Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.

Logo SÚA Státní ústřední archiv v Praze Úvodní stránka SÚA
Rejstřík stránek SÚA
Výroční zprávy SÚA
Skartační řízení

1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000

skartační řízení /rok:

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

počet prohlídek

154

88

91

92

82

109

90

89  

písemností navržených (bm)

6748,5

3752,7

             

vybráno k trvalému uložení (bm)

203,7

81,6

134,8

289,7

19,27

797

73

206  

určeno ke zničení (bm)

6544,8

3671,1

5138

3125

2558

2745

2568

4524  

podíl archiválií na navržených písemnostech (%)

3

2,2

2,55

10,77

1,75

22,5

3,5

   

připomínkováno spisových norem

 

22

14

14

        23

2000
Počet skartačních dohlídek u orgánů státní správy zůstal v podstatě stejný, zvýšilo se však množství vyřazených písemností i vybraných archiválií. Z 89 návrhů bylo vyřízeno 82, celkem bylo vyřazeno 1991 bm obyčejných písemností, 1926 bm účetních písemností a 181 bm utajovaných písemností. K archivnímu uložení bylo vybráno 202 bm obyčejných písemností a 4 bm utajovaných písemností, což představuje 4,8 %.

1999
Počet skartačních dohlídek oproti roku 1998 poněkud poklesl na 90 (v r. 1998 jich bylo 109, v r. 1997 82 a v r. 1996 92, takže spíše rok 1998 je vybočením z řady, kdežto rok 1999 zůstává na úrovni předchozích let). K vyřazení bylo navrženo 2568 bm písemností (1230 bm obyčejných, 661 bm účetních, 428 bm utajovaných, 249 bm multiplicitních) a k archivnímu uložení bylo vybráno 73 bm archiválií (48 bm obyčejných, 9 bm účetních a 16 bm utajovaných), což představuje 3,5 % celkové písemné produkce posuzovaných úřadů. Vybrané archiválie pocházejí z období do r. 1992.

1998
Počet skartačních dohlídek u ústředních úřadů státní správy ve srovnání s minulými lety vzrostl. V r. 1998 se jich uskutečnilo 109 (v r. 1996 92, v r. 1997 82). Při nich bylo vyskartováno 2745 bm písemností a k archivnímu uložení bylo vybráno 797 bm archiválií, což představuje 22,5 % z písemností navržených do skartačního řízení. Mnohdy bylo skartační řízení značně složité, buď z důvodu neuspořádanosti a neúplnosti písemností původců nebo kvůli neschopnosti původce řádně připravit skartační návrh. Značnou pomoc prokázaly správní archivy, hlavně na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR.

1997
Počet skartačních dohlídek se oproti roku 1996 poněkud snížil (v r. 1997 82, v r. 1996 o 10 více), bylo vyřazeno i méně písemností – 2558 bm (3125 bm v r. 1996). K archivnímu uložení bylo vybráno 19,27 bm archiválií, což představuje 1,75 % z celkového množství posuzovaných písemností.

1996
Počet skartačních dohlídek zůstal přibližně stejný (92) jako v roce 1995, vyřazeno však bylo méně písemností – 3125 bm. Archiválií bylo vybráno 289,7 bm, což činí 10,77 % z celkového množství posuzovaných písemností (v r. 1992 3,41 %, v r. 1993 3 %, v r. 1994 2,2 %, v r. 1995 2,55 %). Vyšší procento vybraných archiválií ovlivnila skartace u Technického a zkušebního ústavu stavebního, kde bylo ponecháno 100 bm archiválií. Celkem bylo ze spisoven převzato 1957,5 bm archiválií.
Opět se uskutečnila řada metodických konzultací k tvorbě skartačních norem (14) ve spolupráci se sekcí archivní správy MV ČR a řada dalších konzultací proběhla přímo ve spisovnách a útvarech ústředních úřadů.

1995
V roce 1995 se uskutečnilo 91 skartačních prohlídek, na jejichž základě bylo vyřazeno 5138 bm písemností charakteru S a vybráno 134,8 bm archiválií (tj. 2,55 % všech posouzených písemností; v roce 1994 to byly 2,2 %, v roce 1993 3 % a v roce 1992 3,41 %).

1994
Vlastní skartační agenda v roce 1994 co do kvantity poklesla a zdá se, že se blíží určitému standardu, který by měl být obvyklý v letech bez rozsáhlých reorganizací státní správy. Pracovníci SÚA vyřídili 88 skartačních protokolů (v roce 1993 154 protokolů). Skartačnímu řízení bylo podrobeno 3752,7 bm písemností (v roce 1993 6748,5 bm), z nichž bylo vybráno 81,6 bm archiválií (v roce 1993 203,7 bm) a ke zničení bylo vyřazeno 3671,1 bm písemností (v roce 1993 6544,8 bm). Podíl archiválií na celkovém množství písemností podrobených skartačnímu řízení 2,2 % ukazuje, že trend k radikálnímu omezování přílivu písemností do archivu se stále prohlubuje ( v roce 1993 3 %, v roce 1992 3,41 %).

1993
Vedle těchto nárazových akcí probíhalo u původců řádné skartační řízení. Pracovníci SÚA vyřídili v roce 1993 154 skartační protokoly. Skartačnímu řízení bylo podrobeno 6748,5 bm písemností, z nichž bylo vybráno 203,7 bm archiválií a ke zničení bylo vyřazeno 6544,8 bm písemností. 3 % podíl archiválií z objemu posuzovaných písemností je u institucí ústředního charakteru velmi příznivým ukazatelem a dokládá náročný a odpovědný přístup pracovníků skartačního úseku k úkolu omezovat příliv písemností do archivu. Tento ukazatel je nižší i ve srovnání s rokem 1992 (tehdy 3,41 % archiválií z celkového množství posuzovaných písemností).

Nahoru

© Státní ústřední archiv v Praze
Poslední změna této stránky v lednu 2003

Pozor! Nacházíte se v archivu starých webových stránek Národního archivu. Aktuálnost informací ani validita zdrojového kódu nejsou zaručeny! Pro přístup k aktuálním webovým stránkám Národního archivu klikněte sem.