Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Národní archiv Úvodní stránka
Rejstřík stránek NA
Výroční zprávy NA
Z vydavatelské produkce

Národní archiv se ve své vydavatelské činnosti soustřeďuje především na vydávání:

Publikace lze (až do vyčerpání zásob) zakoupit či objednat na adrese:
Národní archiv (redakce), Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec

e-mail: na8@mvcr.czPublikace, u nichž není uvedena cena, byly vydány především pro potřeby archivů ČR a rozšiřují se bezplatně. Aby informace o vydavatelské činnosti Národního archivu byla vyčerpávající, jsou v seznamu uvedeny i publikace, které jsou již nyní rozebrány. U nich je uvedeno "Rozebráno" a lze si je k případnému studiu zapůjčit v knihovně Národního archivu, ve všech Státních oblastních archivech, v Národní knihovně v Praze, ve Státní vědecké knihovně v Kladně a některé i ve Státních okresních archivech.


Archiv České koruny - faksimile listin

Archiv České koruny - díl I (62 listin z let 1158-1310 - 1 svazek + regestář), vydáno 1978-82, cena 2400,- Kč
Archiv České koruny - díl II/1, 2 (217 listin z let 1311-1346 - 2 svazky + regestář), vydáno 1978-83, cena 3600,- Kč
Archiv České koruny - díl III/1, 2 (194 listin z let 1347-1355 - 2 svazky + regestář), vydáno 1981-85 cena 4700,- Kč
Archiv České koruny - díl IV/1, 2 (292 listin z let 1355-1360 - 2 svazky + regestář), vydáno 1982-87, cena: 7000,- Kč
Archiv České koruny - díl IV/3, 4 (242 listin z let 1361-1368), cena: 6500,- Kč


Ostatní faksimilové edice

Nejstarší dolové účty Horní Blatná (edice faksimilií - 2 svazky), úvod a výběr: dr. L. Kubátová, vydáno 1992


Retroinformace - tematické soupisy dokumentů

Retroinformace 2 (soupis dokumentů k dějinám československého ústavního práva v letech 1918-1950), vydáno 1991. Rozebráno.

Retroinformace 3 (archivní zákon - legislativa z let 1918-1975), soupis dokumentů, vydáno 1991. Rozebráno.

Retroinformace 4 (volební právo - legislativa aj. z let 1848-1960), soupis dokumentů, vydáno 1992. Rozebráno.

Retroinformace 5 (služeb. poměr zaměst. stát. správy - 1781-1960), soupis dokumentů, vydáno 1992

Retroinfomace 6 (soupis pramenů k dějinám Romů - 1547-1971), soupis dokumentů, vydáno 1993.

Retroinformace 7 (historický přehled vývoje vztahů státu a církví a problematiky církevního majetku), soupis dokumentů, vydáno 1993. Rozebráno.

Retroinformace 8 (Prameny k dějinám zahraničních Čechů a Slováků ve Státním ústředním archivu) - vybrané dokumenty - 54 str., 27 dok., vydáno 1993. Rozebráno.

Retroinformace 9 (Prameny k dějinám vězeňství), soupis dokumentů, vydáno 1994. Rozebráno.

Retroinformace 10 (Polonika I. část), soupis polonik ve fondech SÚA, vydáno 1995

Retroinformace 11 (T. G. Masaryk ve fondech SÚA), soupis dokumentů, vydáno 1995

Retroinformace 12 (Polonika II. část), soupis polonik ve fondech SÚA, vydáno 1996

Retroinformace 13 (Katolická církev v českých zemích, 1939-1989), soupis dokumentů ve fondech SÚA, vydáno 1998. Rozebráno.


Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady + Z protokolů schůzí 1. československé vlády - 1. československá vláda (Kramářova), 14.11.1918 - 8.7.1919, uspořádala I. Malá, R. Machatková, vydáno 1974. Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady + Z protokolů schůzí 2. československé vlády - 2. československá vláda (první Tusarova), 9.7.1919 - 21.5.1920, uspořádala V. Helešicová, R. Machatková, vydáno 1984 Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady + Z protokolů schůzí 3. československé vlády - 3. československá vláda (druhá Tusarova), 27.5.1920 - 15.9.1920, uspořádala I. Malá, vydáno 1982 Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady + Z protokolů schůzí 4. československé vlády - 4. československá vláda (první Černého), 15.9.1920 - 26.9.1921, uspořádala R. Machatková, vydáno 1982 Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 5. československá vláda (Benešova), 5.10.1921 - 5.10.1922, uspořádala I. Malá, E. Gregorovičová, J. Kutová, vydáno 1989. Rozebráno.

