Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Záchrana povodní zasažených dokumentů
Archivy a spisovny pod vodou - monitor tisku do 4.9.2002

Národní technické muzeum - Vojenský historický archiv - Archiv města Ústí nad Labem - Akademie věd ČR, vědecké ústavy a vysoké školy - Úřady a firmy - Soudy - Česká filharmonie - Muzea - Divadla, hudba - Různé - Cizina a povodně na Moravě v roce 1997 - Řekly (významné osobnosti české politiky)
Zkratky zdrojů: ČTK - Česká tisková kancelář, LN - Lidové noviny, MFD - Mladá fronta dnes, HaNo - Haló noviny

Národní technické muzeum

Archiv architektury - tisíce výkresů, fotografií, časopisů, sádrové modely dokumentující stavebnictví a práci architektů od poloviny 19. století: J. Zítek, J. Schulz, J. Kotěra, J. Koula, P. Janák, J. Gočár. V Invalidovně, kde byly tyto dokumenty uloženy, jsou 3-4 metry vody. Katastrofa. V objektu jsou dále sbírky elektrotechniky, chemie, strojírenství, metalurgie, architektury, letecký archiv, dokumenty příbramských dolů, pražských strojíren 19. století, desítky pozůstalostí představitelů české vědy a techniky, firemní tisky, sbírky negativů a pozitivů z let 1880-1970. Prostředí je vlhké i bez povodní. Podle ředitele NTM bránil stěhování nedostatek financí. (ČTK 16.8., LN 16.8., LN 29.8.)

V archivu architektury byly uloženy i originální plány Národního divadla, které byly zachráněny zamražením jako jedny z prvních, dále plány Rudolfina, Strakovy akademie, Petřínské rozhledny... Stovky a tisíce archiválií jsou pryč nenávratně, především staré fotografie (MFD 26.8.) Archiv byl poničen z 95 %, začaly být shromažďovány prostředky na jeho obnovu. (MFD 26.8., MFD 27.8.) Náměstek ředitele NTM uvedl, že na obnovu původního stavu je potřeba 900 miliónů. (LN 29.8.) 7 pracovníků muzea se do poslední chvíle snažilo odvrátit katastrofu. Na Letné se pytloval písek a vozil do Invalidovny, věci se dávaly nahoru. Voda ovšem vystoupala na 313 cm, tj. asi 280 cm nad úroveň stoleté vody z r. 1890. Archiv byl zabezpečen metr nad úroveň stoleté vody. Pracovníci odešly až na výzvu policie. Zaplaveno bylo kromě archivů na 3000 exponátů. Ředitel NTM obvinil ministerstvo kultury, že na výpovědi z objektu od vojáků léta nereagovalo, což ministerstvo odmítá. V roce 1990 byly finance, ale ne prostory. Pak už peníze chyběly a nyní se hledají viníci (ČTK 16.8., LN 29.8.) Vznikla iniciativa "SOS archiv architektury" - www.sos-archiv-architektury.cz, která zřídila konto na záchranu archivu. (MFD 3.9.) Lidé sdružení kolem "SOS archiv architektury" hovoří o špatné ochraně sbírek; prostory na Letné se pronajímaly komerčním subjektům a budovaly se sály pro výstavy výtvarného umění, bez kterého se NTM obejde. První výpověď NTM z invalidovny je z roku 1958. (ČTK 29.8.)

Několik Kotěrových výkresů zachránilo jejich zapůjčení na výstavu do Hradce Králové. (MFD 20.8., MFD 22.8., Právo 20.8.)

Vojenský historický archiv

Vojenský historický archiv Praha, Karlín - Invalidovna. (foto SÚA - M. Ďurovič)

Vedení archivu nevyužilo všech možností k záchraně. Ředitel VHA mohl využít vojáky. Ředitel říká, že zamraženo je 4000 svazků, zbylé dva tisíce jsou k zamražení připraveny. Archivní správě však byla poskytnuta jiná čísla - 25 až 30 tisíc zasažených kartonů (mj. proces s generálem Píkou, odsun Němců). Voda zatopila kompletní písemnosti ministerstva národní obrany z let 1945-1950, vojenských soudů a prokuratur 1945-60. léta, sbírku vojenských předpisů, osidlování pohraničí. (MFD 26.8.)

