Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Státní ústřední archiv v Praze

!!!
Zabezpečení archiválií a písemností zasažených povodní

Pravidla bezpečnosti práce se zasaženými dokumenty

Záchranné práce je nutné začít do dvou dnů po opadnutí vody, jinak hrozí nebezpečí plísní.

Pracovníci Státního ústředního archivu v Praze se prokazují při plnění svých úkolů zvláštními pověřeními, která obsahují podpis ředitelky a kulaté razítko se státním znakem "Státní ústřední archiv v Praze". V případě pochybností volejte na níže uvedená telefonní čísla.


Katastrofální povodně v České republice způsobily a ještě působí obrovské škody na národním kulturním dědictví. Zatopeny byly také archivy a spisovny v suterénních prostorách ministerstev dopravy a zemědělství; pod vodou jsou archiválie Vojenského historického archivu, Archivu akademie věd, České filharmonie, Českého statistického úřadu aj. Rozsah škod lze počítat již na běžné kilometry (tj. desetitíce regálových polic) unikátních a nenahraditelných dokumentů.
Téměř jediná možnost záchrany těchto dokumentů je urychlené zmrazení a odborné restaurování. První pomoc pro zatopené archivy poskytuje Státní ústřední archiv v Praze, který spolu s Archivní správou ministerstva vnitra koordinuje práce. Jedná o pomoci ze zahraničí. Podrobné informace k záchraně knihovních a archivních fondů jsou k dispozici na internetových stránkách Státního ústředního archivu: www.mvcr.cz/archivy.
Žádáme všechny úřady (zejména ústřední), firmy, archivy a jiné organizace, aby urychleně sdělily rozsah škod: množství zaplavených archiválií v běžných metrech a jejich stručný popis na kontaktní adresu e-mail: sua10@mvcr.cz, tel.: 614 47 292 (státní ústřední archiv) nebo 614 35 071, 614 35 080 (archivní správa, dr. Linhartová).
(SÚA a archivní správa MVČR, zpráva pro ČTK, 15.8.2002)

Státní ústřední archiv v Praze nabízí pomoc při záchraně zaplavených archiválií a dokumentů formou odborných konzultací, půjčením odvlhčovačů (nebo zprostředkování jejich zápůjčky), věnováním dezinfekčních prostředků, filtračních papírů a dalších prostředků (do vyčerpání zásob). Dále nabízí kapacitu dvou dezinfekčních komor MATACHANA.

Povodňové kontakty:
Státní ústřední archiv v Praze
Archivní 4
149 01 Praha 4 - Chodovec

telefon: 614 47 292 (od 25.srpna 614 847 292) nebo
614 35 071, 614 35 080 (dr. Linhartová, Archivní správa)

e-mail: sua10@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/archivy/index.htm

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v srpnu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.