O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Nový badatelský řád Národního archivu s platností od 1. 3. 2010

Národní archiv upozorňuje badatele na změny týkající se studia archiválií v badatelnách Národního archivu, a to v souvislosti s vydáním nového badatelského řádu, který nabývá účinnosti 1. března 2010. Nově se zavádí povinnost užívat při studiu archiválií čisté bílé rukavice, které si badatel musí opatřit před zahájením studia; v zájmu ochrany archiválií se upravuje používání vlastních reprodukčních zařízení a uplatňuje se důsledná kontrola badatelů a jejich věcí při příchodu i při odchodu do/z badatelny. Badatelům se omlouváme za ztížení studijních podmínek, ale stále častější krádeže archiválií nás nutí zavádět mimořádná opatření.


Nový badatelský řád (vstupuje v platnost 1. 3. 2010)

pdf icon   Dokument ve formátu PDF»  (66 kB)


Nový badatelský řád je k dispozici také v anglické a německé jazykové verzi.