Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo NA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka NA
Rejstřík stránek NA
Organizace a pracovníci NA
Nabídka zaměstnání

Staré - již neaktuální - nabídky míst:

13. dubna 2005
Výběrové řízení na funkci kontrolora (vnitřní audit).
Ředitelka Národního archivu vyhlašuje výběrové řízení na funkci kontrolora (vnitřní audit).

Požadavky : vysokoškolské vzdělání ekonomického, právnického případně technického směru, praxi v oboru minimálně tři roky a morální bezúhonnost.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat : profesní životopis, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) a osvědčení dle § 4, odst. 1, zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před 1.12.1971). Přihlášku doručte v uzavřené obálce nejpozději do 31.5.2005 na adresu : Národní archiv, Archivní 4/2257, 149 01 Praha 4 - do rukou ředitelky PhDr. Evy Drašarové,CSc. Obálku označte heslem „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT!" Předpokládaný nástup do funkce je 1. července 2005, popř. dle dohody. Platové zařazení 12. platová třída dle zákona č. 143/1992 ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 330/2003 Sb.

18. března 2004
Výběrové řízení na vedoucího oddělení fondů sasmosprávy a státní správy 1848-1918
Ředitelka Státního ústředního archivu v Praze vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího oddělení fondů samosprávy a státní správy z let 1848 - 1918. Výběrové řízení je otevřeno i pro uchazeče mimo Státní ústřední archiv v Praze.

Požadujeme: vysokoškolské vzdělání v oboru archivnictví (nebo v jiném historickém oboru), praxe v oboru archivnictví minimálně 5 let nebo v SÚA minimálně 3 roky. Zkušenosti s řízením pracovního kolektivu, znalost německého jazyka a paleografické znalosti. Morální bezúhonnost.
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: životopis (profesní), doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), osvědčení podle § 4, odst. 1, zákona 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (u osob narozených před 1.12.1971), soupis publikovaných prací, písemné zpracování představ o činnosti v dané funkci a prioritách v řízení daného oddělení.
Přihlášku je třeba doručit v uzavřené obálce nejpozději do 14. května 2004 na adresu: Státní ústřední archiv v Praze, Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4 - do rukou ředitelky SÚA PhDr. Evy Drašarové,CSc.. Na obálku uveďte heslo "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - NEOTVÍRAT!".

Předpokládaný nástup do funkce je 1. července 2004. Platové zařazení - 13.platová třída podle zákona 143/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 330/2003 Sb.


17. ledna 2003
SÚA přijme finanční účetní. Znalost podvojného účetnictví, práce s PC a bezúhonnost podmínkou. Tel.: 974 847 273 (274).


17. prosince 2002
Státní ústřední archiv v Praze přijme odborného archiváře pro správu fondů samosprávy a soudní správy (těžiště práce v dokumentech z 18. až 19. století).
Požadavky: vzdělání vysokoškolské, obor archivnictví nebo historie
Nástup: ihned
Kontakt: Mgr. Roman Horký, tel. 974 847 346, e-mail: sua2@mvcr.cz

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v červnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.