Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Záchrana povodní zasažených dokumentů
Zabezpečení archiválií a písemností zasažených povodní

Základní přehled dle druhů dokumentů - Hlavní zásady záchrany - Způsoby stabilizace mokrého papíru

Státní ústřední archiv v Praze nabízí pomoc při záchraně zaplavených archiválií a dokumentů formou odborných konzultací, půjčením odvlhčovačů (nebo zprostředkování jejich zápůjčky), věnováním dezinfekčních prostředků, filtračních papírů a dalších prostředků (do vyčerpání zásob). Dále nabízí kapacitu dvou dezinfekčních komor MATACHANA.

Podrobný text ke stažení (formát RTF, 75 kB)
Adresář některých dodavatelů odvlhčovacích zařízení(formát RTF, 7 kB)
Adresář některých dodavatelů filtračního papíru(formát RTF, 5 kB)

Adresa: Státní ústřední archiv v Praze
Archivní 4
149 01 Praha4
Kontakt: 02-61447292, Dr. Drašarová - ředitelka (od 25.8.2002 tel. 614847292)
02-61447290, sekretariát ředitelky (od 25.8.2002 tel. 614847290)
02-61447472, mobil 0723-740154, Dr. Ďurovič - Oddělení ochrany archivních fondů (od 25.8.2002 tel. 614847472)
e-mail: sua10@mvcr.cz

Přehled základních záchranných prací pro jednotlivé archivní materiály

typ materiálu

Priority

manipulace

metody balení

metody sušení

Papírové dokumenty a rukopisy

Stabilní

Zmrazit nebo vysušit do 48 hodin

Neoddělovat jednotlivé listy

Prokládat polyetylenovou fólií a balit do přepravek nebo karton. Krabic

Sušit vzduchem, ve vakuu nebo vymrazit

Rozpustné inkousty

Okamžitě zmrazit nebo usušit

Pozor na rozmazání

 

Sušit vzduchem nebo vymrazit

Mapy a plány

Stabilní

Zmrazit nebo vysušit do 48 hodin

Dát pozor v případě skládaných nebo rolovaných map

 

sušit vzduchem nebo vymrazit

Rozpustná barviva, mapy a plány,fotorepro- dukce i ručně kolorované

Okamžitě zmrazit nebo usušit

nevysoušet povrch savým papírem

Prokládat

sušit vzduchem nebo vymrazit

Mapy na křídovém papíře

Okamžitě zmrazit nebo usušit

   

Přednostně mrazit

Knihy

Knihy a brožury

Zmrazit nebo vysušit do 48 hodin

Neotvírat a nezavírat,neoddělovat vazbu

Separace PE fólií, hřbetem dolů do přepravek nebo lepenkových krabic,jen jednou vrstvou

Sušit vzduchem, vakuové sušení nebo vymrazování

Usňová a pergamenová vazba

Okamžitě sušit, pokud je hodně knih, pak zmrazit

Neotvírat a nezavírat, neoddělovat vazbu

Separace PE fólií, hřbetem dolů do přepravek nebo lepenkových krabic, jen jednou vrstvou

Sušit vzduchem

Knihy a periodika se zušlechtěným (křídovým) papírem

Okamžitě zmrazit nebo vysušit

Neotvírat a nezavírat, neoddělovat vazbu

Udržovat mokré, ukládat hřbetem dolů do kontejneru vyplněného sáčky na odpadky

Přednostně mrazit, sušit stránky pomocí fénů a prokládat.

Pergamenové rukopisy

 

Okamžitě zmrazit

 

Prokládat.Velké formáty balit horizontálně

Sušit vzduchem nebo vymrazováním.Ilumi-nované a zlacené rukopisy nesušit vymrazováním

Tisky a kresby

Stabilní

Zmrazit nebo vysušit do 48 hod

Neoddělovat jednotlivé listy

Prokládat a balit do přepravek nebo kartonů

Sušení vakuové, vzduchem a vymrazováním

Nadrozměrné tisky a kresby

Zmrazit nebo vysušit do 48 hod.