Z protokolů schůzí 5. československé vlády (Benešovy), 5.10.1921 - 5.10.1922, (edice vybraných pasáží), uspořádala I. Malá, vydáno 1989. Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 6. československá vláda (1. Švehlova) - 7.10.1922 - 9.12.1925, uspořádala V. Dvořáková, E. Gregorovičová, J. Kutová, R. Machatková, vydáno 1992. Rozebráno.

Z protokolů schůzí 6. československé vlády (1. Švehlovy) - 7.10.1922 - 9.12.1925, Edice vybraných pasáží, uspořádala V. Helešicová, R. Machatková, vydáno 1992. Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 7. československá vláda + Z protokolů schůzí 7. československé vlády (2. Švehlova), 9.12.1925 - 18.3.1926 , uspořádala R. Machatková, vydáno 1993 Rozebráno.

Katalogy a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 8. československá vláda (2. Černého) - 19.3. - 12.10.1926; uspořádala J. Milotová, vydáno 1994. Rozebráno.

Z protokolů schůzí 8. československé vlády (2. Černého) - 19.3. - 12.10.1926; Edice vybraných pasáží; uspořádala R. Machatková, vydáno 1994. Rozebráno.

Z protokolů schůzí 9. československé vlády (3. Švehlovy), 12.10.1926-1.2.1929, (Edice vybraných pasáží); vybrala a uspořádala V. Helešicová, vydáno 1995

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád, 9. čs. vláda (3. Švehlova), 12.10.1926-1.2.1929, vybrala a uspořádala R. Machatková, J. Milotová, vydáno 1995

Z protokolů schůzí 18. československé vlády (1. Syrového) 23.9. - 4.10. 1938, Edice vybraných pasáží; uspořádala I. Malá, vydáno 1989. Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 18. československá vláda (1. Syrového) 23.9. - 4.10.1923; uspořádala I. Malá, vydáno 1989. Rozebráno.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 10. československá vláda (1. Udržalova) 7.2.1929 - 15.10.1929; k vydání připravili R. Machatková, M. Sikorová, I. Šťovíček, vydáno 1999.

Z protokolů schůzí 10. československé vlády (1. Udržalovy) 7.2.1929 - 15.10.1929, Edice vybraných pasáží; k vydání připravili R. Machatková, M. Sikorová, I. Šťovíček, vydáno 1999.

Katalog a rejstříky k protokolům schůzí vlád z fondu Předsednictvo ministerské rady - 11. československá vláda; uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 2002

Z protokolů schůzí 11. československé vlády, Edice vybraných pasáží; uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 2002


Sborníky dokumentů k vývoji českých zemí za 1. Světové války

Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války 1914-1918, sv. I. - rok 1914, vybral a uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 1993, cena: 50,- Kč

Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války 1914-1918, sv. II. - rok 1915, vybral a uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 1994, cena: 50,- Kč

Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války 1914-1918, sv. III. - rok 1916, vybral a uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 1995, cena: 50,- Kč

Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války 1914-1918, sv. IV. - rok 1917, vybral a uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 1996, cena: 50,- Kč

Sborník dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války 1914-1918, sv. V. - rok 1918; vybral a uspořádal kolektiv SÚA, vydáno 1997, cena: 50,- Kč

Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války - 1914-1918 (sv. I. - léta 1914-1916); vydáno 1997, cena: 50,- Kč

Soupis dokumentů k vnitřnímu vývoji v českých zemích za 1. sv. války - 1914-1918 (sv. II. - léta 1917-1918); vydáno 1998, cena: 50,- Kč


Zemědělské družstevnictví - vznik JZD

Zemědělské družstevnictví - Vznik JZD, 1948-49; vybrala a uspořádala J. Juněcová, J. Pšeničková, vydáno 1995, cena 50,- Kč

Zemědělské družstevnictví - Vznik JZD, 1950; vybrala a uspořádala J. Pšeničková, vydáno 1998, cena 50,- Kč

Zemědělské družstevnictví - Vznik JZD, 1951; vybrala a uspořádala J. Pšeničková, vydáno 1999, cena 50,- Kč

Zemědělské družstevnictví - Vznik JZD, 1952; vybrala a uspořádala J. Pšeničková, vydáno 2000, cena 50,- Kč

Zemědělské družstevnictví - Vznik JZD, 1953; vybrala a uspořádala J. Pšeničková, vydáno 2002, cena 60,- Kč

Zemědělské družstevnictví - Kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD, 1946; připravila Jana Pšeničková, vydáno 2004, cena 100,- Kč

Zemědělské družstevnictví - Kolektivizace zemědělství. Podmínky pro vznik JZD, 1947; připravila Jana Pšeničková, vydáno 2005, cena 120,- Kč


Výbory z dokumentů a tematické soupisy mimo ediční řady

Vztahy dělnického a demokratického hnutí Československa a Německa v letech 1917-1945 (regestář archivních dokumentů) - 2 svazky, uspořádal V. Babička, vydáno 1989. Rozebráno.