"Tisky" ve VHA zachraňují vojáci a dobrovolníci. Objekt bude pro badatele minimálně 9 měsíců uzavřen. (Blesk 23.8.) Pracuje zde více než 100 vojáků a specialistů. (ČTK 23.8.) Ke dni 28.8. se podařilo zamrazit 13 tisíc kartonů. Byly mezi nimi i fondy organizací KSČ, SSM a ROH v armádě, spisy zajateckých táborů pro německé vojáky. Fondy z let 1723-1945 zasaženy nebyly. Vojenský historický archiv Praha, Karlín - Invalidovna. (foto SÚA - M. Ďurovič)

Archiválie byly evakuovány 0,5 m nad úroveň stoleté vody z roku 1890. Poté, co se pracovníci dozvěděli, že vody bude více, v zabezpečení pokračovali. Byla však nařízena evakuace Karlína. (ČTK 28.8.)

O VHA existuje informační vakuum. Archivní správa se snaží přimět VHA k sdělení informací. Vyskytují se domněnky, že se vedení archivu snaží ututlat rozsah škod a k záchraně došlo "s křížkem po funuse". (LN 21.8., LN 27.8., Týden 2.9.)

Ředitel VHA tvrdil, že škody budou minimální. 30 zaměstnanců archivu stihlo část vynosit z přízemí do patra. Na dvoře Invalidovny leží i novější písemnosti, např. Vojenského finančního úřadu z roku 1996. Pracovníky posílilo 6 záklaďáků, kteří balili a odváželi dokumenty do žižkovské firmy LM, která nabídla pomoc, k zamražení. (LN 21.8.) Část se vozila do mrazíren v Mochově. (MFD 4.9.) 20 tisíc knih vojáci vyhodili bez konzultace s historiky, přestože komise ústavu usoudila, že je potřeba pokusit se o jejich záchranu. Vedení Vojenského historického ústavu vzhledem k nákladům na restaurování práce zastavilo. (ČTK 29.8.)

Ministr obrany pověřil svoji inspekci, aby vyšetřila, zda se zkáze archivu v Invalidovně nedalo předejít. (Respekt 2.9.) Z 25000 kartonů se nakonec zamrazilo 15800. I se záchranou fondů NTM pomáhá průměrně 40 vojáků denně. (ČTK 4.9.)

Archiv města Ústí nad Labem

Pod vodou zůstaly jen méně důležité písemnosti a sbírka právnické literatury, 30 kartonů pracovního soudu, státního zastupitelstva a matričního úřadu z let 1939-1945, archiválie JZD z let 1949-1970. Knihy četnických stanic se suší na střeše, účetní knihy JZD se rozpily do nečitelnosti a byly vyhozeny.

Ředitel archivu označil škody za zanedbatelné. Ještě v pátek po evakuaci se brodil archivem a přesunoval archiválie do vyšších polic. Utěsnění kanálů a dveří se ukázalo jako neúčinné.

Na likvidaci škod pomáhalo pět zaměstnanců radnice Severní Terasa. Původní předpoklad, že se vše usuší a bude konzervovat, nevyšel. Písemnosti napadla plíseň a tak byly zlikvidovány do dvou velkých kontejnerů. Zlikvidovány byly zejména podací protokoly aj. spisové evidenční pomůcky. Státní ústřední archiv nabídl dva vysoušeče, spolek odsunutých Němců Hilfsverein Aussig předal archivu 1300 euro. Archiv bude uzavřen nejméně do listopadu - gotické sklepy byly zatopeny do výše 5 metrů, stěna jednoho z nich praskla a došlo k statickému narušení objektu, který se stal jedinou takto poškozenou budovou v Ústí. (ČTK 17.8., ČTK 19.8., MFD 20.8., Severočeské noviny 22.8., ČTK 5.9., MFD 5.9.)

Akademie věd ČR, vědecké ústavy a vysoké školy

Velmi byl postižen Archeologický ústav. Voda zaplavila dokumentaci archeologických nálezů (např. 120 tisíc fotodokumentů), středoevropsky jedinečnou knihovnu včetně bibliofilií z 18. a 19. století, celých řad časopisů apod. - celkem 17 tisíc svazků (ČTK 21.8. a HaNo 5.9. uvádějí 70 tisíc). Část knihovny se podařilo zachránit zamražením v Mochově, část byla skartována. Zaplaven byl i archiv plánů výzkumu od r. 1919. (MFD 26.8., LN 29.8.) Auta zničených knih z Prahy přijíždějí denně na pobočku ústavu v Kutné Hoře. Kromě tohoto pracoviště zachraňují dokumenty také na dvou pracovištích v Kounicích, kde pomáhají i zástupci archeologického ústavu středních Čech. Třetinu knihovny tvořily drahé publikace na křídovém papíře, ty již zachránit nelze. Ostatní knihy se omývají, balí a odvážejí do Mochova, pomáhají i dvě dobrovolnice ze Srbska, které přijely původně na archeologický výzkum. (MFD 22.8.) Fotodokumenty byly převezeny do Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde se je pokusí zachránit. Archiv obsahoval i skleněné negativy z doby před 2. světovou válkou. Dokumentace zatím v Hradci zůstane, protože muzeum má k dispozici speciální klimatizovanou místnost. (MFD 30.8.) Archiv akademie věd ČR po povodni (foto SÚA - M. Ďurovič)