Pozor na skládané a rolované materiály

 

Vlhké - sušit vzduchem nebo vymrazováním
Mokré - přednostně vymrazování

Zarámované tisky a kresby

Zmrazit nebo vysušit do 48 hod.

Opatrná manipulace-sklo

Pokud je možné, rozebrat rámování a balit jako jednotliviny

Sušit vzduchem nebo vymrazování

Tisky s rozpustnými inkousty a ručně kolorované

Okamžitě zmrazit nebo vysušit

nevysoušet povrch savým papírem

Prokládat a balit do přepravek nebo kartonů

Sušit vzduchem nebo vymrazování

Natírané papíry (např.plakáty)

Okamžitě zmrazit nebo vysušit

 

Udržovat mokré v kontejneru s vloženým pytlem na odpadky

Přednostně sušit vymrazováním.Sušit vzduchem při oddělování stránek a prokládat.

Počítačová media

Magnetické pásky

Okamžitě propláchnout pásky nasáknuté špínou ve vodě. Sušit během 48 hod, pokud mají papírové krabičky s označením. Jinak vydrží několik dní mokré. Nemrazit!

Nedotýkat se magnetických médií holýma rukama

Udržovat mokré v plast. Obalech.Balit vertikálně do plastových přepravek nebo nádob.

Sušit vzduchem nebo zkusit vakuové sušení bez teploty

Floppy disky

Hned balit. Nemrazit!

Nedotýkat se povrchu holýma rukama

Udržovat mokré.Balit vertikálně do přepravek nebo lepenkových krabic

Sušit vzduchem.

Kompaktní disky a CD ROM

 

Okamžitě vysušit.Během 48 hodin vložit do papírových obálek.

Dát pozor, aby nedošlo k poškrábání povrchu.

Balit vertikálně do přepravek nebo lepenkových krabic

Sušit vzduchem.

Zvukové záznamy a videozáznamy

Zvukové a videopásky

Okamžitě propláchnout pásky nasáknuté špínou ve vodě. Sušit během 48 hod, pokud mají papírové krabičky s označením. Jinak vydrží několik dní mokré. Nemrazit!

Nedotýkat se magnetických médií holýma rukama

Udržovat pásky mokré v plastových pytlích. Balit vertikálně do plastových přepravek nebo nádob.

Sušit vzduchem nebo vakuové sušení bez teploty.

Šelakové a acetátové desky

Okamžitě vysušit.

Desky jsou velmi křehké. Držte je za okraje. Pozor na náraz.

Balit vertikálně do plastových přepravek vyložených ethafoam

Sušit vzduchem, přednostně vyčistit na zařízení pro čištění

Vinylové desky

Usušit během 48 hodin. Mrazení není odzkoušeno. Usušit nebo zmrazit obaly do 48 hodin

Desky držet za okraje. Pozor na náraz.

Balit vertikálně do plastových přepravek vyložených ethafoam

Sušit vzduchem, přednostně vyčistit na zařízení pro čištění

Černobílé fotografie

Albuminové

Zmrazit nebo vysušit během 48 hodin

Nedotýkat se holýma rukama

zařadit do skupiny fotografií

Sušit vzduchem, nechat rozmrazit a sušit vzduchem

Kolodiové

Zmrazit nebo vysušit během 48 hodin

Pozor na poškrábání. Nedotýtat se holýma rukama.

 

Sušit vzduchem, nechat rozmrazit a sušit vzduchem nebo vymrazit

Stříbrnoželatinové

Zmrazit nebo usušit něhem 48 hodin

Nedotýkat se emulze holýma rukama

Uchovat mokré. Balit do plastových sáčků do krabic.

Pořadí preferencí:
1.sušit vzduchem
2. nechat rozmrazit a sušit vzduchem.
3.vymrazování

nesušit vakuově!