Protektorátní politika Reinharda Heydricha, soubor 87 převážně dosud nepublikovaných arch. dokumentů - přepis dok. v jazyce originálu (datovaných od 27.9.41 do 28.5.42); autor: M. Kárný, J. Milotová, M. Kárná, vydáno 1991, cena: 60,- Kč

Týdenní hlášení prezídía zemské správy politické v Praze a v Brně a zemské vlády slezké v Opavě o politických a hospodářských bojích dělnictva českých zemí v roce 1923 (edice dokumentů z fondů SÚA). Zpracovala: V. Helešicová, I. Malá, vydáno 1993, cena: 50,- Kč

Zbytkové statky v Čechách 1919-1948; vybrala a uspořádala J. Pšeničková, vydáno 1998, cena 30,- Kč. Rozebráno.

Dodatky a doplňky ke sbírce patentů Státního ústředního archivu v Praze; sestavil J. Kahuda, vydáno 1997

Československo-sovětské vztahy v diplomatických jednáních 1939-1945, 1. a 2. díl; editoři: J. Němeček, H. Nováčková, I. Šťovíček, M. Tejchman, vydáno 1998, 1999, cena 210,- + 220,- Kč

Mnichov v řeči archivních dokumentů (Komentář k edici SÚA Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938-1945), vydáno 2000. Rozebráno.

Mnichov v řeči archivních dokumentů (Komentář k edici SÚA Protifašistický a národně osvobozenecký boj českého a slovenského lidu 1938-1945). 2. doplněné vydání, 2002.

Neveřejné úzkorozchodné dráhy. Soupisy z let 1909 a 1925-1930; autoři: M. Kunt, T. Kalina,
vydáno 2004, cena 100,- Kč


Slovníky představitelů státní správy, samosprávy a církevní správy

Slovník představitelů státní správy v Čechách v letech 1850-1918; autor: A. Špiritová, vydáno 1993, cena: 45,- Kč. Rozebráno.

Slovník představitelů zemské samosprávy v Čechách v letech 1861-1913; autor: Marie Lišková, vydáno 1994, cena: 60,- Kč. Rozebráno.

Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918; autor: E. Čáňová, vydáno 1995, cena 40,- Kč

Činnost řeholních řádů a kongregací v Čechách (1848-1918); autor: E. Čáňová, vydáno 1997, cena 30,- Kč. Rozebráno.


Soupisy poddaných podle víry, soupis židovských rodin

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Loketsko; zpracovala: E. Čáňová, vydáno 1993, cena: 55,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z r. 1651 - Boleslavsko; (2 svazky) zpracovala A. Pazderová, vydáno 1994, cena 100,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Berounsko; zpracovala H. Klímová, vydáno 1995, cena 60,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Rakovnicko; uspořádala A. Pazderová, vydáno 1996, cena: 50,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Žatecko; uspořádala M. Zahradníková, E. Štrejnová, vydáno 1997, cena 3 svazků: 150,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Bechyňsko; uspořádala H. Sedláčková, Z. Kokošková, M. Zahradníková, vydáno 1997, cena 3 sv.: 150,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Kouřimsko; uspořádala H. Klímová, vydáno 1997, cena: 50,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Čáslavsko; uspořádala M. Zahradníková, E. Štrejnová, vydáno 1999, cena 2 sv.: 150,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Hradecko-Bydžovsko; uspořádala L. Matušíková a kol., vydáno 2000, cena 4 sv.: 200,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Chrudimsko; uspořádala A. Pazderová, L. Matušíková, vydáno 2002, cena 3 sv.: 200,- Kč. Rozebráno.

Soupis poddaných podle víry z roku 1651 - Plzeňsko-Klatovsko; zpracovala M. Zahradníková, vydáno 2003, cena 2 sv.: 150,- Kč.