Voda z kanalizace pronikla do sociologického a filosofického ústavu. Postiženy jsou detašovaná pracoviště ústavu termomechaniky v Novém Kníně a botanického ústavu v Třeboni. (HaNo 5.9.) Filosofický ústav akademie ztratil 30 tisíc svazků knihovny, dalších 25 tisíc se mrazí. (MFD 26.8.) Pod vodou se ocitla vědecká databanka výzkumného ústavu jaderného v Řeži. (Právo 21.8.)

Velmi byl postižen centrální depozitář archivu akademie v Praze 8 - Bohnicích, ochraňující 250 fondů (mj. Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce, meteorologická pozorování pražského Klementina), 233 osobních pozůstalostí (L.Niederle, J.Heyrovský, O.Wichterle...) a 10 sbírek (medailí, filmové a fotodokumentace, apod.). 2,5 metru vody zatopilo 143 běžných metrů archiválií, které byly zamraženy. Kromě toho se podařilo zachránit 5 bm tisků z 16.- 19. století, 300 ks diplomů a 15,5 tisíce svazků knihovny. (LN 22.8.) Téměř kilometr dokumentů vynesli zaměstnanci před povodní a podařilo se je tak zachránit. (Právo 29.8.)

Postiženy byly i vysoké školy. Stovky tisíc svazků knihovny zaplavila voda v právnické a v matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. (ČTK 22.8., MFD 26.8.) O polovinu knihovny přišla divadelní fakulta pražské AMU (včetně diplomových prací od počátku 50. let). (MFD 26.8.). V Klimentské ulici byl vytopen videoarchiv FAMU (Týden 26.8.).

Úřady a firmy

Archiv senátu a vlády byl zachráněn, ministerstvo financí, vzhledem k tomu, že leží v povodňovém pásmu, archiv v suterénu nemělo. Archivy ministerstva pro místní rozvoj se údajně podařilo zachránit. (LN/ČTK 20.8.) Český statistický úřad. To bývala knihovna. (foto SÚA - M. Ďurovič)

Zatopeny byly archivy a spisovny v suterénech ministerstev dopravy a zemědělství, Českého statistického úřadu. (ČTK 15.8.)

Ve sklepech Ministerstva průmyslu a obchodu voda přesáhla 1 metr. Mokré dokumenty byly zabaleny do mrazíren, suché převezeny do Státního ústředního archivu. (ČTK 23.8, HaNo 28.8.). Voda pronikla kanalizací, většinu dokumentů se podaří zachránit. (LN 20.8.)

V Českých Budějovicích se ocitla pod vodou spisovna okresního úřadu a státní vědecká knihovna. Vyplaven byl archiv památkářů na Senovážném náměstí. (MFD 16.8.) Podobně dopadli památkáři v pražských Holešovicích. (Respekt 26.8.) V Českých Budějovicích vyplaval závod Povodí Vltavy. Do archivu s desítkami šanonů a stovkami map natekla 13.8. voda. (MFD 4.9.)

Poliklinika v Plzni přišla o archiv s dokumenty starými přes 150 let. (právo 26.8.) Skončily v městské spalovně. (ČTK 3.9.)

Soudy

Byly zaplaveny Krajský soud v Českých Budějovicích, okresní soud Klatovy, krajský a okresní soud v Ústí nad Labem, státní zastupitelství Praha 7 a Praha 1 na Klárově. Ze statisíců spisů je jich třetina až polovina zasažena. Vážné škody utrpěla spisovna Městského soudu v Praze-Troji: 4,5 kilometrů spisů (ČTK 16.8., MFD 24.8.)

Soudní spisy jdou zčásti zkompletovat ze spisů policie, žalobců a vězeňské služby. (MFD 24.8.) Zatopena byla také spisovna okresního soudu Litoměřice v Terezíně. (ČTK 21.8.)

