Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Projekt záchrany a zpracování archivu Školského spolku Komenský ve Vídni

Státní ústřední archiv se snaží podle svých možností spolupracovat s jednotlivými spolky a organizacemi našich krajanů v zahraničí při záchraně, evidenci a zpřístupnění jejich archivů. V současné době archiv spolupracuje takto zejména s krajany ve Švýcarsku, Chorvatsku, Francii a Rakousku. Tato činnost se mohla více rozvinout v posledních letech, zejm. v souvislosti s výstavbou nové reprezentativní budovy archivu v Praze na Chodovci.
První kontakty s představiteli Školského spolku Komenský ve Vídni byly navázány v roce 2000 při Konferenci zahraničních Čechů v Praze, které se za SÚA zúčastnili ředitelka PhDr. Eva Drašarová, CSc., vedoucí 6. oddělení PhDr. Jiří Křesťan, CSc., a pracovnice téhož oddělení Alexandra Blodigová. V letošním roce pak došlo ke konkrétní dohodě o spolupráci při záchraně a zpřístupnění rozsáhlého archivu spolku (asi 100 bm archiválií). S podporou grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR (reg.č. RB 1/37/02 Česká menšina v Rakousku) a za pomoci Velvyslanectví ČR ve Vídni byl celý archiv nejprve převezen z Vídně do Prahy. Zde byl dezinfikován v dezinfekční lince SÚA na Chodovci, roztříděn a uložen do nových kartonů (celkem 579). Poté byl archiv opět vrácen do Vídně, kde byl uložen v místnosti tzv. zadní knihovny české školy ve Vídni (Sebastianplatz 3) a opatřen rovněž inventárním soupisem.
Archiv obsahuje důležité dokumenty k dějinám menšinového školství ve Vídni a dějinám krajanské menšiny obecně. Tvoří ho několik celků (písemnosti samotného Školského spolku Komenský, písemnosti školského inspektorátu Komenského, archivy jednotlivých českých škol, písemnosti jiných, zpravidla již zaniklých spolků). Celý projekt bude ukončen slavnostní prezentací spojenou s představením činnosti SÚA dne 12. 12. 2002 za účasti vrcholných představitelů českého archivnictví a Státního ústředního archivu.

Foto z pořádacích prací ve Státním ústředním archivu.

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v listopadu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.