Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Internetové stránky SÚA

2000 - 2002

2002
Řadou změn prošly internetové stránky SÚA (http://www.mvcr.cz/archivy/index.htm) především v souvislosti s povodní. Internetová stránka SÚA byla první, která poskytla informace k záchraně zaplavených. Tyto pokyny zpracovalo 10. oddělení a byly zveřejněny již 14. srpna, kdy "povodňová stránka" dokonce nahradila načas úvodní stránku SÚA.. Postupně byla doplňována řada textů vztahujících se k problematice povodní jejichž autorem byl správce stránek: fotogalerie ze zaplavených spisoven, monitor tisku a ČTK k situaci v postižených archivech a spisovnách, zpráva o činnosti SÚA v době povodní. Na základě podkladů sekretariátu ředitelky, 10. oddělení, referenta JAF a monitoringu ČTK a tisku byly zpracovány statistiky zmražených dokumentů, poděkování za pomoc, údaje o pomoci SÚA poskytované postiženým institucím včetně zpráv pro ČTK aj. Tato práce byla časově velmi náročná a vzhledem k pomoci správce stránek v postižených institucích byla prováděna často mimo pracovní dobu. Celou povodňovou agendu uzavřelo zveřejnění studie SÚA a Národní knihovny o testech sušení zamražených dokumentů.
K ostatním aktivitám na internetové stránce SÚA uvádíme instalaci první pouze internetové výstavy "Vladimír Clementis 1902-1952, československý státník a politik," jejímž autorem je správce stránek. Byla také zpracována stránka k výstavě "Česká panovnická a státní symbolika. Vývoj od středověku do současnosti."
Odbor komunikačních a informačních systémů nevyřídil do konce roku pro správce stránek přístup ke statistikám serveru o využívání stránek. Laskavostí vedoucího webového pracoviště MV Odboru tisku (OTPR MV) byly poskytnuty alespoň dílčí statistiky za srpen 2002 a první polovinu listopadu 2002:

Srovnávací přehled návštěvnosti hlavních stránek archivů na serveru MV a PEVA:

  MV celkem SÚA PEVA SOA Litoměřice
česky | anglicky
archiv MV
srpen 2002 96738 2330 1191 313 108 416
1.-14.11.2002 71350 1304 898 161 83 252

Statistiky vybraných stránek SÚA (setříděno podle listopadových údajů)

Stránka srpen 2002 1.-14.11.2002
hlavní stránka http://www.mvcr.cz/archivy/index.htm 2330*) 1304
využívání archiválií (badatelna, nahlédací agenda) 233 252
přehled fondů SÚA (rozcestník fondů) 236 218
organizace SÚA a pracovníci 168 197
umístění SÚA (budovy, jak se k nám dostanete) 138 186
legislativa (rozcestník) 186 167
předarchivní péče a akvizice 139 135
o archivu a archivnictví 109 135
knihovna 115 128
publikace SÚA (přehled) 130 104
zákon o archivnictví 110 97
akce SÚA na 2. pololetí (mj. výstava o novinářích) 11 81
internetová výstava V.Clementis - 64
přehled osobních fondů A-J (nejvíce využívané) **) 56 53
výstava o státních symbolech - 50
vyhláška č. 117/1974 Sb. 65 44
výstava M.Horáková a spol. 56 30
pokyny "zabezpečení povodní zasažených archiválií" 534 26

*) v polovině srpna byla hlavní stránka SÚA dočasně nahrazena "povodňovou" - skutečná hlavní stránka pak měla návštěvnost 392 přístupů
**) od října přímý odkaz z výstavy o V.Clementisovi

2000
Především díky nadšencům v úseku informatiky se můžeme prezentovat na vlastních webových stránkách. Útvar Internetu bývalého odboru spojení a informatiky MV vytvořil internetovou prezentaci výstavy "Siena v Praze". Nově byl uveřejněn katalog výstavy "Pocta těm, kteří vzdorovali" a pozvánka na prezentaci společného inventáře s italskými partnery "Fra Toscana e Boemi" v Italském kulturním středisku v Praze. Podle hodnocení správce internetových stránek MV byla stránka Státního ústředního archivu velmi navštěvována, byť nebyla bohužel až do poloviny roku řádně aktualizována. V pololetí svými 96 882 přístupy předčila např. stránky dopravních informací (52 815 přístupů), prevence kriminality (95 528 přístupů) a umístila se těsně za stránkou Policejní akademie (102 422 přístupů) a Hasičského záchranného sboru (117 780 přístupů).

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v březnu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.