Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Akce a výstavy
"SKONČENO A PODEPSÁNO" (Drama Pražského povstání).
Informace o výstavě.


Kdy: Od 6. května do 6. června 2003, denně, kromě pondělí, od 10.00 do 18.00 hodin. Slavnostní zahájení: 5. května 2003 v 17.00 hodin. Výběr 30 fotografií bude, jako upoutávka na hlavní výstavu, instalován v Jindřišské věži, ve stejném termínu.
Kde: Archivní areál Praha - Chodovec
, Archivní 4, Praha 4

Stejně jako v minulých dvou letech pořádá i letos Státní ústřední archiv v Praze, tentokrát ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem, výstavu pod názvem "Skončeno a podepsáno. Drama Pražského povstání ve fotografii". Záštitu nad touto výstavou převzali: předseda Senátu Parlamentu České republiky pan Petr Pithart a ministr vnitra České republiky pan Stanislav Gross.
Výstava má v maximální možné míře přiblížit atmosféru víru událostí, které změnily tisíce lidských osudů, vzdát poctu všem, kteří položili své životy. Unikátní dokumentární fotografie, zobrazují stěžejní události a mnohdy drastické skutečnosti, které mohou být pro řadu návštěvníků výstavy překvapivé a šokující. Název výstavy je více než symbolický. Právě slovy "Skončeno a podepsáno" je zakončen text kapitulace podepsaný Českou národní radou a německým generálem Toussaintem 8. května 1945.
Výstava si neklade za cíl být odbornou historickou studií, i když autoři vycházeli z odborných statí, monografií, z důkladného studia archivních pramenů a z konzultací s odborníky, kteří se problematikou Pražského povstání zabývají. Poprvé od konce druhé světové války, mohou návštěvníci výstavy shlédnout skutečný obraz šesti květnových dnů, které ovlivnily vývoj Československa po roce 1945. A to díky schopnosti fotografie zachytit natrvalo události, které byly v minulosti tak často zneužívány v mocenský prospěch jedné skupiny lidí.
Kromě fotografií, z nichž celá řada nebyla nikdy zveřejněna, bude možné na výstavě shlédnout originální archivní dokumenty: telegramy, depeše, rozkazy německého velení a samozřejmě originál Protokolu o provedení formy kapitulace německých branných sil, dále: autentické uniformy a zbraně účastníků povstání.

Výstava bude doprovozena stejnojmennou, výpravnou fotografickou publikací, jejímž autorem je Zdeněk Roučka. Kniha je po 58 letech prvním uceleným pohledem na události květnových dní roku 1945. Poutavou formou – prostřednictvím fotografií, dochovaných v nejrůznějších archivech, muzeích i v soukromých sbírkách, je čtenáři, i návštěvníkovi výstavy, předložen realistický obraz šesti květnových dní roku 1945. Autor knihy nashromáždil více než 5000 dokumentárních fotografií z různých zdrojů, z nichž 500 zařadil do své knihy. Výstava je pak výběrem toho nejlepšího – návštěvník shlédne 130 fotografií opatřených texty, v řadě případů se jedná o fotografie veřejnosti zcela neznámé.

Dopravní spojení: Metro A, stanice Želivského, odtud autobusem MHD č.213 do stanice Chodovec nebo metro C, stanice Opatov, odtud autobusem MHD č.213 do stanice Chodovec.

V Praze dne 9.4. 2003

PhDr. Emilie Benešová, Státní ústřední archiv v Praze

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.