Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Akce a výstavy
Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě.
Zpráva o konferenci.


Dne 4. prosince se uskutečnil již čtvrtý ročník konference knihovníků, muzejníků a archivářů "Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě", podruhé v nové budově Státního ústředního archivu v Praze na Chodovci. Pořadatelem byl Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Po úvodním slově ředitelky SÚA Evy Drašarové se slova se ujal ministr informatiky pan Vladimír Mlynář, který se zmínil se mj. o archivním zákonu, při jehož připomínkovém řízení se střetl s ministerstvem informatiky a pohovořil o připojení knihoven na Internet. Ministr informatiky Vladimír Mlynář při projevu. Vlevo předseda SKIP a náměstek ředitele Národní knihovny Vít Richter.

V následných příspěvcích se přednášející zabývali informatizací knihoven a muzejních pracovišť či využitím výpočetní techniky ke konkrétním úkolům.

Účast archivářů byla nepočetná, spíše se dá říci nepatrná. Také mezi přednášejícími se objevili pouze dva: Tomáš Kalina a Miroslav Kunt ze spolupořádajícího Státního ústředního archivu. Jejich referáty informovali o návrhu standardu informačních systémů veřejné správy pro archivaci elektronických dokumentů (referát připraven ve spoluprávi s firmou Relsie, spol. s r. o.) a o Informačním systému, který mají k dispozici badatelé SÚA. Při této příležitosti byl SÚA slavnostně předán atest na ISVS Archivní Vademecum.

Podrobnosti k této akci:

- Ikaros, elektronický časopis o informační společnosti, leden 2004

- Sdružení knihovníků a informačních pracovníků SKIP

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.