O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Výroční cena Magnesia litera pro rok 2013

Výroční cenu Magnesia litera pro rok 2013 v kategorii Literatura faktu obdržel pracovník Národního archivu Jiří Křesťan za knihu Zdeněk Nejedlý. Politik a vědec v osamění. Cena je udělována od roku 2002 občanským sdružením Litera a jejím cílem je podpora a propagace kvalitní literatury.