archivnictví a spisová služba na Slovensku" - zatím odloženo, termín bude oznámen. "Současnost a budoucnost českého archivnictví" - přesunuto na 1. 10.2002; nová akce: Broumovský urbář z roku 1676
původně oznámené přečíslování telefonů se nekoná (zatím platí dosavadní čísla)
Ministr Dostál prohlásil pro ČTK, že ČR nemá peníze na záchranu všech zatopených archiválií (ČTK 11.9.). Na toto prohlášení reaguje mj. Státní ústřední archiv, který především nesouhlasí s názory, že rozmrazení a obnova bude trvat stovky let. (ČTK 12.9.).
Přinášíme monitoring tisku do 4.9.2002 - Archivy a spisovny pod vodou
Galerie fotografií ze zaplavených archivů a spisoven
Pokyny pro práci s dokumenty po opadnutí vody na naší zvláštní povodňové stránce
Ministerstvo financí vydalo postup pro případ zatopení účetních a daňových dokumentů
Státní ústřední archiv přejímá některé dokumenty postižených institucí k uložení a desinfekci
28. září se v SÚA koná den otevřených dveří a bude zahájena výstava "Česká panovnická a státní symbolika"
!!! Pokyny pro zabezpečení vodou zasažených archiválií!!!(14.8.2002, M.K.)
Státní ústřední archiv se stává samostatnou organizací, s čímž souvisí změny IČO (nové je 70979821).(31.7.2002, M.K.)
V druhém pololetí roku připravuje Státní ústřední archiv řadu akcí: seminář Současné archivnictví a spisová služba na Slovensku, seminář Aktuální problémy českého archivnictví, Den otevřených dveří, výstavu Česká panovnická a státní symbolika s doprovodnými semináři, výstavu Dějiny české žurnalistiky a dějiny českých novinářských spolků s doprovodnými akcemi.(31.7.2002, M.K.)
Státní ústřední archiv v Praze ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové je vydavatelem sborníku Historická fotografie. Právě vyšlo v pořadí druhé číslo. (26.7.2002, M.K.)
Zákonem č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů byl s platností od 1. srpna 2002 významně novelizován archivní zákon. Státní okresní archivy se stávají vnitřními organizačními jednotkami státních oblastních archivů. Státní ústřední archiv i jednotlivé archivy oblastní se stávají správními úřady a organizačními složkami státu přímo řízenými ministerstvem vnitra. Kromě dalších, spíše pojmových úprav souvisejících se zrušením okresních úřadů, je podstatnou změnou zrušení výslovné povinnosti původců odevzdávat archivu archiválie na své náklady (§6 odst. 4). (22.7.2002, M.K.)
Státní ústřední archiv pořádá ve dnech 28. září až 31. října 2002 výstavu "Česká panovnická symbolika. Vývoj od středověku do současnosti." Dne 28. září se opět uskuteční také den otevřených dveří v archivu. (8.7.2002, M.K.)
Státní ústřední archiv ve spolupráci s katedrou pomocných věd historických a archivnictví připravuje Kurz pro pracovníky spisoven a podnikových archivů. (8.7.2002, M.K.)
Oproti původním předpokladům budou studovny SÚA v průběhu léta otevřeny, i když omezeně. (10.6.2002, M.K.)
Připomínáme akci, která se koná v SÚA dne 20.6.2002: přednáška italských kolegů k mezinárodním standardům pro popis archivního materiálu a k digitalizaci.(10.6.2002, M.K.)
Některé publikace jsou již zcela rozebrány, některé nové přibyly. Především je to Berní rula - Boleslavsko, Paginae historiae č.9, anglická verze katalogu výstavy Český a čsl. stát v dokumentech 1158-1990 a Soupis poddaných podle víry z r. 1651 - Chrudimsko.(10.6.2002, M.K.)
Koncem května se uskutečnilo v SÚA celostátní kolo Dějepisné olympiády. Kromě krátké informace jsou k dispozici i otázky pro účastníky (i když bez příslušného archivního materiálu).

Starší aktuality

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v lednu 2006

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.