Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Akce a výstavy SÚA
Dějepisná olympiáda ´2002

Dne 28. května 2002 se v budově Státního ústředního archivu v Praze na Chodovci konalo celostátní kolo Dějepisné olympiády. Dějepisnou olympiádu vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, garantem je Institut dětí a mládeže MŠMT, oddělení Talentcentrum. Celostátnímu kolu předcházela pečlivá příprava.
Pracovníci Státního ústředního archivu připravili pro účastníky celou řadu odborných úkolů. Důraz byl kladen především na praktické dovednosti. Účastníci, studenti víceletých gymnázií, 8. a 9. tříd základních škol, z celé republiky se mohli v praxi seznámit s rozmanitými činnostmi, které zabezpečuje archiv a samozřejmě museli prokázat dobré znalosti z oboru historie. Zadání úkolů bylo rozmístěno na pěti pracovištích Státního ústředního archivu. S úkoly i jejich řešením se můžete seznámit i vy (otázky a jejich řešení ve formátu RTF):

Se zadanými úkoly, které byly časově omezeny, si studenti velmi dobře poradili. Po skončení akce byli sice unavení, ale jistě spokojení. Své uznání organizátorům vyjádřili na závěr zcela spontánním potleskem.
Státní ústřední archiv přeje všem účastníkům Dějepisné olympiády mnoho zdaru a úspěchů v dalším studiu a těší se na shledanou někdy příště.

E.Benešová, 3.6. 2002

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v červenci 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.