O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Prošetřování protirakouské agitace zpěvaček Emy Destinnové a Melanie Kurtové z roku 1916


Reprodukce archiválie Mezi významné archivní fondy II. oddělení Národního archivu patří písemnosti rakouských ministerstev, respektive jejich bohemikální části, převzaté po československo-rakouské archivní rozluce v roce 1920. Mezi nejvýznamnější z nich lze zařadit Ministerstvo zahraničních věcí Vídeň (MZV/R) (1537) 1866–1918. K nejdůležitějším částem tohoto archivního fondu náleží signatura I/8 Slavische Umtriebe (Slovanské záležitosti), která obsahuje materiály z let 1889–1918. Archiválie mapují především problematiku české emigrace během první světové války a projevy panslavismu v zahraničí. Informace o těchto aktivitách byly zasílány jednotlivými zastupitelskými úřady do Vídně a týkaly se například činnosti českých a slovenských politiků žijících v emigraci, formování československých zahraničních jednotek, zasílány byly novinové protirakousky zaměření články i seznamy Čechů politicky nespolehlivých.

Kromě politické reprezentace se zasílané zprávy týkaly protirakouské činnosti zpěvaček Emy Destinnové a Melanie Kurtové, které pobývaly ve Spojených státech. Informace o jejich činnosti byla zaslána Válečnému dohlédacímu úřadu 25.července 1916 a říkalo se v ní, že na základě zprávy uveřejněné v listu Pesti Hirlap je nutno prošetřit vystupování zpěvaček Emy Destinnové (rozené Kittlové) a Melanie Kurtové ve Spojených státech. List dále uvádí, že Ema Destinnová, která od počátku války hostuje v Metropolitní opeře v New Yorku, v tamních uměleckých kruzích neopomene příležitosti, aby mohla vystoupit proti politice Rakouska-Uherska a Německa a všude zdůrazňuje svoji podporu Dohodě a Spojeným státům.

Stejně tak druhá slavná česká zpěvačka toho času působící v New Yorku Melanie Kurtová, podobně jako Ema Destinnová, všude deklaruje svoje antirakouské a antiněmecké postoje i přes to, že rok hostovala v berlínské Dvorní opeře. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude nutné veškeré tyto informace prověřit ihned po návratu obou zpěvaček do vlasti.

Ministerstvo zahraničí-Vídeň (MZV/R), inv.č. 689, str. 259, kart. 23Reprodukce archiválie

Reprodukce archiválieTuto stránku lze uložit ve formátu PDF.

pdf icon   Dokument ve formátu PDF »  (567 kB)

Evidence fondů a sbírek


Název: Ministerstvo zahraničních věcí, Vídeň
Místo vzniku fondu (sbírky): Vídeň
Časový rozsah: (1537)1848-1918
Metráž: 8,63 bm (vše je zpracováno a inventarizováno)
Přístupnost fondu: Fond je přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů v badatelně Chodovec.
Archivní pomůcky:
BIMAN S.-SAKAŘOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VÍDEŇ (1537)1866 - 1918, DÍL I.. Inventář, 1986, s. 260, ev.č. 1248.

BIMAN S.-SAKAŘOVÁ A.-ŠPIRITOVÁ A.: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VÍDEŇ (1537)1866 - 1918, DÍL II.. Inventář, 1986, s. 529, ev.č. 1249.