Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Národní archiv Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Archivní legislativa
Ceník služeb poskytovaných veřejnými archivy
(příloha č. 4 vyhlášky č. 645/2004 Sb.)


A. Pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválií, popřípadě sdělení o negativním nálezu a ověřování kopií pořízených veřejnými archivy

1. Pořízení výpisu, opisu nebo kopie archiválie50,- Kč za každou i započatou stránku
2. Sdělení o negativním nálezu50,- Kč
3. Ověření kopie archiválie pořízené archivem30,- Kč za každou i započatou stránku

B. Reprodukce archiválií

1. Elektrografické kopírování (Kč/1 list)

1.1. černobílé:
1.1.1. jednostranné:A4A3
1.1.1.1. z volných listů9,-Kč13,-Kč
1.1.1.2. z vázaných listů10,-Kč14,-Kč
1.1.1.3. z publikací a novin2,-Kč3,-Kč
1.1.2.oboustranné:
1.1.2.1. z volných listů12,-Kč25,-Kč
1.1.2.2. z vázaných listů13,-Kč28,-Kč
1.1.2.3. z publikací a novin3,-Kč 4,-Kč
1.2. barevné
1.2.1. jednostranné:
1.2.1.1. z volných listů48,-Kč72,-Kč
1.2.1.2. z vázaných listů55,-Kč78,-Kč
1.2.2.oboustranné:
1.2.2.1. z volných listů74,-Kč120,-Kč
1.2.2.2. z vázaných listů90,-Kč134,-Kč

2. Fotografické práce (Kč/kus)

2.1. Zhotovení černobílé zvětšeniny/zmenšeniny na normalizovaný formát listu fotografického papíru

rozměr (cm)/cena
9x1315,-Kč
13x1825,-Kč
18x2455,-Kč
24x30100,-Kč
30x40130,-Kč
40x50230,-Kč
50x60300,-Kč

Cena za černobílou zvětšeninu/zmenšeninu na formát, který není normalizován, je stejná jako cena za zvětšeninu/zmenšeninu provedenou na nejbližší vyšší normalizovaný formát listu fotografického papíru.

2.2. Zhotovení barevné zvětšeniny/zmenšeniny na normalizovaný formát listu fotografického papíru

rozměr (cm)/cena
9x1335,-Kč
10x1555,-Kč
13x18100,-Kč
18x24200,-Kč
20x25235,-Kč
20x30250,-Kč
24x30355,-Kč
30x40475,-Kč
40x50730,-Kč
50x601150,-Kč

Cena za barevnou zvětšeninu/zmenšeninu na formát, který není normalizován, je stejná jako cena za zvětšeninu/zmenšeninu provedenou na nejbližší vyšší normalizovaný formát listu fotografického papíru.

2.3. Zhotovení černobílého negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z plošné předlohy

rozměr (cm)/cena
do 6x977,-Kč
6x988,-Kč
9x13132,-Kč
13x18176,-Kč

2.4. Zhotovení barevného negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z plošné předlohy

rozměr (cm)/cena
1 políčko kinofilmu 24x36 mm/275,-Kč
6x6550,-Kč
6x9550,-Kč
9x13825,-Kč
10x15825,-Kč

2.5. Zhotovení černobílého negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z trojrozměrné předlohy

rozměr (cm)/cena
do 6x9255,-Kč
6x9285,-Kč
9x13360,-Kč
13x18440,-Kč

2.6. Zhotovení barevného negativu/diapozitivu na normalizovaný formát listu fotografického filmu z trojrozměrné předlohy

rozměr (cm)/cena
1 políčko kinofilmu 24x36 mm/550,-Kč
6x61100,-Kč
6x91100,-Kč
9x131650,-Kč
10x151650,-Kč

3. Mikrografické práce

3.1.1.Pořízení mikrozáznamu
1 políčko 35 mm mikrofilmu 45x35 mm32,-Kč
1 políčko 35 mm mikrofilmu 24x35 mm20,-Kč
3.1.2.Kopírování mikrozáznamů
1 políčko bez rozdílu velikosti15,-Kč
3.1.3.Zhotovení zpětné zvětšeniny z 35 mm mikrozáznamu
na běžný kancelářský papír:
formát A412,-Kč
formát A315,-Kč

4. Reprografické práce prováděné s využitím digitálních technologií (rozumí se zhotovení reprodukce plošného nebo trojrozměrného předlohy s využitím:

4.1.1.Zhotovení černobílé/barevné digitální reprodukce plošné předlohy
Skener, digitální fotoaparát150,-Kč
Digitální kamera615,-Kč
4.1.2.Zhotovení černobílé/barevné digitální reprodukce trojrozměrné předlohy
Skener, digitální fotoaparát300,-Kč
Digitální kamera765,-Kč

C. Souhlas s jednorázovým užitím reprodukce archiválií

1.1. použití reprodukcí archiválií pro účely vědecké (vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, edice, katalogy výstav) se nezpoplatňuje
1.2. použití reprodukcí archiválií pro účely komerční (obrazové publikace, televizní pořady, film, pohlednice, kalendáře, propagační materiály, atp.) se zpoplatňuje

1 ks černobílé reprodukce1 500,-Kč
1 ks barevné/digitální reprodukce3 000,-Kč

Tyto ceny se vztahují rovněž na reprodukce archiválií pořízených pomocí vlastního zařízení žadatele.

D. Filmování archiválií

Základní poplatek 700,-Kč/každá započatá hodina

E. Rešerše, kancelářská práce, manipulační poplatky

1.1.Rešerše
1.1.1. jednoduchá rešerše/1hodiná výkonu/založená na excerpci 1-2 archivních zdrojů260,-Kč
1.1.2. náročná rešerše/1hodina výkonu/založená na excerpci 3-5 archivních zdrojů350,-Kč
1.1.3.náročná kombinovaná rešerše/1 hodina výkonu/založená na excerpci 6 a více
archivních i mimo archivních zdrojů
440,-Kč
1.2.Kancelářská práce
1.2.1.1 hodina výkonu60,-Kč
1.3.Manipulační poplatky
1.3.1.balné - zásilky v balících20,-Kč
1.3.2. balné - zásilky v obálkách do 1 kg10,-Kč
Poštovné je účtováno dle platného sazebníku České pošty.

F. Zapůjčení zvukové, filmové nebo audiovizuální archiválie

Specializované archivy zřízené za účelem zajištění péče o zvukové, filmové a audiovizuální archiválie se řídí ceníkem služeb pouze ve vztahu k archiváliím v listinné podobě. V ostatních případech se stanoví smluvní cena.

Nahoru

© Národní archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.