V Českých Budějovicích se pracovníkům soudu podařilo téměř všechny spisy zachránit, sklepy byly zatopeny 2 metry vody. (Právo 27.8.) Vše se vynést nepodařilo, část byla ponechána v horních policích. Spodní voda regály strhla a spisy popadaly do vody. (ČTK 16.8.) Voda poškodila vážně statiku budovy právě ve spisovně. (LN 24.8., ČTK 29.8.)

V blízkosti Berounky pod Saským mostem v Plzni sídlí okresní soud Plzeň-Jih. Voda poškodila tisíce spisů, které se suší a část byla zamražena. (Plzeňský deník 21.8., Právo 27.8.)

V krajském soudu Ústí nad Labem bylo vystěhováno 30 tisíc spisů, ostatní čekají na vysoušení. (Blesk 30.8.) Spisovna městského soudu v Praze-Tróji. (foto SÚA - M.Ďurovič)

Největší pozornost byla věnována spisovně městského soudu v Troji. Do budovy, kde byly uloženy statisíce soudních spisů z městského i obvodních soudů vnikla voda ve výši jednoho metru. Zatopena byla zhruba třetina až polovina spisů. V Troji jsou uloženy spisy starší šesti let a mladší 50. let se kterými se nepracuje, ale soudci se k nim vrací. (ČTK 16.8.) Mezi spisy byly i dokumenty o hlavním líčení se členy Výboru pro obranu nespravedlivě stíhaných (souzeni např. Petr Uhl a Václav Havel), líčení s vydavatelem samizdatové literatury Jiřím Gruntorádem, spisy státního soudu z 50. let, z nichž polovina byla naštěstí v horních regálech a zbytek byl odvezen k zamražení. Celkově spisovna uchovávala dokumenty o činnosti městského soudu od roku 1960 do poloviny 80. let. Ročně se poskytovalo asi pět tisíc výpisů k dalším řízením. Všechny spisy se zachránit nepodaří, některé začaly plesnivět. (MFD 29.8.) Ve spisovně byly uloženy spisy z let 1910-1995 a voda vystoupala do výšky 120 až 150 cm.

Zaplaven byl i krajský a obvodní soud pro Prahu 5, kde voda zaplavila spisovnu. Pravděpodobně byl zasažen i okresní soud pro Prahu-východ nedaleko malostranského náměstí. (Vysočina 27.8.)

Na záchraně spisů v Troji se podíleli vězni - střídaly se tam jejich třicetičlenné skupiny. Zaplaveny byly dvě spodní police spisovny. Vězni spisy balí a odvážejí do mrazíren v Mochově. Dalších pět vězňů pracovalo v prostorách městského státního zastupitelství v Praze na Klárově: ve sklepích likvidovali nánosy bahna a stěhovali spisy. (ČTK 23.8.)

Další odsouzení - vybraní dobrovolníci - pracovali na úklidu krajského a okresního soudu v Ústí nad Labem. (ČTK 20.8.)

Část spisů vzala za své i u soudů ve Strakonicích, Táboře, Českém Krumlově a Klatovech. Všechny materiály se podařilo zachránit na krajských soudech v Praze a Ústí nad Labem (LN 24.8.)

Také některým advokátům voda zaplavila spisy. Advokátní komora požádala ministerstvo spravedlnosti o snížení sazeb za kopírování (MFD 24.8.)

Česká filharmonie

Před vodou evakuovaný archiv České filharmonie v kavárně Rudolfina (foto SÚA - M. Ďurovič)

Do suterénu Rudolfina, do archivu, natekl 1 metr vody (MFD 17.8.) Nástroje a většina archivu byla zachráněna (LN 29.8.). Zachráněný archiv byl vynesen do kavárny (4 tuny) - např. zakládací listiny z r. 1865-1866, partitury s rukopisnými poznámkami známých skladatelů. (LN 4.9.)

Muzea

Středočeskému muzeu v Roztokách u Prahy voda zasáhla archiv. Poničené dokumenty byly baleny a odváženy do mrazíren v Sedlci. (ČTK 22.8., LN 23.8.) Památník Terezín byl zatopen zcela. (MFD 23.8., MFD 29.8.) Ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně došlo k poničení části notového archivu Národního muzea. (LN 23.8., HaNo 28.8.) Archivy Národní galerie nebyly poškozeny. (MFD 28.8.)

Divadla, hudba

Voda zničila archiv Jihočeského divadla, stojícího na břehu Malše. Voda dosáhla 1,5 metru. Pracovníci divadla i umělci se snaží zachránit, co se dá. Archiv, vedený od roku 1945, obsahoval především programy, fotografie, videokazety apod. ke každému představení. Fotografie se snad podaří zachránit, zbytek archivu skončil na skládce. (ČTK 15.8., MFD 17.8., HaNo 21.8., MFD 21.8., Týden 26.8.) Obdobně dopadl archiv Jihočeské komorní filharmonie. (Brněnský a jihomoravský deník 2.9.)

