Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Archivní správa MV ČR, Státní ústřední archiv v Praze,
pobočka České informační společnosti při SÚA Praha a Česká archivní společnost

zve na přednášky, které se budou konat ve čtvrtek dne 20. června 2002 od 10 hodin
v konferenčním sále Státního ústředního archivu v Praze, Archivní 4,
149 01 Praha 4 - Chodovec

Program

Stefano Vitali, Státní archiv ve Florencii, Itálie, předseda Komise pro mezinárodní popisové standardy při Mezinárodní archivní radě
Mezinárodní standardy ISAD(G) a ISAAR(CPF) pro popis archivních fondů a činnost Komise pro mezinárodní popisové standardy při Mezinárodní archivní radě

Stefano Vitali
Popisy archivních fondů na internetových stránkách: průvodce po fondech on line Státního archivu ve Florencii

Francesca Kleinová, Státní archiv ve Florencii, Itálie
Digitalizace archivních fondů Diplomatico a Archivio Mediceo Státního archivu ve Florencii: projekty a realizace

Přednášky budou spojeny s demonstrací programů na Internetu. Simultánní tlumočení z italštiny do českého jazyka bude zajištěno.

V Praze dne 26. 2. 2002

Kontaktní adresy:
PhDr. Emilie Benešová
Státní ústřední archiv v Praze
Archivní 4, 149 01 Praha 4
tel: 02/614 47 412
e-mail: suaffkd@mvcr.cz
PhDr. Eva Gregorovičová
Státní ústřední archiv v Praze
Archivní 4, 149 01 Praha 4
tel: 02/614 47 424

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v červnu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.