O nás Pro veřejnost Fondy a pomůcky Knihovna Publikace Výstavy a akce Výzkum Archiv zpráv Předarchivní péče

Paginae historiae 15 (2007)

Obálka publikace Národní archiv oznamuje vydání nového čísla periodika Paginae historiae. Sborník Národního archivu. Nový svazek sborníku Paginae historiae obsahuje 10 původních studií založených především na pramenech uložených v Národním archivu. Tematický i chronologický záběr sborníku je široký; z obsahu zaujmou biografické studie o pedagogovi, spisovateli a publicistovi Karlu Kálalovi, pražských arcibiskupech Karlu Kašparovi a Josefu Beranovi a historikovi Jaromíru Čelakovském nebo studie věnované menšinovým spolkům (Menšinové muzeum v Praze, Ústřední matice školská). V oddílu Materiály je otištěn seznam listů z památníků Wunschwitzovy genealogické sbírky (včetně vyobrazení všech erbů), edice židovské matriky Nových Hradů z let 1800–1876 a edice výslechových protokolů generálů Rudolfa Viesta a Jána Goliana. V závěrečné části jsou otištěny zprávy o aktivitách Národního archivu v uplynulém roce.Informace o titulu:

Název: Paginae historiae. Sborník Národního archivu, 15(2007)
Vydal: Národní archiv, Praha 2007
Cena: 495 Kč