Soupis židovských rodin z roku 1793. I. díl, kraje: Boleslavsko, Loketsko a Budějovicko (v 1 svazku); uspořádali studenti archivnictví FFUK, vydáno 2002, cena: 100,- Kč

Soupis židovských rodin z roku 1793. II. díl, kraje: Kouřimsko, Bydžovsko, Litoměřicko (v 1 svazku); editoři: kolektiv, vydáno 2003, cena: 150,- Kč

Soupis židovských rodin z roku 1793. III. díl, kraje: Prácheňsko, Berounsko, Táborsko (v 1 svazku); editoři: kolektiv, vydáno 2003, cena: 200,- Kč

Soupis židovských rodin z roku 1793. IV. díl, kraje: Chrudimsko, Plzeňsko, Žatecko, Hradecko (v 1 svazku); editoři: kolektiv, vydáno 2004, cena: 200,- Kč

Soupis židovských rodin z roku 1793. V. díl, kraje: Čáslavský, Klatovský, Rakovnický (v 1 svazku); editoři: kolektiv, vydáno 2005, cena: 200,- Kč


Berní rula

Berní rula. díl II, sv. 24: Plzeňsko; uspořádali: M. Zahradníková, I. Čadková, vydáno 2002, cena: 150,- Kč

Berní rula. díl III, sv. 25: Plzeňsko; uspořádali: M. Zahradníková, I. Čadková, vydáno 2003, cena: 150,- Kč

Berní rula: Boleslavsko; uspořádali: J. Čechura, M. Ryantová, A. Chalupa, vydáno 2002, cena: 200,- Kč


Ostatní specializované historické příručky mimo ediční řady

Sborník právních a ostatních předpisů k provádění pozemkových reforem po r. 1945; vybral a uspořádala J. Pšeničková, vydáno 1998, cena 50,- Kč. Rozebráno.

40. výročí SÚA (SÚA v letech 1989-1994; soupis pracovníků SÚA a jeho předchůdců), autor: PhDr. V. Babička, PhDr. J. Hoffmannová a kol., vydáno 1994. Rozebráno.


Katalogy k výstavám, na kterých se SÚA podílel

Italské Toskánsko na mapách a plánech 18. a 19. století.
Z rodinného archivu toskánských Habsburků.
(Publikace vydaná u příležitosti výstavy, 30 stran na křídovém papíře, z toho 20 stran barevných mapových příloh)
česká, německá, anglická a italská verze (při objednávkách nutno udat, o jakou verzi máte zájem); autor: E. Gregorovičová, E. Semotanová, vydáno 1992, cena: 20,- Kč

Poklady Státního ústředního archivu v Praze. Český a československý stát v dokumentech 1158-1990. (Publikace vydaná u příležitosti výstavy k slavnostnímu otevření archivního areálu Chodovec); autor: kolektiv, vydáno 2001, cena: 50,- Kč

Tresures of the Central State Archives in Prague. The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents 1158-1990. (Exhibition catalogue, English version), autor: kolektiv, vydáno 2002, cena: 100,- Kč

Státní ústřední archiv a jeho budovy. (Publikace vydaná u příležitosti slavnostního otevření archivního areálu Chodovec); autoři: V. Babička, T. Kalina, A. Pazderová, vydáno 2001, cena: 40,- Kč

Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti. Their Evolution from the Middle Ages up to the Present Czech Sovereigns´ and State´s Symbols. (Katalog výstavy - Catalogue of the Exhibition), autor: Pavel Sedláček, editor: Eva Gregorovičová; vydáno 2002, cena: 100,- Kč

Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků. Il fascino nascosto del carteggio dei Granduchi di Toscana. (Katalog výstavy); autoři: E. Gregorovičová, P. Nevímová, vydáno 2003, cena: 80,- Kč

Návrat ke kořenům. Běh života v archivních dokumentech. Back to One´s Roots. Our Ancestor´s Everyday Lives as Shown in Archival Documents. (Katalog výstavy); autor: L. Matušíková, vydáno 2005, cena: 100,- Kč


Archivní teorie, metodika a praxe

Archivní teorie, metodika a praxe 1 (zásady preventivní péče o fyzický stav archiválií), vydáno 1984. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe 2 (vnitřní skartace ve zpřístupněných fondech SÚA), vydáno 1988. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe 3 (výběr archiválií z písemností ústředních úřadů státní správy z období po r. 1945, shrnutí základ. problémů), vydáno 1988. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe 4 (využití grafů při větrání), vydáno 1988. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe 5 (zpracování archiválií - výběr. bibliografie 1967-1988), vydáno 1989. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe 6 (rubrikátor ARCHAIS), vydáno 1990. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe 7 (návrh zásad zpracování kartografického materiálu se zvláštním zřetelem ke sbírce map a plánů SÚA), autor: PhDr. S. Kokoška, RNDr. M. Kronus, vydáno 1993

Archivní teorie, metodika a praxe 8 (evidence jednotného archivního fondu), vydáno 1994. Rozebráno.