Uhlotisk a woodburytypie

Okamžitě zmrazit nebo usušit

Opatrně zacházet, botná pojivo!

Horizontálně

Sušit vzduchem nebo nechat rozmrazit a sušit vzduchem

Fotomechanické techniky(světlo-tisk)

Kyanotypie

Zmrazit nebo usušit během 48 hodin

Neoddělovat od sebe jednotlivé listy

Proložit každých 5 cm a balit do krabic nebo přepravek

Sušit vzduchem nebo vymrazit.

Barevné fotografie

Dye transfer prints

Zabalit proti poškození- možnost záchrany je malá

Nedotýkat se emulze

Přepravovat v horizontální poloze

Sušit vzduchem lícem nahoru

Chromogenic prints a negativy

Zmrazit nebo usušit během 48 hodin

Nedotýkat se pojiv holýma rukama

Balit do plast. sáčků do krabic

Pořadí preferencí:
1.sušení vzduchem
2. nechat rozmrazit a sušit vzduchem.
3.vymrazování

nesušit vakuově!

Fotografie - historické techniky

Ambrotypie

Pannotypie

Možnost záchrany je malá. Okamžitě vysušit.

Zacházet opatrně.Velmi křehké!

Horizontálně do vyložených přepravek

Sušit vzduchem lícem nahoru.
Nemrazit!

Daguerrotypie

Okamžitě vysušit.

Zacházet opatrně. Velmi křehké!

Horizontálně do vyložených přepravek

Sušit vzduchem lícem nahoru.
Nemrazit!

Ferotypie

Okamžitě vysušit

Zacházet opatrně. Velmi křehké!

Horizontálně

Sušit vzduchem
Nemrazit!

Negativy

Mokré kolodiové skleněné desky

Možnost záchrany je malá. Okamžitě vysušit.

Zacházet opatrně.Velmi křehké!

Horizontálně do vyložených přepravek

Sušit vzduchem lícem nahoru.
Nemrazit!

Želatinové suché desky skleněných negativů

Zmrazit nebo usušit během 48 hodin

Opatrné zacházení-sklo!

Uchovat v mokrém stavu. Balit do plastových sáčků, vertikálně do vyložených kontejnérů.

Sušit vzduchem, nechat rozmrazit a sušit vzduchem, vymrazování

Poškozené nitráty

Okamžitě zmrazit nebo vysušit. Možnost záchrany je nízká.

 

Horizontálně

Sušit vzduchem, nechat rozmrazit a sušit vzduchem,

Poškozené acetáty

Okamžitě zmrazit nebo vysušit. Možnost záchrany je nízká.

Opatrná manipulace!

Botná emulze.

Horizontálně.

Okamžitě zmrazit nebo vysušit. Možnost záchrany je nízká.

Polyesterové filmy, nitráty a acetáty v dobrém stavu

Zmrazit nebo vysušit do 48 hodin

Nedotýkat se emulze holýma rukama.

Udržovat v mokrém stavu. Balit do malých plastových sáčků do krabic.

Pořadí preferencí:
1.sušení vzduchem
2. nechat rozmrazit a sušit vzduchem.
3.vymrazování
nesušit vakuově!

Transparentní

Diapozitivy, stříbrnoželatinové

Zmrazit nebo vysušit do 48 hodin

Opatrná manipulace! Uvolnit vazbu a sklo

Vertikálně ve vyložených kontejnerech

Sušit vzduchem nebo nechat rozmrazit a sušit vzduchem

Barevné(většinou skleněné)

Autochrom,agfa-color, Dufaycolor

Zabalit jako prevence poškození - možnost záchrany je malá.Okamžitě vysušit.

Opatrná manipulace! Uvolnit vazbu a sklo

Horizonálně do vyložených kontejnerů.

Sušit vzduchem.
Nemrazit!

