Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Státní ústřední archiv v Praze
Kurz pro pracovníky spisoven a podnikových archivů

V zimním semestru akademického roku 2002/2003 (říjen – prosinec) pořádá katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UK ve spolupráci se Státním ústředním archivem v Praze

Základní kurz pro pracovníky spisoven a podnikových archivů.

Kurz je určen pro pracovnice a pracovníky spisoven státních institucí, soukromých podniků i tzv. komerčních spisoven; přednášená problematika je rozšířena i na základní činnosti podnikového archivnictví.

Rozsah kurzu: 40 hodin (včetně exkurzí na pracoviště a závěrečného testu)
Lektoři: pracovníci katedry pomocných věd historických a archivnictví, Státního ústředního archivu v Praze, Státního oblastního archivu v Praze a Archivní správy MV ČR.
Místo konání: Filosofická fakulta UK, katedra pomocných věd historických a archivnictví, nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1 a Státní ústřední archiv v Praze, Archivní 4, 149 00 Praha 4
Doba konání: vzhledem k mimopražským účastníkům vždy v pátek od 9,30 do 16,30 hod. (rozvrh včetně jednotlivých termínů bude zaslán jednotlivým zájemcům na základě přihlášek).
Cena kurzu na jednoho účastníka: 2.000,- Kč, účastníci obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Závazné přihlášky zasílejte do 15. října 2002 na jednu z těchto adres:

Filosofická fakulta UK        Filosofická fakulta UK
studijní oddělení        katedra PVH a AS
(Jana Hamerníková)        (dr. Ivana Ebelová)
nám. J. Palacha 2        nám. J. Palacha 2
116 38 Praha 1        116 38 Praha 1

Orientační program kurzu:

 1. Mezinárodní platné zásady etiky
 2. Legislativa
  - archivní zákon (včetně předpokládané novely);
  - ochrana informací;
  - ochrana utajovaných skutečností;
  - zákon o účetnictví
 3. Spisová a archivní služba
  - definice;
  - náplň spisové služby;
  - spisový plán a spisový řád
 4. Terminologie
 5. Počítače a spisová služba
 6. Spisovenská praxe
 7. Typy spisoven – účetní, technická, tajná;
  typy původců – úřad, podnik, obchodní organizace
 8. Skartační řízení
 9. Podnikové archivy a dějiny závodů;
  vztah spisovna – archiv

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v červenci 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.