Archivní teorie, metodika a praxe č. 9 Návrh zásad pro zpracování a ukládání obraz., audiovizuál. a zvuk. dokumentů, zpracovala E. Benešová, vydáno 1995


Ostatní pomůcky pro archiváře mimo ediční řadu

Archivní pomůcky SÚA do r. 1993 + Publikační činnost pracovníků SÚA 1979-1993, autor: O. Sprušilová, H. Sýkorová, A. Vindušková, vydáno 1994, cena 40,- Kč

Knihovní řád SÚA, vydáno 2000. Rozebráno.


Paginae historiae - sborník historických prací pracovníků SÚA

Paginae historiae - nulté číslo - (sborník historických prací pracovníků SÚA) vydáno 1992, cena: 30,- Kč

Paginae historiae č. 1 - (sborník historických prací pracovníků SÚA) vydáno 1993, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 2 (sborník historických prací pracovníků SÚA) vydáno 1994, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 3 (sborník historických prací pracovníků SÚA) vydáno 1995, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 4 (Sborník historických prací), vydáno 1996, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 5 (Sborník historických prací), vydáno 1997, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 6 (Sborník historických prací), vydáno 1998, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 7 (Sborník historických prací), vydáno 1999, cena: 30,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 8 (Sborník historických prací), vydáno 2000, cena: 50,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 9 (Sborník historických prací), vydáno 2002, cena: 50,- Kč. Rozebráno.

Paginae historiae č. 10 (Sborník historických prací), vydáno 2003, cena: 50,- Kč

Paginae historiae č. 11 (Sborník historických prací), vydáno 2003, cena: 50,- Kč

Paginae historiae č. 12 (Sborník historických prací), vydáno 2004, cena: 70,- Kč; v příloze CD-R Wunschwitzova sbírka - pohřební štíty.


Historické studie archivářů - ostatní publikace

130 let Zemského archivu, (sborník příspěvků z konference konané u příležitosti 130. výročí založení Zemského archivu a 100. výročí úmrtí jeho zakladatele a prvního ředitele prof. A. Gindelyho); vydáno 1993, cena: 35,- Kč

Z dějin Státního ústředního archivu v Praze a jeho předchůdců (sborník příspěvků z konference ke 40. výročí SÚA konané dne 6.10.1994 v Praze); vydáno 1995, cena 25,- Kč. Rozebráno.

Neznámý rukopis Lazara Erckera z r. 1569 (Pojednání o Erckerovi a jeho místu v českém hornictví a mincovnictví 16. stol. a překlad jeho "prubířské knihy".); autor: L. Kubátová; vydáno 1996, cena: 60,- Kč

Sborník prací k 70. narozeninám dr. Karla Beránka; (historické práce), vydáno 1996, cena: 40,- Kč. Rozebráno.

Z archivních depozitářů (Pavle Burdové k 70. narozeninám); (historické práce), vydáno 1998, cena 30,- Kč. Rozebráno.

Našim jubilantkám (Sborník prací k poctě životního jubilea V. Beránkové, D. Culkové a M. Liškové), vydáno 2000, cena: 50,- Kč

Pojetí české otázky v díle Zdeňka Nejedlého; autor: J. Křesťan; vydáno 1996, cena: 40,- Kč. Rozebráno.

Devatenáct nám bylo pryč... (Deník totálně nasazené); autor: S. Zvěřinová; vydáno 2001, cena: 40,- Kč. Rozebráno.

Kde je domov. Sborník příspěvků k poctě životního jubilea R.Machatkové; autor: kol.; vydáno 2002, cena: 60,- Kč.

Pocta Josefu Kollmannovi; vydáno 2002, cena: 60,- Kč.

Pocta Elišce Čáňové. Sborník k životnímu jubileu; vydáno 2003, cena: 50,- Kč.

Museli pracovat pro říši. Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva v letech 2. světové války. Sborník ze semináře konaného ve státním ústředním archivu dne 2. dubna 2004; editoři: Z. Kokošková, S. Kokoška, J. Pažout; vydáno 2004, cena: 70,- Kč.

Archivy v mezinárodním kontextu. Archives in International Context. Sborník příspěvků z mezinárodní konference 29. září - 1. října 2004; vydáno 2004, cena: 50,- Kč.

Studie k dějinám československého archivnictví; autor: Zdeněk Šamberger; vydáno 2005, cena: 60,- Kč.

Nahoru

© Národní archiv
Poslední změna této stránky v listopadu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.