Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Státní ústřední archiv v Praze
Plán akcí v 2. pololetí 2002Současné archivnictví a spisová služba na Slovensku
Aktuální problémy českého archivnictví
Den otevřených dveří
Česká panovnická a státní symbolika
Broumovský urbář z roku 1676 (Archivní kulturní památka)
Dějiny české žurnalistiky a dějiny českých novinářských spolků
Připravujeme


Pracovní seminář - Současné archivnictví a spisová služba na Slovensku.
Vzhledem k povodním přesunuto na listopad - termín bude upřesněn.
Slovenští kolegové seznámí české archiváře s podobou slovenského archivnictví a spisové služby, s novým Archivním zákonem a jeho dopadem na praktické činnosti archivů.
Termín konání: 20. září 2002, začátek v 10.00 hodin
Místo konání: Státní ústřední archiv v Praze, Praha 4 - Chodovec, kinosál
Pořadatel: Státní ústřední archiv v Praze, Česká archivní společnost
Odborný garant: PaedDr. Bohumír Brom
Okruh zájemců: archivy, muzea, veřejnost
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: B.Brom@seznam.cz nebo sua5@mvcr.cz


Aktuální problémy českého archivnictví
Pro zaneprázdněnost ředitele Archivní správy MV přesunuto na 1.10.2002
Představitelé AS MV seznámí archiváře s postavením archivů a ASMV po transformaci (1.8. 2002), s připravovaným Archivním zákonem a jeho dopadem na praktické činnosti archivů.
Termín konání: 24. září 2002, začátek v 10.00 hodin
Místo konání: Státní ústřední archiv v Praze, Praha 4 - Chodovec, kinosál
Pořadatel: Státní ústřední archiv v Praze, Česká archivní společnost
Odborný garant: PaedDr. Bohumír Brom
Okruh zájemců: archivy, muzea, knihovny, veřejnost
Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu: B.Brom@seznam.cz nebo sua5@mvcr.cz


Den otevřených dveří ve Státním ústředním archivu
U příležitosti Dne české státnosti a prvního výročí otevření Archivního areálu v Praze na Chodovci budou veřejnosti zpřístupněny prostory provozně technické budovy. Návštěvníci si budou moci prohlédnout studovnu, knihovnu, restaurátorské ateliéry, v kinosále budou v každou celou hodinu promítány historické filmy z fondů Státního ústředního archivu. Ve výstavním sále bude při této příležitosti zahájena výstava: Česká panovnická a státní symbolika (viz následující akce).
Termín konání: 28. září 2002, 9.00 až 18.00 10.00 až 17.00 hodin
Místo konání: Státní ústřední archiv v Praze, Praha 4 - Chodovec, provozně - technický objekt
Pořadatel: Státní ústřední archiv v Praze
Organizační garant: PhDr. Emílie Benešová
Okruh zájemců: široká veřejnost


Výstava "Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti"
Výstava seznámí návštěvníky s vývojem panovnických a státních symbolů od středověku po současnost, bude zde prezentována celá řada velmi zajímavých exponátů - pečetě, státní znaky atd., poprvé ve spojení se zvukovým záznamem chorálů a hymny. Některé exponáty byly zapůjčeny z jiných institucí. K dispozici bude výpravný katalog.
souvislosti s výstavou se budou v konferenčním sále konat tři doprovodné semináře s odborným výkladem k vývoji panovnické a státní symboliky určené pro odbornou i laickou veřejnost:

Na tyto semináře je třeba se přihlásit na e-mailové adrese suaffkd@mvcr.cz.
Termín konání: 28. září 2002 (zahájení) až 31. října 2002, otevřeno denně, kromě pondělí od 9.00 do 18.00hod.
Místo konání výstavy: Státní ústřední archiv v Praze, Praha 4 - Chodovec, výstavní sál, přednáškové sály
Pořadatel: Státní ústřední archiv v Praze
Organizační garant: PhDr. Emílie Benešová
Odborný garant a autor výstavy: Mgr. Pavel Sedláček
Okruh zájemců: široká veřejnost


Broumovský urbář z roku 1676 (Archivní kulturní památka).
Seminář se zaměřením na rozbor Broumovského urbáře z r. 1676, jeho restaurování a konzervace, digitalizace textu a obrazových příloh, osobnost pisatele urbáře a jazyková charakteristika.
Termín konání: 3. října 2002, začátek v 10.00 hodin, předpokládaný konce v 17.00 hodin
Místo konání: Státní oblastní archiv Zámrsk, Zámrsk - zámek, badatelna
Pořadatel: Státní ústřední archiv v Praze, Česká archivní společnost
Odborný garant: Ing. Michal Ďurovič, SÚA Praha
Organizační garant: Mgr. Kuba, SOA Zámrsk
Okruh zájemců: restaurátoři, odborná veřejnost
Vzhledem k omezenému počtu míst je třeba se na seminář přihlásit: Mgr. Kuba, e-mail: soazam@raz-dva.cz


Výstava"Dějiny české žurnalistiky a dějiny českých novinářských spolků"
Výstava k dějinám českého novinářství a českých novinářských spolků představuje ve dvou vzájemně na sebe navazujících liniích vývoj českých periodických tiskovin a vývoj novinářských spolků a organizací.
Výstava zahrnuje počátek novodobých dějin tisku, období ustavování české občanské společnosti, období Československé republiky, protektorátu a končí osmdesátými léty 20. století. Představuje slavná i méně slavná období českých médií na příkladu vydavatelů denních listů, novinářů, ale i důležitá zákonná opatření.
Návštěvníci se budou moci seznámit s Krameriovými novinami, rukopisy K.H. Borovského, Jana Nerudy, Karla Čapka a celé řady dalších, a dále např. s událostmi Pražského jara a následné normalizace tak, jak jsou zachyceny v dobovém tisku, s exponáty samizdatů z doby nesvobody aj.
K dispozici bude výpravný katalog s reprodukcemi vystavených exponátů.
V souvislosti s výstavou se budou konat doprovodné akce určené pro odbornou i laickou veřejnost (termíny budou upřesněny). Na tyto akce je třeba se přihlásit na e-mailové adrese sua6@mvcr.cz:

Termín konání výstavy: 12. listopadu 2002 (zahájení) až 15. prosince 2002, otevřeno denně kromě 18.-22. 11. a pondělků od 9.00 do 18.00 hodin
Místo konání: Státní ústřední archiv v Praze, Praha 4 - Chodovec, výstavní sál, přednáškové sály
Pořadatel: Státní ústřední archiv v Praze, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy - Centrum pro mediální studia, Syndikát novinářů ČR
Odborný garant: Doc. B. Köpplová, Alexandra Blodigová
Odborný garant doprovodných akcí: Doc. B. Köpplová
Organizační garant doprovodných akcí: PhDr. Jaroslav Bubeník
Okruh zájemců: široká veřejnost


Připravujeme

© Ministerstvo vnitra ČR - Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna v listopadu 2002

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.