Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo NA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Publikační činnost NA
Sborník "Historická fotografie" 1/2004

Aktuální číslo vyšlo tentokrát sice se zpožděním (obvykle vychází v září), ale o to zajímavější po obsahové stránce.

Bratři Čapkové Blok, který je věnovaný článkům a soupisům přináší studii o „Galerii vynikajících osobností“ Jindřicha Vaňka (1888-1965). Během padesáti let, kdy tato unikátní galerie vznikala, prošlo Vaňkovým ateliérem více než 1000 osobností - domácích i zahraničních politiků (T.G. Masaryk, J. Malypetr, A. F. Kerenskij), spisovatelů (Max Brod, Karel Čapek), skladatelů a hudebníků (Béla Bartók, Leoš Janáček, Jan Kubelík), architektů (Josef Gočár, Jan Kotěra), malířů a sochařů (Max Švabinský, František Kupka), v neposlední řadě i šest nositelů Nobelovy ceny a celá řada představitelů dalších oborů. Vznikly tisíce snímků, které nikdy nebyly prezentovány jako celek, a odbornou veřejností byly až dosud opomíjeny. Po fotografově smrti se jeho fotografická sbírka ocitla v Archivu Národního muzea. Zásluhou pracovníků Archivu Národního muzea je její „znovuobjevení“ a představení veřejnosti. Studii doprovází velké množství fotografických portrétů i portrétních kompozic.
Druhá studie je věnována životu a dílu fotografky Grete Popper (1897-1967). Fotografka, jejíž jméno je dnes povědomé pravděpodobně pouze odborníkům, ovlivňovala fotografickou tvorbu především v období třicátých let. V mezinárodním tisku se její jméno objevovalo snad stejně často jako jména: František Drtikol, Jaromír Funke či Alois Zych.
Objevná studie je věnována amatérské fotografii, která vycházela především z prostředí amatérských fotoklubů, vznikajících u nás od konce 19. století - věhlas si ve své době získal Club Deutcher Amateurphotographen in Prag (1898). Vlivem různých ideologií však byla existence německých klubů vytěsněna z naší historie. Autorka studie se rozhodla tyto německé kluby znovu „objevit“.

Taka-Taka Dobové fotografie z janovického archivu (Velkostatek Vrchotovy Janovice) je název studie, která přináší poznámky a snímky ze života šlechtické rodiny Nádherných z Borutína. Podkladem pro studii bylo zpracování archivního fondu, jehož součástí je velké množství fotografií a negativů, uložených ve Státním oblastním archivu v Praze.
V rubrice „Představujeme…“ se může čtenář seznámit s archivními fondy a sbírkami fotografických dokumentů, uloženými ve Státním oblastním archivu v Praze. Muzejní sbírky fotografií tentokrát představuje Etnografický ústav Moravského zemského muzea Brno.

Blok metodický je věnován Československým stejnokrojům na fotografiích z let 1918-1939, který je první částí cyklu věnovaného „uniformám“. Dalším příspěvkem metodického bloku je studie věnovaná „pravdomluvnosti“ fotografie a popisuje nejznámější případy manipulace s ní.
Na závěr pak může čtenář nahlédnout do depozitářů Photograph Archive - Imperial War Museum.

Sborník Historická fotografie je možné objednat na adrese: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové; e-mail: history@muzeumhk.cz nebo zakoupit ve studovně Národního archivu, Archivní 4, 149 01 Praha 4
Uzávěrka dalšího čísla: březen 2005.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.