Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Přehled využívání archivního materiálu - spolupráce se sdělovacími prostředky a filmem

1994 - 1995 - 1996 - 1997

1997
Televize
1. Kronika česká
2. Mistr Theodorik
3. Pořady ÚDV
4. Krádeže v archivech - pořad z cyklu Na vlastní oči
5. Emanuel Moravec - dokument, Lapidárium
6. Vražedné výstřely na Aloise Rašína
Rozhlas
1. Host do domu - spolovatelka Jindřiška Smetanová, stanice Praha
2. Státní ústřední archiv v nové budově, stanice Praha
3. Osobnost Váši Příhody, hudební vysílání
4. Reemigrace Čechů z Rakouska, stanice ORF
5. Krypta pod sv. Mikulášem na Malé Straně, radio Regina
Tisk
1. Monografie - Dr. Preis, MF Dnes

1996
Vzhledem k vlivu informačních médií na veřejnost je z hlediska SÚA významným počinem spoluúčast na televizním dokumentárním a popularizačním seriálu Kronika česká, vysílaném v čase s velkou sledovaností. SÚA obdrží kopie tohoto seriálu pro vlastní propagační, popularizační a didaktickou práci. Televize
1. Kronika česká 10. – 14. století
2. Císař Rudolf II.
3. Karel Poláček
4. Lapidárium
5. Takoví jsme byli my, dobří rodáci
Film
1. Helmut Hirsch – Schwarze Front
Tisk
1. Podíl na přípravě článku o Archivu České koruny pro časopis Země Koruny české.
2. Zapůjčení plakátů k volbám z 1. republiky v předvolební kampani.

1995
Spolupráce s televizí
1. Cyklus věnovaný korunovačním klenotům Království českého a Archivu České koruny – Lapidárium
2. Vintířova stezka – Lapidárium
3. Příběh okna, zastřelení hraběnky Windischgrätzové – Lapidárium
4. Legiobanka – Lapidárium
5. Palác kultury – Lapidárium
6. Křesťanský magazín – pořad věnovaný Vyšehradské kapitule a jejímu archivu
Spolupráce s filmem
1. Holandsko – pátrání po nezvěstných občanech
Spolupráce s tiskem
1. Spolupráce se Zemskými novinami
2. Lidové noviny – odborná spolupráce – nakladatelství, fotopřílohy k W. S. Churchill: Paměti, 5. a 6. díl

1994
1. Česká televize - Atentát v Sarajevu
2. Česká televize - Perzekuce cikánského obyvatelstva 1939 - 1945
3. Slovenská televize - Státní znak
4. Film Barrandov
5. Krátký film - příprava dokumentů k problematice archivů T. G. Masaryka a E. Beneše
6. Krátký film - Americký brouk mandelinka bramborová
7. Lidové noviny - zpracování příloh k publikacím: E. Pearce: Machiavelliho děti, C. Ryan: Vzdálený most, W. S. Churchill: Paměti
8. Mladá fronta Dnes
9. Zemědělské noviny

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.