Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Akce a výstavy
Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků.
Il fascino nascosto del carteggio dei Granduchi di Toscana.


Kdy: Od 15. listopadu do 14. prosince 2003, denně, kromě pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin. Vernisáž se koná v pátek 14. listopadu 2003 v 17 hodin
Kde: Archivní areál Praha - Chodovec
, Archivní 4, Praha 4
Dopravní spojení: Metro A, stanice Želivského, odtud autobusem MHD č.213 do stanice Chodovec nebo metro C, stanice Opatov, odtud autobusem MHD č.213 do stanice Chodovec.

Pořádá: Státní ústřední archiv v Praze, Italský kulturní institut v Praze
Záštitu převzali: Giorgio Radicati, velvyslanec Italské republiky v Praze, Stanislav Gross, ministra vnitra České republiky,

Záměrem výstavy Skrytý půvab dopisů toskánských Habsburků je vystavit jedinečnou kolekci dopisů psaných v první polovině 19. století příslušníky sekundogenitury habsbursko-lotrinského rodu, vládnoucí v Toskánsku od 1765 do roku 1859. Jde o unikátní soubor dopisů z fondu Rodinný archiv toskánských Habsburků, uloženého ve Státním ústředním archivu v Praze. Návštěvník bude mít vzácnou příležitost seznámit se se zdobením dopisních papírů podle dobového vkusu různým dekorem. Rozmanitost drobné grafiky i malovaných miniatur 1. poloviny 19. století aplikovaných na dopisních papírech, jak v záhlaví dopisů, ale i na jejich okrajích, umožňuje rozčlenit vystavované exponáty do různých tématických okruhů, např. osobní monogramy jednotlivých členů rodu, veduty italských, rakouských, německých, českých a anglických měst, dny v týdnu a roční období, či rostlinný dekor, živočišná a ptačí říše, žánrové obrázky z venkovského života, krajinomalby, lovecké motivy, figurální, společenské a náboženské náměty, dále dopisy zdobené raženou krajkou či tlačeným slepotiskovým ornamentem. Obrázek namalovaný v záhlaví je často vybrán tak, aby odpovídal osobnímu sdělení vyjádřeném v dopise. Rozmanitost užitého dekoru ukazuje, že nebyl vybírán nahodile, ale že chtěl podobně jako psané slovo potěšit, připomenout společně prožité chvíle a ukázat na povahu a zájmy pisatelů. Z dopisů dýchá poklid, krásná rodinná atmosféra a vzájemná úcta a láska. Proto v předvánočním období plném shonu a touhy lidí po rodiném štěstí, klidu a harmonii výstava nabízí návštěvníkovi hluboký citový zážitek a naladění na nadcházející vánoční svátky.

Výjimečnost expozice spočívá v tom, že dosud nikdy nebyla korespondence hodnocena a návštěvníkům přiblížena z hlediska aplikace výtvarných motivů typických pro drobné užité umění 19. století nejen v Itálii, ale i celé Evropě. Výstava má také přiblížit životní osudy pobočné větve habsburského Arcidomu v Itálii.

Všechny vystavované exponáty jsou jedičnými originály. Tak návštěvník může na vlastní oči vidět např. originální dopis s monogramem císařovny Alžběty, zvané Sisi, manželky císaře Františka Josefa I. Dále autograf dopisu císaře Františka Josefa I. s pečetí, nebo originální dopis Maxmiliána Habsburského, mexického císaře, s monogramem.

Z rozvětvené rodiny posledního vládnoucího velkovévody z toskánské habsbursko-lotrinské pobočné linie Leopolda II., který si v exilu v roce 1860 zakoupil v Čechách panství Brandýs nad Labem, jsou vystaveny dopisy s monogramy téměř všech členů jeho rodu. K nejzajímavějším patří dopisy s monogramy významného cestovatele a přírodovědce Ludvíka Salvátora, jenž procestoval doslova celý svět a napsal řadu cestopisných knih, které vydával v Praze. Arcivévoda pobýval nejčastěji na Brandýse a na Mallorce, kde hostil představitele habsburského panovnického domu (např. pozdějšího císaře Karla). Monogram na dopise jeho nešťastného mladšího bratra Jana Nepomuka, který vystoupil po tragické smrti císařova syna Rudolfa z habsburského rodu a pod občanským jménem Johann Orth se plavil po mořích Jižní Ameriky, připomíná tragický osud tohoto nekonformního arcivévody, jenž zmizel za bouře u Hoornova mysu. Různobarevné monogramy na dopisních papírech jsou doprovozeny dobovými podobenkami svých majitelů a jejich sídelních míst. Fotografie jsou také originály z rodinného archivu pocházející z 2. pol. 19. stol., tedy z doby, kdy nastává rozvoj fotografické techniky.
Velmi působivý je i ostaní dekor dopisů zhotovený různorodými technikami, ať se již jedná o zlatotisky, barvotisky, rytiny (ocelorytiny či mědirytiny), nebo kresby a malby. Tyto používané techniky jistě zaujmou nejen odborníky - grafiky, ale svým půvabem i diváka laika.

Kromě toho bude výstava obohacena originální rukopisnou mapou Toskánska z 18. století, mapami a plány a vedutami sídel toskánských Habsburků ve Florencii, Čechách-Brandýs n/L, v Rakousku: Salcburk a Lindau, dále dobovými fotografiemi z pol. 19. století těchto míst, včetně interiérů jejich paláců a vil.

Velkou atraktivnost a působivost pro diváka jistě budou mít barevné průhledné stereoskopické fotografie sídelního paláce Pitti a zahrady Boboli ve Florencii zhotovené pro potěchu dvora kol. roku 1860, včetně makety stereoskopických prohlížečů, kde se návštěvník může seznámit s touto fotografickou projekcí, jež dovoluje vidět obrázky plasticky v třetím rozměru. Národní technické muzeum v Praze zapůjčí originální stereoskopický fotoaparát a stereoskop ze svých sbírek. Kromě toho ze Státního zámku Konopiště budou zapůjčeny 3 mramorové busty toskánských velkovévodkyň a originální rodokmen habsbursko - lotrinského rodu.

K výstavě bude vydán výpravný výběrový česko - italský katalog s anglickou kapitolou, doprovozený volnými prázdnými listy s dekorem z originálních dopisů, aby je návštěvník mohl použít jako svůj osobní dopisní papír. Obálka pak ukrývá rodokmen rodiny toskánského velkovévody Leopolda II. Každý člen rodu má u svého jména svůj vlastní používaný monogram z dopisů.
Domníváme se, že v době vyspělé komunikační techniky, chladných emailů, na úkor srozumitelnosti psaných SMS a pitvorných piktogramů, jež mají jen omezenou dobu trvání, je zapotřebí představit veřejnosti druh komunikace, který tady existoval po staletí a jenž trvale a hmatatelně uchovává pamět o životě, citových vazbách a osobních vztazích našich předků.

PhDr. Eva Gregorovičová, kurátorka výstavy, Státní ústřední archiv v Praze
Tel.: 974 847 424, mobil: 607 267 177, e-mail: sua6@mvcr.cz

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v říjnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.