Kinematografické filmy

 

Vyprat a usušit během 48 hodin

 

Udržovat v mokrém stavu. Balit do plastových kbelíků nebo lepenkových krabic vyložených sáčky na odpadky

Promýt a usušit (průmysl. zařízení)

Mikroformy

Mikrofilmové svitky

Promýt a usušit během 48 hodin

Neoddělovat od krabic,

Udržovat v mokrém stavu. Balit po 5 kusech do lepenkových krabic vyložených sáčky na odpadky

Promýt a usušit
(průmysl. zařízení)

Diazo a vezikulární mikrofiše

Zmrazit nebo usušit během 48 hodin

 

Prokládat a balit do plastových přepravek nebo lepenkových krabic

Sušit vzduchem nebo zmrazit, nechat rozmrazit a sušit vzduchem.

Hlavní zásady záchrany mokrých archiválií

Všechny mokré dokumenty jsou extrémně křehké a musí se s nimi zacházet opatrně.
Z postižené oblasti je třeba odstěhovat nejdříve nejmokřejší dokumenty, potom méně mokré a nakonec vlhké.
Natíraný( např. křídový) papír se rychle slepuje a při sušení se může znehodnotit.
Přednostně se stabilizují dokumenty obsahující vodou rozpustné barvy, tak se předejde jejich dalšímu znehodnocování

Manipulace s knihovními fondy

První musí být odstraněny hromady knih z uliček mezi regály. Nejlepší způsob je vytvořit lidský řetěz. Otevřené mokré a nabotnalé knihy není vhodné zavírat, protože by mohlo dojít k dalšímu poškození, např. potrhání listů. Tyto knihy se potom musí balit zvlášť, nikoliv pevně ale ukládají se horizontálně do krabic a odděleny od sebe proklady papíru a polystyrenovými deskami ( 1/2 ").
Tým lidí, který knihy balí, by měl mít přibližně stejný počet lidí, jako ten, který je stěhuje. Deformované svazky by neměly být násilně vraceny do původní podoby, ale pokud je čas připouští se opatrné formování před sušením. Pokud se od svazku oddělila vazba nebo jednotlivé listy, nedoporučuje se vracet je na původní místo. Vhodnější je všechny části společně zabalit a uložit do jedné krabice pro další odborné ošetření.
Krabice se musí průběžně číslovat, o obsahu krabic by se měly vést podrobné záznamy.

Čištění archiválií

Čištění archivního materiálu lze provádět pouze pod vedením zkušených restaurátorů. Pro čištění silných nánosů bláta a slizů je možné použít vodu. Je třeba asi 6-8 nádrží dostatečně velkých, aby se do nich daly umístit i větší formáty. Proces čištění je nejlépe provozovat mimo budovu, protože je všude plno vody a špíny.
Jsou-li na dokumentech nánosy bahna, je přípustné je opatrně opláchovat v čisté vodě. Knihy se musí držet zavřené a opatrným pohybováním pod vodou se zbavují bláta. Potom se vyjmou z jedné nádrže a proces se opakuje v druhé čistší nádrži až je většina bláta odstraněna. Na závěr se v poslední nádrži oplachují velmi jemným proudem vody. Přebytek vody se z knih vytlačí ručně. Mechanický lis se nesmí použít, protože v knihách se může také objevit bláto, které by při vysokém tlaku poškodilo strukturu.
Zavřené knihy je možné oplachovat hadicí s jemně rozstřikující hlavicí. Vázané tištěné knihy lze ponořit do nádoby s čistou vodou až po dobu 2 týdnů. Stejně je možné ošetřit i složky rukopisů. K opláchnutí lze použít i mírně tekoucí vodu. Oplachované dokumenty se nikdy nesmějí hrubě drhnout nebo otevírat a odstraňovat vnitřní nečistoty. Vodou se nikdy neodstraňují poškození kouřem po požáru.Všechno, co se špatně odstraňuje, je lepší nechat až po usušení pro zkušené restaurátory.
Je nutné ještě upozornit, že některé skupiny materiálů nelze z různých příčin vodou čistit. Za žádných okolností by neměl být promýván materiál, který obsahuje vodorozpustné látky, jako inkousty a barviva, akvarelové a temperové barvy, apod. Mnoho knih bylo poškozeno právě zásahem nezkušených zachránců. Tento typ materiálu je třeba co nejrychleji zmrazit.

