Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Česká panovnická a státní symbolika.
Vývoj od středověku do současnosti.

INFORMACE O VÝSTAVĚ

Kdy: Termín konání: sobota 28. září 2002, 9.00 - 18.00 hodin (výstava a den otevřených dveří v archivu); výstava bude v dalších dnech otevřena do 31. října 2002, vždy od 9.00 do 18.00 hodin kromě pondělí
Kde: Archivní areál Praha - Chodovec

Ukázky z katalogu výstavy:
- Výběr z exponátů (obrázky)
- Český stát do roku 1490 (523 kB, PDF)
- Český stát v personální unii s Uhrami 1490-1752 (627 kB, PDF)
- Česká republika od roku 1990 (489 kB, PDF)

Po loňské výstavě věnované nejcennějším písemným památkám naší národní minulosti, která se u návštěvníků setkala s nebývalým ohlasem, připravuje Státní ústřední archiv v Praze další výstavu určenou opět široké odborné a laické veřejnosti, tentokráte věnovanou státní symbolice a nazvanou "Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti". Záštitu výstavy převzali ministr vnitra České republiky a předseda Senátu Parlamentu České republiky.

Ve fondech Státního ústředního archivu jsou uloženy jedinečné prameny k tomuto tématu, přičemž je třeba zdůraznit, že zaměstnanci jeho předchůdců se významně podíleli na vzniku znaků i vlajky ČSR. Na výstavě se dále podílely a své exponáty zapůjčily: Kancelář prezidenta republiky, Archiv Kanceláře prezidenta republiky, Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Národní muzeum – České muzeum hudby, Historický ústav Armády České republiky, Zemský archiv v Opavě a Český rozhlas, Archivní a programové fondy.

Česká státnost, jejíž počátky, úzce související se státností velkomoravskou, sahají do doby vlády knížete Bořivoje I. (+ 889), se po narušení své kontinuity, ke kterému došlo v rámci rakouské monarchie, obnovila ve 20. století a plně osamostatnila zánikem Československa k 1. lednu 1993. Téhož dne vstoupil v platnost zákon o oficiálních státních symbolech České republiky, zahrnující znaky, vlajky, pečeť a hymnu. Cílem výstavy je poskytnout návštěvníkům ucelený přehled o podobě a historickém vývoji těchto symbolů, které pozoruhodným způsobem odrážejí tisícileté dějiny našeho národa i problémy z doby svého vzniku.

Výstava je rozčleněna do třinácti chronologických oddílů, jejichž názvy výmluvně vypovídají o světlých i stinných stránkách našich národních dějin:

 1. Český stát do roku 1490
 2. Český stát v personální unii s Uhrami (1490-1752)
 3. Rakouská monarchie (1752-1804)
 4. Rakouské císařství (1804-1867)
 5. Rakousko-Uhersko (1867-1918)
 6. Předlitavsko (1867-1918)
 7. Česká panovnická, zemská a národní symbolika v letech 1752-1914
 8. Protirakouský odboj (1914-1918)
 9. Demokratická Československá republika (1918-1948)
 10. Protektorát Čechy a Morava (1939-1945)
 11. Československo pod vládou komunistické strany (1948-1989)
 12. Česká a Slovenská Federativní Republika (1990-1992)
 13. Česká republika od roku 1990

Poslední, čtrnáctý oddíl přibližuje na příkladech aplikaci státní symboliky v praxi (vývěsní štíty úřadů, úřední pečetidla a razítka, státní záslužné řády, odznaky, spolkové prapory, mince atp.) Slavnostní atmosféru výstavy dále umocní i zdařilé nahrávky hudebních symbolů, od středověku nerozlučně doprovázejících panovnickou a státní symboliku (Svatováclavský chorál, Hospodine, pomiluj ny, Haydnova rakouská hymna, Kde domov můj, československá a česká národní hymna, fanfáry z Libuše). Závěrem je třeba poznamenat, že se jedná o výstavu jedinečnou a průkopnickou, neboť dosud nikdy nebyly vystaveny exponáty dokumentující českou panovnickou a státní symboliku v celé šíři svého vývoje a bohatosti proměn.

Výstava se uskuteční opět v budově Státního ústředního archivu, Archivní 4, Praha 4 (Archivní areál Chodovec) ve dnech 28.9.-31.10. 2002 od 9 do 18 hodin kromě pondělí a bude doprovázena výpravným katalogem. Zahájení výstavy pro veřejnost dne 28.9. 2002 bude spojeno se Dnem otevřených dveří archivu, kdy budou mít návštěvníci jedinečnou příležitost prohlédnout si prostory, v nichž je uchovávána a zpřístupňována paměť národa, ale i další zajímavé provozy včetně restaurátorských dílen.

V souvislosti s výstavou se budou v konferenčním sále konat tři doprovodné semináře s odborným výkladem k vývoji panovnické a státní symboliky určené pro odbornou i laickou veřejnost:

Na tyto semináře je třeba se přihlásit na e-mailové adrese suaffkd@mvcr.cz.

Dopravní spojení autobusovými linkami MHD ze stanic metra: Želivského č. 213, Kačerov č. 170 a 203, Chodov č. 115, Opatov č. 213 a Háje č. 203 a 213. Výstupní stanice CHODOVEC se nachází v bezprostřední blízkosti Archivního areálu.

Mgr. Pavel Sedláček, PhDr. Alena Pazderová (5.7. 2002)

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v červenci 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.