O nás Pro veøejnost Fondy a pomùcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Pøedarchivní péèe

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Rakovnicko

Obálka publikace Národní archiv oznamuje nové vydání svazku Soupisu poddaných podle víry z roku 1651 pro Rakovnicko.Informace o titulu:

Název: Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Rakovnicko
Zpracovala a úvod napsala: Alena Pazderová
Vydal: Národní archiv, Praha 2007
Cena: 175 Kè