Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Záchrana povodní zasažených dokumentů
Soupis fondů a sbírek uložených v Mochovských mrazírnách,a.s. - provozovna Kladno

Úřady a centrální instituce - Muzea - Knihovny - Akademie věd

Úřady a centrální instituce

Vojenský ústřední archiv Praha: 1813 běžných metrů archiválií (14500 archivních kartonů)
Ministerstvo zemědělství Praha: 885 běžných metrů spisů a archiválií
Ministerstvo dopravy a spojů: 250 běžných metrů spisů a archiválií
Ministerstvo pro místní rozvoj Praha: 50 běžných metrů spisů a archiválií
Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha: 280 běžných metrů spisů a archiválií
Městský soud Praha: 3700 běžných metrů soudních spisů a evidenčních pomůcek
Český statistický úřad Praha: 350 běžných metrů spisů a archiválií
Státní ústav památkové péče Praha: 27 m3 plánové dokumentace (pauzovací papír)
Česká filharmonie

Muzea

Národní technické muzeum v Praze

Celkem: 360 m3 dokumentů.

Národní muzeum v Praze

 1. Fondy zámeckých knihoven
 2. Muzeum české hudby - část notového archivu
Maximálně 60 m3.

Muzeum družstevnictví: 2500 svazků knih z 19. a 20. století

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy:

 1. Stavební plány a plakáty - dokumenty a písemnosti do formátu A4, plakáty do formátu A0
 2. Knihy a časopisy odborné knihovny
Přibližně 3,5 m3.

Památník Terezín (písemné sbírky Památníku Terezín z období II. světové války):

 1. Sbírkové písemnosti (3,5 běžných metrů)
 2. Archivní materiály (17 běžných metrů)
 3. Knihy (cca 52 běžných metrů)
 4. Složka cca 40 kreseb
 5. Jeden vzácný tisk
 6. Sada historických karet ručně malovaných
 7. Dvě ručně psané evidenční knihy
 8. Mapy, plány, plakáty a kancelářské písemnosti

Knihovny

Národní knihovna ČR: 13000 svazků knih z 19. a 20. století
Městská knihovna Praha: 18000 svazků prvotisků a starých tisků; Dálem pak grafika, plakáty, historické mapy, pragensia, teatralia a bibliofilie
Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty UK: 10000 svazků knih z 19. a 20. století
Knihovna Právnické fakulty UK: 2000 knih z 19. a 20. století
Velká lóže ČR: 2500 svazků knih z 19. a 20. století
Knihovna ICN v Roztokách: 100 svazků odborné literatury 20. století

Akademie věd České republiky

Archiv AV ČR:

 1. archiválie: cca 200 běžných metrů
 2. odborné knihy (včetně 5 běžných metrů starých a vzácných tisků): 10000 svazků

Archeologický ústav AV ČR:

 1. odborné knihy: 20000 svazků
 2. 2000 výkresů na fotografickém papíru

Ústav dějin umění: 200 svazků knih
Filozofický ústav AV ČR: 25000 svazků knihovny

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v září 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.