Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výstavy a další akce
Den otevřených dveří archivu a výstava k jeho jubileu.

Den otevřených dveří

Již počtvrté je možné navštívit Archivní areál v Praze na Chodovci, tentokrát byla zvolena forma "den plný zábavy a poučení pro malé i velké návštěvníky".
Dne 28. září od 10.00 do 18.00 hodin mohou návštěvníci přijít na obě pracoviště Státního ústředního archivu v Praze: Archivní 4, Praha 4-Chodovec a Milady Horákové 133, Praha 6-Dejvice, kde je pro ně připraven bohatý program. Odnést si mohou vlastnoručně vyrobenou pečeť či listinu; shlédnou projekci historických kinematografických filmů z fondů a sbírek archivu. Formou krátkých seminářů se dozvědí co je to archiv, může-li jim být nějak užitečný, co všechno se v archivu "ukrývá", atd.
Součástí programu je zahájení výstavy.
Z historie:
V roce 2001 využilo možnosti navštívit Archivní areál 28. září téměř 15 000 lidí, v následujících letech se, v tento jediný den, počet návštěvníků pohyboval v rozmezí 8-10 000. Letos poprvé bude moci veřejnost navštívit i pracoviště Státního ústředního archivu na tř. Milady Horákové, kde jsou uloženy ve speciálních depozitářích archiválie vzniklé od počátků českého státu do roku 1848.

Výstava

Státní ústřední archiv oslaví v roce 2004 jubileum: uplyne padesát let od počátku jeho existence pod názvem "Státní ústřední archiv v Praze". Jeho historie však spadá hluboko do středověku. Pečuje o archiválie staré stovky let. Padesátiletí existence je jistě dobrou příležitostí po ohlédnutí, zhodnocení dosavadní činnosti a zároveň pro definování dalších cílů. K tomuto jubileu připravili pracovníci archivu výstavu s názvem "Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto". Poutavou formou se archiváři pokusí představit veřejnosti archiv jako moderní instituci, která chrání "Paměť národa". Prostřednictvím unikátních archiválií se návštěvníci seznámí s činnostmi, které jsou v archivu vykonávány: co je třeba udělat, aby se dokument stal archiválií; jak je třeba s touto archiválií dále pracovat, aby mohla být přístupná pro veřejnost, která ji pak může využívat pro své vlastní potřeby - ke svému prospěchu a užitku (materiálnímu i duchovnímu).
Návštěvníci mohou mimo jiné shlédnout: medaile a další ocenění olympijských vítězů Emila a Dany Zátopkových (jeden z nejnovějších přírůstků archivních fondů a sbírek), středověké listiny z fondu Archiv České koruny (především Jiří z Poděbrad a jeho mírové snahy), knihy privilegií, desky dvorské, desky zemské, rukopisy, staré tisky (např. trestní zákoník Marie Terezie), nejstarší "noviny" z doby třicetileté války, legionářské tisky a celou řadu dalších archiválií, které v řadě případů jsou vystaveny poprvé.

Výstava bude zahájena 28. září 2004 ve 14.00 hodin v Archivním areálu v Praze na Chodovci, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec.
Pro veřejnost pak bude otevřena od 1. do 31. října 2004, úterý - neděle od 10.00 do 17.30 hodin.
Vstup zdarma.
Z historie:
Výstavní tradice Státního ústředního archivu je dlouhá a spadá do samých počátků jeho existence, avšak velké výstavy ve vlastním výstavním sále jsou pořádány od roku 2001, kdy byl do provozu uveden Archivní areál, nové sídlo archivu. V roce 2001 navštívilo výstavu "Poklady Státního ústředního archivu" více než 30 000 lidí (trvala pouhých šest týdnů). Od roku 2002 si na výstavy našlo cestu dalších více než 50 000 lidí (konají se max. 2 výstavy za rok každá po dobu max. čtyř týdnů).

Doprovodná publikace k výstavě

Při příležitosti 50. výročí připravili archiváři výpravnou publikaci, která srozumitelnou formou shrnuje dějiny archivu a vlastně celého českého archivnictví, jehož současná podoba je výsledkem reformy z 1. října 1954.
Z úvodu publikace "Aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto":
"Publikace, pod stejným názvem jako výstava, má prostřednictvím unikátních archiválií představit archivářovu práci. Má zbourat mýty o tom, že archivy jsou staré zaprášené sýpky, umístěné ve sklepeních, v nichž archiváři pracují za trest. Má ukázat, že archivy jsou tu nejen proto, aby střežily dávné prameny umožňující poznání naší minulosti a tedy, jak se v poslední době s oblibou říká, aby střežily a chránily ”paměť národa”, ale jsou tu také proto, aby každému občanovi pomohly při řešení nejrůznějších problémů, které mohou nastat v jeho osobním životě, aby poskytovaly informace úřadům státní správy. Má představit archiváře jako člověka, který je schopen dále rozšiřovat kulturní bohatství státu tak, abychom se nestali národem bez minulosti (předarchivní péče, spolupráce s původci a akvizice); jako odborníka, který se umí orientovat v archivních fondech a sbírkách, je schopen je náležitým způsobem zpracovat (pořádací a zpřístupňovací práce) a poskytovat informace v nich obsažené těm, kteří je potřebují (nahlédací agenda a rešerše); zároveň má dbát na co možná nejdelší uchování archiválií (ochrana archiválií). Informace má poskytovat způsobem, který odpovídá současné úrovni rozvoje společnosti, vědeckých systémů a technických možností (badatelská agenda, knihovna, informační systém). Poznatky získané při práci s archiváliemi musí umět zprostředkovat veřejnosti (publikační činnost) nejen odborné, ale i široké pokud možno poutavou formou a musí umět svou práci i archiv náležitě propagovat (výstavní a propagační činnost) a tím rozvíjet pocity vlastenectví a národní hrdosti. A protože výstava je záležitost pomíjivá, vznikla kniha, která toto vše shrnuje a přináší i něco navíc. Vždyť archivy jsou tu proto, aby na nic a na nikoho nebylo zapomenuto."

Informace na telefonu 974 847 413

Dopravní spojení:

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v září 2004

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.