Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy

Státní ústřední archiv každoročně vydává pro potřeby nadřízených orgánů i veřejnosti svoji výroční zprávu. Výroční zprávy od roku 1993 (od té doby existují v elektronické podobě) byly zpracovány také pro Internet.

Výroční zprávy 1993 - 2002

 1. Úvody k výročním zprávám 1999-2002, organizace SÚA 1997-2002
 2. Předarchivní péče - statistické přehledy skartačního dohledu 1993-2000, seznam původců do archivu převzatých písemností 1993-2002, problematika archivního dohledu na vyřazování písemností u ústředních úřadů, akvizice archiválií 1993-2002
 3. Zpracování archiválií 1993-2002, výzkumné úkoly z oblasti historie, archivnictví a zpracování archiválií na kterých se SÚA podílel 1996-2002 a anotace nových archivních pomůcek 1998-2002.
 4. Využívání archiválií - badatelské využívání archiválií 1993-2002 se statistikami počtu badatelů apod., úřední nahlédací agenda (výpisy, opisy a potvrzení) 1993-2002
 5. Propagační, ediční a pedagogická činnost - spolupráce archivu při výstavách 1993-2002, přednáškách 1994-2002, se sdělovacími prostředky 1994-1997, exkurze do archivu 1994-1997, publikační a ediční činnost archivu 1993-2002, pedagogická činnost jeho zaměstnanců 1993-2002, jejich publikační činnost 1996-2002. K prezentační činnosti patří i údaje o Internetové stránce SÚA 2000-2002
 6. Evidence archiválií (generální inventura, statistiky apod.) 2001-2002
 7. Činnost knihovny SÚA 1993-2002
 8. Informační technologie - vybavení archivu výpočetní technikou, používané programové vybavení a přehled databází 1993-2002
 9. Fyzická péče o archiválie - činnost pracoviště restaurování a konzervace včetně statistik a činnosti výzkumné chemické laboratoře a řešených výzkumných úkolů, zhotovování reprodukcí 1993-2002
 10. Mezinárodní styky 1993-2004 včetně výtahů z cestovních zpráv 1999-2004
 11. Personální zabezpečení archivu - statistika počtu pracovníků, systemizace 1993-2002, průměrné platy 1993-1996
 12. Rozpočet a financování provozu archivu
 13. Prostorová situace archivu - problémy s výstavbou nové budovy, stěhování 1993-2002
 14. Veřejná výroční zpráva, podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 2001-2002

Pozn.: Chybějící údaje nebylo možné uvést, protože v daných letech nebyly sledovány. Nejsou uváděny tabulkové části výročních zpráv, které nebyly k dispozici v elektronické podobě, pravidelné zápisy z kontrol národních kulturních a kulturních památek a zpráva nákupní komise archiválií.

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v květnu 2005

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.