Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Publikační činnost SÚA
Vychází "Historická fotografie" 1/2002

Vážení příznivci historických fotografií,
rok se sešel s rokem a Vy máte možnost seznámit se s obsahem dalšího čísla sborníku Historická fotografie. Snad bude alespoň stejně úspěšný jako jeho první číslo. Jak již bylo řečeno: sborník bude mít takovou úroveň, jakou mají i Vaše příspěvky. Jsme velmi potěšeni, že se nám daří, alespoň z větší části, seznamovat Vás se zajímavými fotografickými soubory, uloženými v archivech a muzeích.

Parník ´Praha´ pod Barrandovem, kolem 1930. Muzeum hlavního města Prahy

A tak si s chutí přečtěte o souboru fotografií z dílny Vratislava Votrubce a prohlédněte si objekty, které již ve skutečnosti vidět nemůžete, protože pokud nezanikly existují dnes v jiné podobě. Posuďte význam pozoruhodných Kunzfeldových obrazů pro poznání historie města Brna a oceňte s jakou precizností autorka zasadila tvorbu tohoto brněnského fotografa do kontextu vývoje událostí se zcela zřejmou znalostí písemných pramenů. Nechte se strhnout vírem pražských událostí v letech 1928-1935, které více či méně zdařile zachytil soudobý fotoreportér Národní politiky. Přijměte studii o Pražském 9. květnu 1945 jako velmi zajímavý pohled na práci s fotografickým dokumentem, právě fotografie umožnila zařadit paralelně probíhající události do lineárního sledu a dát jim dodatečný význam. Pokuste se odhalit význam leteckého snímkování pro studium například změn charakteru krajiny v důsledku lidské činnosti.
Pokud se týká metodiky přinášíme Vám pokračování studie o datování fotografií podle oděvu.

T.G.Masaryk při odhalení Wilsonova pomníku před Wilsonovým nádražím, 4.7.1928. Muzeum hlavního města Prahy

Musíme však přiznat, že jsme byli poněkud zaskočeni skutečností, že jste nás neatakovali odbornými dotazy, týkajícími se ukládání, restaurování a metodiky při zpracování fotografických fondů a sbírek. Proto bychom Vás rádi znovu vyzvali k zasílání dotazů, které se buď pokusíme zodpovědět sami nebo je předáme k vypracování odborníkům v dané problematice. Rovněž bychom rádi zveřejňovali Vaše zkušenosti s využíváním různých pomůcek a vybavení pro práci s fotografiemi.

Nepochybujeme o tom, že mnohdy i Vy pečujete o zajímavé a cenné fotografické fondy a sbírky a proto bychom Vám rádi od příštího čísla představili vždy archiv a muzeum, které se zabývá péčí o fotografické soubory a podělili se tak s Vámi o získané zkušenosti. Samozřejmě nás především zajímají Vaše názory, Vaše potřeby, Vaše zkušenosti. Vždyť fotografie je báječná věc, zachytí okamžik, který by jinak zanikl a uchová jej navždy.
Uzávěrka příštího čísla je 31.12. 2002 - těšíme se na Vaše příspěvky.

E. Benešová & J. Zikmund

Sborník "Historická fotografie", jehož v pořadí druhé číslo právě vychází, vydává Státní ústřední archiv v Praze a Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Sborník je možné si objednat na adrese Státního ústředního archivu v Praze, Archivní 4, 149 01 Praha 4 (dr. Benešová), e-mail: suaffkd@mvcr.cz nebo ho můžete zakoupit ve studovně Státního ústředního archivu v Praze. Cena je 125,-Kč.

Recenze: Lidové noviny 22. 7. 2002

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v červenci 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.