Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Výzkumná chemická laboratoř

- přehled řešených výzkumných úkolů -

1. Fixační prostředky pro psací látky a barevnou vrstvu iluminací. (1993, 1994)
2. Deriváty celulózy v konzervátorské praxi (1993)
3. Metody bělení papíru archivních a knihovních sbírek (1993, 1994)
4. Ověřování desinfekčních metod (1993, 1994)
5. Výzkum složení pigmentových skvrn vzniklých působením mikroorganismů (1993)
6. Využití některých instrumentálně - analytických metod (1993)
7. Hromadné odkyselování archiválií (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998)
8. Vypracování metodiky stanovení vlákninového složení papíru (1993, 1994, 1995)
9. Vliv poly-p-xylenu (parylenu) na vlastnosti papíru (1993)
10. Vliv neutralizace na stabilitu železito-duběnkových inkoustů (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000)
11. průzkum stavu fondu Desky zemské (1994)
12. Výzkum povrchově aktivních sloučenin (1994)
13. Studium vlastností folie Filmoplast R (1994)
14. Studium vlivu papírenských barev na vlastnosti papíru (1994)
15. Barvení papírové suspenze pro dolévání (1995, 1996)
16. Dezinfekční účinnost chemických látek a jejich vliv na fyzikálně – chemické vlastnosti papíru
17. Studium odolnosti lepidel v konzervátorské praxi proti plísním
18. Vliv ETOXENU na fyzikálně-chemické vlastnosti archiválií – část I. – papír (1996)
19. Odstranitelnost některých syntetických polymerů z papírové podložky (1996)
20. Vliv biocidního prostředku Mithon PVA na vlastnosti papíru (1997)
21. Srovnání vlastností polyesterových folií Melinex a Tenolan (1997)
22. Průzkum poškození plánů Josipa Plečnika (1997)
23. Povrchově aktivní sloučeniny v konzervátorské praxi (1997, 1998, 1999)
24. Zpevnění povrchu vazebních usní polymerními sloučeninami (1997, 1998, 1999)
25. Stabilita a odstranitelnost některých přírodních polymerních sloučenin (1997, 1998, 1999)
26. Průzkum Litoměřického graduálu (1997, 1998, 1999, 2000, 2001)
27. Stanovení jednotného postupu k provádění mikrobiologické kontroly archivních a knihovních sbírek (1998)
28. Vliv světla a UV záření na knihovní, archivní, muzejní a galerijní sbírky (1998, 1999, 2000, 2001)
29. Vliv sterilizace ethylenoxidem na fotografický materiál (1998)
30. Stanovení reziduí ethylenoxidu v archiváliích (1998)
31. Rekrystalizace vosku pečetí (1999, 2000, 2001)
32. Blokování železa v papíru (1999, 2000)
33. Odkyselení papíru vodným roztokem hydroxidu vápenatého (1999, 2000)
34. Hodnocení barevných kartonů a prešpánu (1999)
35. Vlastnosti lepidla pro knihařské účely "Temix 95" (1999)
36. Dezinfekční prostředek Mergal KM 265 (1999)
37. Průzkum pigmentů a pojiv Broumovského urbáře (1999, 2000)
38. Vliv opakované kontaminace mikromycetami a dezinfekce na vlastnosti papíru (1999)
39. Využití cyklododekanu pro přechodnou fixaci vodorozpustných barviv
40. Konzervace iluminovaných rukopisů (2000, 2001)
41. Studium vlastností psacích prostředků a jejich vlivu na papírovou podložku (2000, 2001)
42. Studium vlastností vybraných UV absorberů na polymerní podložku (2000)
43. Ochrana archivních materiálů před živelními pohromami v síti archivů České republiky 2001)
44. Studium mechanismu konverze mikročástic MgO na MgCO3 a hloubky jejich průniku do papíru (2001)
45. Ověření procesu odkyselování provozovaném v Bückeburgu (2001
46. Studium vlastností vybraných UV absorberů na polymerní podložce (2001

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.