Muzeum a archiv populární hudby vytopila voda po strop. Za své vzaly fotografie, plakáty, časopisy, magnetofonové nahrávky, gramodesky, pozůstalosti zpěvačky Inky Zemánkové a muzikologa Lea Jehneho... K zamražení nebyly prostředky. Zachráněné exponáty budou uloženy do depozitáře přírodovědeckého muzea v Horních Počernicích. (LN 27.8., LN 29.8.) Podobně dopadlo Hudební informační středisko Českého hudebního fondu, kde byl zatopen celý archiv soudobé vážné hudby - pásky, partitury aj. Ani zde se o restaurování nepokouší. (LN 29.8.).

Zcela zničen byl archiv divadla Říše loutek, umístěný v prostorách pražské Městské knihovny, kde voda vystoupila do výše 5 metrů. (MFD 20.8.) Umělecký soubor vynesl ze sklepů v Liliové ulici kompletní filmový archiv, který zachycuje celých 45 let existence Laterny magiky. (ČTK 23.8., MFD 24.8.) Divadlu na zábradlí vzala voda archiv textů. (LN 29.8.)

Různé

V zednářské knihovně Veliké lóže ČR v Praze-Libni voda poškodila kromě 2,5 tisíce svazků knihovny korespondenci a rukopisy Karla Čapka, Jana Masaryka, E. Beneše, pozůstalost lékaře Jiřího Sylaby, rukopisy a kresby Alfonse Muchy z počátku 20. let. (MFD 26.8.)

Zdevastován byl archiv divadelního fotografa J.Krejčího na Kampě, na záchraně pracují dobrovolníci. (MFD 26.8.)

V nakladatelstvích zasaženy originály grafik, rukopisů a fotografií. Svaz českých knihkupců a nakladatelů má hlášeno 15 postižených nakladatelství, např. nakladatelství Labyrint, Albatros (zde voda zničila kompletní archiv produkce od roku 1949). (Týden 26.8.)

Národní tenisové centrum ve Stromovce archiv před povodní ochránilo přestěhováním do prvního patra. (ČTK 21.8.)

Při vyklízení zatopených prostor byla nalezena pozůstalost českého básníka a prozaika 20. století Františka Gottlieba (*1903- +1974). Tři krabice plné písemností zaujaly muže, pomáhajícího při odstraňování škod, který informoval radnici Prahy 5. Byl vyrozuměn Památník písemnictví a pozůstalost odvezena do mrazíren v Mochově.

Cizina a povodně na Moravě v roce 1997

Drážďany řeší, co ze zatopených písemností zachránit. Zatopeno bylo 240 tun materiálu z celkem 35 archivů, na což nejsou kapacity. Největší část v suterénu drážďanské radnice tvoří matriční úřad (70 tun), jehož spisy se třídí. (ČTK 26.8.)

Po povodni ve Florencii 4.11.1966 byly také zamraženy unikátní papírové dokumenty, restaurátorské práce probíhají dodnes. Existují odhady, že se dokumenty budou zpracovávat ještě 50 let po útoku živlu. (Týden 2.9.)

Při povodních ve Varšavě v květnu 2002 byl zasažen archiv rozhlasu. (ČTK 14.8.)

V roce 1997 byl zatopen objekt OV KSČM v Olomouci, archiv se pokoušeli čistit a vysoušet, ale nakonec nezbylo nic jiného, než písemné materiály úplně zlikvidovat. (HaNo 24.8.)

Řekly (významné osobnosti české politiky)

Ministr Dostál hodně spoléhá na pomoc ze zahraničí, oslovil již několik diplomatů. (LN 29.8.)

Místopředseda vlády Petr Mareš, který má ve vládě archivy zasažené povodněmi na starosti, na otázku, zda vláda najde peníze na záchranu postižených archivů, odpověděl: "Peníze na záchranu se určitě najdou, problém je pouze v tom, že pokud se to nepodaří technicky, tak už žádné peníze nepomohou." (MFD 27.8.)

Na benefičním večeru v Národním divadle prezident s chotí děkoval, připomínal, že domov není jen dům či byt, ale také země, krajina, památky a archivy, které člověku pomáhají pochopit sama sebe. (LN 2.9.)

Zpracoval: Státní ústřední archiv v Praze (Ing. Miroslav Kunt)

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v září 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.