Balení mokrých archiválií

Knihy by se měly balit hřbety dolů v jedné vrstvě v plastikových obalech nebo lepenkových krabicích. Předejde se tak vypadávání bloků z jednotlivých složek a deformacím knih uloženým na dně. Dovolí-li to čas, měla by každá kniha být zabalena do voskového papíru, aby se zabránilo případnému obtisknutí barev na sousední stránku. Mokré knihy jsou velmi těžké, takže krabice musí být dostatečně pevné a ne příliš velké.

Zabalené krabice se ukládají na palety.

Způsoby stabilizace mokrého papíru

Je nutné se pokusit o co nejrychlejší stabilizaci mokrého materiálu.

Zmrazování

Jedním ze způsobů stabilizace je zmrazování, které přispěje jak k zastavení fyzických deformací, tak i biologických procesů. Výjimku tvoří jen v kůži vázané knihy a pergamenové dokumenty, s jejichž zmrazováním jsou minimální zkušenosti.
Za ideální teplotu se považuje od -20 do -30°C. Při nižších teplotách se dokumenty nejen zmrazují rychleji, tvoří se i menší krystalky a tím se snižuje nebezpečí narušení struktury papíru.
Pokud se dokumenty musí dopravovat na velké vzdálenosti, je nutno k přesunu využít chladicí vozy nebo alespoň převážené fondy obložit suchým ledem. Nelze-li mokré fondy zmrazit nebo alespoň ochladit, je nutno vlhké fondy přesunout na místo s minimální možnou teplotou i vzdušnou vlhkostí a dobrou cirkulací vzduchu.
Mrazení je vhodné pro archivní dokumenty, natírané papíry, knihy ve větším množství.
Rychlé zmrazení není vhodné pro historické fotografické materiály (kolodiový proces).

Stabilizace prostředí

Důležitým faktorem pro úspěšnou záchranu mokrého materiálu je stabilizace prostředí. Je nutné snížit relativní vlhkost pod 65 % a teplotu pod 18°C a zajistit cirkulaci vzduchu. Výhodou je někdy chladné počasí, které umožňuje získat dostatek času na rozplánování záchranných prací. V horkém a vlhkém prostředí je třeba jednat velmi rychle, neboť do 48 hodin hrozí masivní nárůst plísní.

Sušení vzduchem

Sušení vzduchem je vhodné tam, kde je zatopeno pouze malé množství knih, jsou-li knihy jen lehce navlhlé nebo voda poškodila knihy kolem okrajů nebo není-li možné aplikovat dokonalejší techniky. Sušení knih vzduchem je velmi pracné a náročné na velikost sušicího prostoru. Pokud je zasaženo vodou velké množství knih nebo stovky jednotlivých listů, musí se všechen postižený materiál zmrazit a sušit po malých částech.
Omezení tvorby plísní a botnání knih lze zajistit důsledným sledováním vnějších podmínek. Sušení by mělo probíhat při minimální vzdušné vlhkosti a dobré cirkulaci vzduchu. Za optimální se všeobecně považuje teplota do 21°C, v chladném podnebí lze dobře vysoušet knihy venku za mrazu. Cirkulaci vzduchu je třeba podporovat pomocí ventilátorů, otevírání oken a větráků. Přesahuje-li relativní vlhkost vzduchu 60 %, vyplatí se použití odvlhčovačů. K sušení vzácného a unikátního materiálu je třeba konzultace restaurátorů.
Větrný tunel lze vytvořit pomocí konstrukce z polyetylenových fólií a vhodného nastavení ventilátorů.
Knihy se vysoušejí nejlépe postavené na výšku na savém papíře. Knihy s měkkou nebo brožovanou vazbou mají být postavené na výšku a potřebují obvykle oporu. Schnutí lze urychlit vysoušečem nebo ventilátorem. Během vysoušení je dobré knihy převracet.
Knihy, které byly ponořeny ve vodě se musí nejprve nechat okapat a trochu proschnout za průběžného vyměňování podkladového papíru. Doba schnutí se zkrátí, proloží-li se jednotlivé listy čistým papírem s dobrými hygroskopickými vlastnostmi (např. filtrační papír), který se vyměňuje dle potřeby. Při výměně papíru je vhodné knihy obrátit, aby se omezilo prohýbání vazby. Při vkládání papíru nesmí dojít k poškození vazby - svazek se může zvětšit maximálně o jednu třetinu původní tloušťky. Když jsou knihy na omak suché, je možné je vylisovat.
Pokud mají knihy jenom slabě mokré rohy, mohou se sušit pootevřené v proudu vzduchu. Aby se předešlo deformaci rohů, knihy se před úplným vysušením položí a zatěžkají. Při klimatizovaných podmínkách prostor (relativní vlhkost 25 - 35 %. a teplota 10 - 18°C) lze knihy s mokrými rohy dobře vysušit přibližně za 2 týdny bez použití prokladů. Nelze tak sušit křídový papír.
Knihy s křídovým papírem je nutné sušit opatrně po jednotlivých listech. Hrozí nebezpečí slepení.
Nepříliš mokré knihy lze sušit i zavěšené na těsně vedle sebe napnutých šňůrách. Tato metoda je vhodná pro sušení brožur, takto se předejde deformacím hřbetu. Nikdy se nevěší knihy, které jsou mokré, protože by mohlo dojít k poškození složek vlastní vahou.

Sušení za mrazu

Pokud vlastní zmrazení dokumenty nepoškodí, je tato metoda sušení vhodná především pro vlhký nebo mírně mokrý materiál. Materiál je nutno umístit co nejdříve do mrazícího boxu. Zařízení musí mrazit velmi rychle a požadovaná teplota dosahuje hodnot až -24° C, aby se zamezilo kroucení. Dokumenty je třeba umístit na rošty nebo mají být rozprostřeny, aby se urychlilo vysoušení. Sušení muže trvat několik týdnů až měsíců v závislosti na teplotě a obsahu vody v materiálu. Touto metodou může dojít ke slepení listů natíraného papíru.
U fotografií se musí počítat se ztrátou povrchového lesku.

Odvlhčování

Tato metoda se již dlouho používá na vysoušení budov. Pro vysoušení knihovních a archivních materiálů je poměrně nová. Má význam pro vlhké až mírně mokré knihy. Při odvlhčování zůstávají dokumenty uloženy na policích, mohou zůstat i v archivních krabicích, vlhkost vzduchu je snížena na požadovanou minimální úroveň a intenzivní cirkulace podporuje vysychání.

Termické vakuové sušení

Předpokládá použití vakuové tepelné komory. Dokumenty mohou být do komory umístěné jak vlhké, tak zmrazené. Po vytvoření vakua se zvyšuje teplota na 0 °C.Sušení ve vakuové komoře představuje velmi efektivní způsob ošetření většího množství mokrých dokumentů.

Ponoření do čisté chladné vody

Ponoření do čisté chladné vody je dočasné řešení vhodné pouze pro některé materiály, např. fotografické materiály a mikrofilmy. Zpracovány by měly být do 48 hodin.

Prameny:
Walsh, Betty: Salvage at a glance. WAAC Newsletter, Vol. 19, No. 2, 1997
Walsh, Betty: Salvage operations for water damaged collections. WAAC Newsletter, Vol. 10, No. 2, 1988

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v srpnu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.